logo

بر اوجِ آسمانی البرز

جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳ ژوييه ۲۰۲۱

منوچهر برومند سها

new/m-broumand-saha.jpg
به یاد زنده یاد خسرو سیف


آری عقاب سالخوردهء رنجور
پر گشود.
از آسمان ساحت ایران گذر کنان
زی قلهء سپید ِ دماوند
ره سپرد.
بر اوج آسمانی البرز
بر نشست .
مهر آبه ء وطن در دور دست اوست
شاخاب پارس
آبی و رخشان و موج خیز
می آیدش به چشم.
می خواندش سرود.
آن دلنشین سرود سر افرازی وطن:
ایران کهن سرای کیان جاودانه است.
بنگاه دلنواز سرود و ترانه است .
می آیدش به گوش :
ایران کنام شیر و خانهء شیرویه ماندنی است.
شرح مقال بابک و یعقوب خواندنی است .
اسفار و مازیار و تهمتن نمردنی است .
می خواندش سروش :
ایران دو باره باز بر افلاک پر کشد.
از بادهء ظفر خُم و خُمخانه سر کشد.
خسرو به جشن آید و شیرین به بر کشد .

۲۴ / ۴/ ۱۴۰۰
منوچهر برومند
م ب سها

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد