logo

برای روزهای خاکستری

چهار شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰

امید همائی

در روزهای ابریِ خاکستری
با مدادهایِ رنگیم
ابرها را رنگ میکنم.
نارنجی
زرد
قرمز
بنفش
پسته ای.
بعد پاک میکنم
تمام رنگ ها را
وابرهایِ خا کستری را هم.
تا آسمان آبی شود
و رنگ خنده بگیرد دوباره چهرۀ تو
یا طلوع کند
دسته گلی
از ستاره ها.
در روزهای ابریِ خاکستری
ترانه ای همرنگِ روشنی
شنیدنی است.
در روزهای ابریِ خاکستری
کتابِ چلچراغ خواندنی است.
در روزهای ابریِ خاکستری
کاغذهایِ رنگیم را
بالایِ پنجره می آویزم.
در روزهای ابریِ خاکستری
در روزهای ابریِ خاکستری
در روزهای ابریِ خاکستری.

از دریافتِ نظراتِ شما خوشحال خواهم شد.
homaeeomid@yahoo.frنظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد