logo

امروز تاريخ در آمريكا ورق مي خورد.
آيا تاريخ جهان هم ورق خواهد خورد؟

آيا ايران هم خواهد توانست روي پاي خود بايستد و تاريخ را ورق بزند؟

شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۰۷ نوامبر ۲۰۲۰

رضا طالبی

ashkbus-talebi.jpg
وامروز من و خانواده ام در مريلند دوباره زاده مي شويم و ترسمان از آينده تاريك ، به اميد و روشنايي خیره میشود.
درست ١٠ روز پيش در مقاله اي كوتاه گفته بودم : آمريكا و جهان بر سر دوراهي است و دانولد ترامپ نيز بر سر دو راهي مرگ وزندگي .

اين نوشته سرمقاله روزنامه شرق در تهران شد و باعث گفتگو در بي بي سي در چشم انداز بامدادي.

امروز و فردا هم صحبت برسر كشمكش غريزه زندگي و مرگ و دو گانگي نسيم آزادي و خفقان فاشيسم است . صحبت برسر دوراهي صلح و جنگ است و صحبت بر سر اميد و نا اميدي است.

دو نیروی اجتماعی در پهنای آمریکا و ایران و جهان در روبروی هم ایستاده اند : نیرویی که به آهستگی در حال ذوب شدن و مردن است و نیرویی که که هردم پروبال می گسترانند و سفید وسیاه نمی کند. نیروهای دیروز و نیروهای فردا.

البته كه ديروزیان ، بسادگي تسليم

فردائیان نميشوند همان طور که آسمان هم بسادگي تسليم زمين نمي شود !
مهم اين است كه من و شما كجا ايستاده ايم ؟ درسمت حركت تاريخ به جلو و يا در كناراسبي كه مرده است پاهایمان در زمين يا چشم هایمان بر آسمان ؟

آمريكا امروز راهش را از ديروز جدا مي كند و يكبار ديگر زميني مي شود . قانون و حق زندگي كردن وًحق راي دادن و حق انتخاب كردن را دوباره به رسميت مي شناسد . ديروز ترامپ را بالا كشيد تا كدخدايي جهان را تجربه كندو بر آسمان فخر فروشي كند ، اما خيلي زودتر از همه دريافت كه بيراهه رفته است و اين شهامت و اعتماد بنفس را داشت كه خود ، راه رفته را باز گردد و چشم براه ( اسكندري نباشد) و خودش را ، با دست خودش اصلاح كند و بيراهه رفتن خودش را بپذيرد.

با چنين چرخشي،

خشونت ، نژادپرستي ، قلدري و زور و تحريم و برتري طلبي، مهار مي شود و زني مهاجر زاده و رنگين پوست ، دوش بدوش مردي سالخورده و سفيد پوست ، به جهان پر آشوب امروز ، (سلامي دوباره ) سر مي دهند كه اميد به زندگي نمرده است و انسان مي تواند جهاني ديگر بسازد كه زندگي ارزش باشد نه مرگ ، گفتگو بين ملت ها حاكم باشد و نه خشونت ، انتخاب راه ملاك باشد ونه تسليم به قضا و قدر .

البته كه اين آغاز راه است وراه بس طولاني و بس سنگلاخي است. نیروهای دیروز با چنگ و دندان و با دروغ و توطئه بر چشم جهانیان ماسه می ریزند.

انسان آمريكايي ، از برني سندرز گرفته تا جو بايدن ، امروز بيش از هميشه ، انساني جهاني شد. گرچه نمي خواست . او مي خواست خودش باشد و خود براي خود تصميم بگيرد اما با اين نگاه به ( خود آمدن) ناگهان بار ديگر، انساني جهاني شد .

انتخابات امسال آمريكا ، انتخاب بين راستي و دروغ بود . انتخاب بين مدرنيته و سنت بود . انتخاب بين همه نژادي و تك نژادي بود ، انتخاب بين فردا و ديروز بود ، انتخاب بين جمع سالاري و فرد سالاري بود و انتخاب بين قانون و زور سالاري بود و انتخاب بين ( ما) و ( من ) بود و در نهايت انتخاب بين نيروهاي زميني و نيروهاي آسماني بود و چه متبرك بود اين انتخاب و من چقدر سرشارم از اين انتخاب .

اشكبوس طالبي - ايراني اهل مريلند و زنجيران - ١٦ آبان ٩٩ برابر با ٦ نوامبر ٢٠٢٠نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد