logo

جُدا زادِگان

چهار شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۰۴ نوامبر ۲۰۲۰

بهمن پارسا

این جُدا زادِگان زادِگان،
محصولِ همخوابی ِ مشروع ِ
هیولای هراس اند و
عروسانِ تباهی
از پسِ تلاوت ِ آیات وحشت!
فَرُخ زاده نه،
فرخزاد کُش امّا هستند،
از نامی و عامی
بسا گلو ها که ایشان دریده اند
بسا خون ها که ریخته اند!
این جُدا زادِگان
-گرسنه چشم مردمِ کینه توز ِ کور باطن-
در سواحِل آزاد جهان
در پیچ و تاب تَن های آزاد
چشم به دیدار ِ خیال ِ موعود روشن می کنند؛
و از یاد می بَرَند
نیمه از گور بیرون آوردن و
در لفّافه پیچیدن
جنایتی را
به حقارتی آراستن است.
آی حرامی، اِی جُدا زاده
ستوده تر از آموزگار
ومردم آزاده هرگز نبوده است،
آی ای گرسنه چشمِ کور باطن
هیچ بودنی را آن تقدّس نیست
تا برایش زمین به خون رنگین کنند
تا چه رَسَد
سری را ، سرها را بریدن.
آی اَبله
بودنی ِ "مقدّس" هرگز نبوده. نیست.

***************************************************
29 اُکتُبر کُرُنایی 2020نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد