logo

سی و دومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایرانپیام حزب کمونیست کانادا

پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸ اکتبر ۲۰۲۰

پیام حزب کمونیست کانادا بمناسبت
سی و دومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران


این پیام در مراسمی که از طرف سه جریان ایرانی حزب توده ایران ،کومله زحمتکشان و (حزب چپ ایران (فداییان خلق
واحد کانادا برگزار شد توسط نماینده حزب کمونیست کانادا خوانده شد

رفقا و دوستان عزیز،

برای من افتخار است که در این مناسبت غم انگیز، از طرف کمیته مرکزی حزب کمونیست کانادا پیام اور به نشست شما باشم.

حزب کمونیست کانادا، علی رغم اینکه در شرایط کنونی بعلت در خطر قرار گرفتن سلامت عمومی امکان گردهمایی حضوری وجود ندارد، گردهمائیهایی مانند این را که بمنظور یاد آوری جنایت بزرگی که در سال 1988 بوقوع پیوست برگزار می شود، بسیار ضروری ارزیابی می کند.

کشتار عمومی که 32 سال پیش بمنظور از بین بردن نیروی رهبری کننده زحمتکشان ایران صورت گرفت هرگز نباید فراموش شود.

ما تمامی انهائی را که جان خود را در راه حقوق دمکراتیک، پیشرفت و سوسیالیسم از دست داده اند بزرگ می داریم. ما دوباره با امضای قطعنامه امسال در محکوم کردن کشتار دسته جمعی، تعهد خود را به همبستگی انترناسیونالیستی اعلام می کنیم. این وظیفه ماست که با صدای بلند بخواهیم که خانواده ها، دوستان و رفقای کشته شدگان بتوانند با آزادی به سوگواری بپردازند و حقایق کامل واقعه وحشتناک سال 1988 را افشا کنند.

در زمانی که ما مشغول سوگواری هستیم، مردم ایران در وضعیت بسیارخطرناکی قرار دارند. دولت کانادا که خود را با ایالات متحده امریکا هماهنگ کرده و اقلیتی از دولتهای غربی همراه با نیروهای جنگ طلب در اسرائیل و چند رژیم مرتجع عربی، به دنبال بهانه های جدید برای مداخله و جنگ هستند. این دولتها میلیتاریسم و جنگ را بعنوان شیوه انتخابی خود برای توسعه منظقه نفوذ و کنترل و همچنین منابع طبیعی و بازار فروش انتخاب کرده اند. نتیجه همیشه تخریب، جا به جائی، مرگ و نا امیدی برای کشورهائی که هدف حمله قرار گرفته اند بوده است.

حزب کمونیست کانادا خواهان خروج تمامی نیروهای آمریکائی و ناتو از منطقه است. حزب کمونیست کانادا همچنین خواهان مخالفت دولت کانادا با توطئه های دولت امریکا، و همچنین تمامی دخالتهای خارجی و تجاوز علیه ایران است. کانادا باید روابط دیپلماتیک خود با ایران را به حالت عادی برگرداند و بکوشد تا تمامی تحریمها علیه مردم ایران ملغی شوند. حزب کمونیست کانادا برای یک سیاست خارجی جدید و صلح طلبانه مستقل و همکاری بین المللی و همبستگی، با تمرکز بر خلع سلاح جامع و عمومی و برای شروع با از بین بردن ذخایر هسته ای ایالات متحده، ناتو و اسرائیل فراخوان می دهد.

همبستگی بین المللی اصیل یعنی ایستادن در کنار جنبش مردم ایران در مبارزه انها برای صلح، حقوق بشر، دمکراسی و عدالت اجتماعی. مردم ایران در با تکیه بر تلاش قهرمانانه خودشان در مبارزه برای آزادی پیروز خواهند شد.حزب کمونیست کانادا به همبستگی خود در ادامه این مبارزه ادامه خواهد داد.

در زمانی که ما یادمان سی و دومین سالگرد فاجعه ملی را برگزار می کنیم، حزب کمونیست کانادا بر همبستگی بدون شرط و بی تزلزل خود با نیروهای پیشرو و مردمی ایران، و همچنین زحمتکشان ایران در مبارزه شان برای صلح، حقوق دمکراتیک و عدالت اجتماعی تاکید می کند.

متشکرم.

Drew Garvie
رهبر حزب کمونیست در اونتاریو کانادانظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد