logo

تنها پاسخ، سرکوب معترضین است

ندای زنان ایران

سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷ مارس ۲۰۲۰در ۲۴ اسفند ۹۸ برای فعالین "ندای زنان ایران"، اکرم نصیریان ، ناهید شقاقی ، مریم محمدی و اسرین درکاله، از طرف شعبه یک اجرای احکام دادسرای مقدسی تهران، حکمی مبنی بر اجرای حکم زندان صادر شده است.

این احضارها در شرایطی صورت میگیرد که اپیدمی کرونا زندگی همه مردم ایران را از شرایط نرمال خارج کرده است و تنها توصیه به مردم عدم شرکت در تجمعات و محلهای پرجمعیت میباشد.
و این درحالیست که زندانها به مراتب از شرایط بدتری از لحاظ ایمنی و بهداشتی برخوردارند و جان زندانیان در خطر است.
و احضار فعالین به سوی زندان بی مسولیتی نسبت به جان آنهاست
چنین احضارهایی میتواند به این معنی باشد که تنها پاسخ حاکمیت به شرایط کنونی سرکوب است و بیشترین هزینه کشور به جای ساخت بیمارستان و تهیه امکانات بهداشتی و رفاهی ، صرف ایجاد و نگهداری ماشین سرکوب حاکمیت است.

ندای زنان ایران حق تشکل یابی و فعالیت انسانها برای داشتن یک زندگی انسانی را برسمیت میشناسد و صدور و اجرای چنین احکام سرکوب گرانه، بخصوص در چنین شرایطی را دامن زدن به کشتار دسته جمعی و ارعاب جامعه میداند و خواهان لغو تمامی احکام فعالین سیاسی اجتماعی و آزادی همه زندانیان سیاسی میباشد.

ندای زنان ایران

اسفند ۹۸نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد