logo

نیویورک تایمز:

داعش ( حکومت اسلامی ) بعد از شکست
در خاورمیانه عقب نشینی میکند.

مترجم : ایرج واحدی پور

يکشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۵ اوت ۲۰۱۹

iraj-vahedipour.jpg
نویسندگان : Eric Schmitt , Alissa j. Rubin و Thomas Gibbons-Neff

واشنگتن - پنج ماه پس از آنکه نیروهای متکی به آمریکا داعش را از آخرین جایگاهش در سوریه خارج کردند ، گروه تروریست مجددأ نیرو میگیرد و در سوریه و عراق جنگهای چریکی اجرا میکند شبکه های مالی را از نو سازماندهی میکند و سربازگیری جدید از نواحی تحت کنترل سوریه و عراق را به اجرا میگزارد، اینها گفته های نظامیها و سازمان اطلاعاتی های آمریکا و عراق است .
گرچه رئیس جمهور ترامپ از شکست کامل داعش با شادی خبر داد ، مقامات دفاعی منطقه اوضاع را جور دیگری می بینند و اعتراف میکنند که انچه از این گروه تروریستی باقیمانده در همین محل حضور دارد.
گزارش تازه ای از بازرس کل هشدار داد که عقب کشیدن نیمی از دوهزار نیروی آمریکائی در سوریه به دستور آقای ترامپ به این معنی بوده است که نیروهای آمریکائی حمایت خود را از متحد خود سوریه در مبارزه علیه داعش دریغ کرده اند. درحال حاضر نیروهای آمریکائی و بین المللی فقط میتوانند دراین جهت عمل کنند که نیروهای داعش که درمحل حضور دارند تحت نظر باشند و از نواحی شهری دور بمانند.
گرچه نگرانی کمتری وجود دارد که دولت اسلامی مجددأ ادعای ارضی خلیفه گری سابق را که منطقه ای به اندازه بریتانیا و با جمعیت حدود دوازده میلیون نفر را شامل میشد عنوان کند ، بااین حال گروه تروریستی در حدود هیجده هزار جنگوی باقیمانده را در عراق و سوریه نگهداشته است . این گروههای مخفی و جنگ آور حملات تک تیراندازی ، کمین ، آدم ربائی و آدم کشی را علیه نیروهای امنیتی و رهبران مربوطه اعمال میکردند.
دولت اسلامی هنوز میتواند به یک جنگ بزرگ به اندازه چهارصد میلیون دلار که در عراق یا سوریه پنهان شده و یا به کشورهای همسایه برای صیانت از آن قاچاق شده است دست بزند. بعضی باور دارند که مبلغ فوق در رشته های بازرگانی یا صنعتی مانند پرورش ماهی ، معاملات اتومبیل و رویش حشیش بکار برده شده است ، و دولت اسلامی ( داعش ) اخاذی میکند تا بتواند عملیات مخفی را تامین مالی کند. کشاورزان در شمال عراق حاضر نشدند پول بپردازند محصولاتشان تا ریشه آتش زده شد.
در چند ماه گذشته داعش دست به حملاتی به اردوگاههای پراکنده در شمال شرقی سوریه زده است . در این منطقه برنامه مشخصی برای مقابله با هفتاد هزارساکنین اینجا که هزاران نفر از خویشان مبارزین ضد داعش نیز در میان آنان هستند وجود ندارد. مقامات اطلاعاتی آمریکا میگویند که اردوگاه ال هل (Al Hol) که تحت اداره اتحاد سوریه و کردها است و کمک و امنیت ناچیزی دارد درحال تبدیل به منبع ایده ئولوژی داعش و سرزمین رویش تروریستهای آینده است . نیروی سوری کردی که تحت حمایت آمریکا نیز هست بیش از ده هزار جنگجویان داعش که شامل دوهزار خارجی نیز هستند و در زندانهای جداگانه ائی نگاهداری میشوند در اختیار دارد.
در ال هل، ناتوانی کردهای سوریه در تهیه حداقل امنیت در اردوگاه ، اجازه داده است شرایط غیرقابل بحث برای گسترش ایده ئولوژی داعش ایجاد شود. اینها بنا به گفته بازرس کل که درگزارش او است و برای پنتاگون ، وزارت خارجه و آژانس توسعه بین المللی آیالات متحده فرستاده است . اینکه داعش از کمبود امنیت استفاده کرده و به اعضاء خودی میافزاید و کسانی را که مواضع جنگی خود را ترک کرده اند به صفوف داعش برمیگرداند اظهارات فرماندهی مرکزی نظامی به گزارشگران بوده است .
یک بررسی اخیر سازمان ملل نیز به همین نتیجه رسیده است ، و گفته است که اعضای خانواده که در ال هل زندگی میکنند اگر به درستی با انها برخورد نشود ممکن است تهدیدی ایجاد کنند.
این زمینه ها که بوسیله عراقیها ، اطلاعات و مقامات رسمی آمریکائی و سایر کشورهای غربی شرح داده شده اند و دربررسیهای اخیر دولتی و سازمان ملل بصورت مستند پخش شده اند تصویرجدیدی از رویش جدید داعش را نه فقط در عراق و سوریه بلکه در مناطقی از غرب آفریقا تا منطقه سینا ارائه میدهند. این ظهور جدید تهدیدهائی را متوجه منافع آمریکا و متحدین آن میکند. در حالیکه دولت ترامپ نیروهای آمریکائی را از سوریه خارج میکند و توجهش را در خاورمیانه به رویاروئی فراگیر با ایران عطف میکند « داعش هرچند هم که ضعیف باشد ، انها هنوز یک حرکت واقعی جهانی هستند و ما بطور جهانی آسیب پذیر هستیم» .
این اظهار نظراز خانم سوزان رین (Suzanne Raine) است که قبلأ رئیس مرکز تحلیل مشترک تروریسم بریتانیا بود و در مصاحبه ای در این ماه با مرکز مبارزه با تروریسم وست پوینت (West Point) بیان داشت « چیزی نباید ما را شگفت زده کند که بعدأ چه چیزی اتفاق خواهد افتاد» .
یک شاخص مهم که به رویش مجدد داعش اشاره میکند، میزان تجهیزاتی است که بوسیله نیروی هوائی آمریکا در ماههای اخیر بر عراق و سوریه انداخته شده است . بنا به دادههای نیروی هوائی هواپیمای جنگی در ماه جون ۱۳۵ بمب و موشک که دو برابر میزان ماه می بود در عراق و سوریه فرو ریخت .
مقامات دفاعی در منطقه میگویند دولت اسلامی درحال حاضردر مناطق روستائی سنگرگرفته است . با گروههای محدود از نظر تعداد مثلأ دوازده نفر به جنگ میپردازد و از متخلخل بودن سرزمینهای عراق و سوریه نیز سود میبرد . بعلاوه از مرز غیررسمی بین کردستان عراق و بقیه کشور که نیروهای امنیتی تمرکز کمتری دارند و مسئولیت برای امنیت عمومی گاهی مورد بحث است نیز بهره میگیرند.
برای عراقیهای استانهای شمالی و غربی که دولت اسلامی در آن نقاط در گذشته فعال بوده احساس احتمال تجاوز هیچوقت از بین نرفته تنها حملات کند شدند ولی هیچ زمانی متوقف نشدند. تنها در شش ماه اول امسال ۱۳۹ حمله در این استانها صورت گرفت : نینوا ، صلاح الدین ، کرکوک ، دیاله و انبار- و ۲۷۴ نفر کشته شدند. اکثریت کشته شدگان غیرنظامی بودند به غیراز آن نیروهای امنیتی عراقی و نیروهای بسیج مردمی را نیز شامل میشدند. آمار از نیروهای عراق و حاضرین در محل توسط نیویورک تایمز به دست آمده است .
دوره خشونت بی سابقه که از زمان تسلط داعش برشمال عراق سابقه نداشته است ، در اوایل ماه اوت که تعدادی مردان مسلح با ادعای وابستگی به داعش در برابر عامه مردم اقدام به جدا کردن سریک پلیس در جنوب سامره از استان صلاح الدین و دو ساعت در شمال بغداد از تنش کردند.
این منطقه در دو سال گذشته حملات مکرری را شاهد بوده است و پلیس که در دهکده زندگی میکرد اخطارهای متعددی را دریافت داشته بود که شغلش را رها کند. اغلب افراد مانند الله امین محمد المجمعی، پلیس سربریده، برای نیروهای امنیتی کار میکردند ، زیرا مشاغل کمی بجز زراعت که فصلی است وجود دارند که گاهی کار ساختمانی نیز یافت میشود.
او در شب به شهادت برادرش و اعضای خانوادوقتیکه بعد از کار با برادرش ساجد برای سرزدن به زمین عمویش میرفت دزدیده شد. پنج مرد مسلح که بعضی هم ماسک داشتند دو برادر را گرفتند و آنها را به خانه ای روستائی خالی بردند و تا زمان دعای صبح از انها بازجوئی کردند . بعدأ آنها گفتند ساجد را رها میکنند که برود ولی از او خواستند « به مردم بگوید که شغل خود را رابطه با پلیس ترک کنند». انها سر الله امین را از بدن جدا کردند و بدنش را روی زمین عمویش گذاشتند.
به گفته سرگرد زوبا المجمعی رئیس یک گردان فوریت ها برای منطقه جنوب سامره او صد و هفتادومین عضو پلیس بود که توسط حمله کنندگان دولت اسلامی در منطقه کشته شد.
این ماه یک جنگجوی دریائی ایالات متحده گروهبان مسلح سکات إ کوپن هافر(scott a koppenhafer) سی و پنج ساله در شمال عراق در جریان عملیاتی با نیروهای محلی کشته شد. جنگجویان دریائی که نیروهای مخصوص هستند، زمانی که در عراق هستند اغلب در کنار پیش مرگهای کرد یا نیروهای خاص عراقی مبارزه میکنند .
مرگ او نخستین مرگ آمریکائی ها در این سال در عراق بود . در ماه ژانویه ۴ آمریکائی دریک بمبگذاری انتحاری در منبیج (Manbij) سوریه کشته شدند. گزارش های این چنینی تخمین های هشیار دهنده ای از موضع ارتجاعی و قدرت دولت اسلامی ارائه میدهند. گزارشی که در ماه ژوئیه توسط تحلیل گران سازمان ملل درمورد کمیته ضدتروریستی شورای امنیت ارائه شده میگوید رهبران دولت اسلامی علیرغم شکست نظامی در عراق مشغول سازمان دهی و استحکام و ایجاد شرایطی هستند که بتوانند مجددأ در ان کشورها ظاهر شوند و اقدامات خود را تکرار کنند.
یک گزارش جدید بازرس کل فعالیت هائی از ماه آوریل تا ماه جون داعش را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که این گروه مجددأ در سوریه شروع به فعالیت کرده و فعالیت های شورشی و تخربی خود را در عراق تحکیم بخشیده است .
علیرغم این گزارشها آقای ترامپ به ادعاهای خود که دولت اسلامی را شکست کامل داده ادامه میدهد و به تناقض گوئی در برابر هشدارهای مداوم سازمانهای خودی اطلاعاتی و ضد تروریستی که اعلام میکنند دولت اسلامی نیروئی مرگ آوراست ادامه میدهد.
آقای ترامپ ماه گذشته گفت « ما کار بزرگی انجام دادیم ». ما صد در صد خلیفه گری را در اختیار داریم و خود را سریعأ از سوریه بیرون میکشیم » خیلی زود خارج از سوریه خواهیم بود.
و میگذاریم که انها خودشان گرفتاری خود را حل کنند. سوریه میتواند مشکل خود را با همکاری ایران ، با همکاری روسیه ، با همکاری عراق و ترکیه حل کند . ما هفت هزار مایل دور از سوریه هستیم .
با ۵۲۰۰ نفر نظامی در عراق و کمتر از هزارنفر در سوریه نقش نظامی آمریکا در این دو کشور با وجود شکست دولت اسلامی در هر دو کشور تغییر کمی نموده است .
بعد از سقوط باقوز ( Baghuz ) آخرین ناحیه اشغالی در سوریه نزدیک مرز عراق، آنچه برای افراد داعش که در منطقه پراکنده شده اند مانده است، به گفته مقامات رسمی آمریکائی شورشهای فوق تحمل خواهد بود.
بگفته مقامات رسمی، دولت اسلامی خوب مجهز شده است ، گرچه رهبری آن دچار تفرقه است . و اغلب واحدها را از دریافت راهبرد از مقامات بالای فرماندهی بی بهره میگذارد. همچنین روزهای خوش این سازمان که تولید انبوه بمبهای کنار جاده ای ، ومهمات و تجهیزات خانه ساز داشت سپری شده است .
تغییر تاکتیک دولت اسلامی که امریکائی ها و سایر نیروهای بین المللی را نیز مجبور کرده چنین کنند و تضمین کنند که بتوانند جنگی با اسلوب چریکها علیه دشمن انجام دهند که در میان مردم می جنگند و در میان همان جمعیت محلی مخفی نیز میشوند.
ارتش عراق و نیروهای ضدتروریستی آن درگیری های . متعددی با دولت اسلامی داشته اند که بیشتر در ناحیه صخره ای و پراز تپه مثلثی شکل کرکوک ، نینوا و صلاح الدین معروف به کوههای ماخول (Makhoul ) اتفاق افتاده است .
گرچه جنگجویان دولت اسلامی حضور دارند ولی سرعت عملیات در سوریه بطور مشخصی کاهش یافته است . سربازان نیروهای مخصوص ارتش در کنار نیروهای معمولی ارتش اغلب زمان طولانی در پستهای بیرونی می نشینند و فقط گاهی به تعقیب نیروهای سطح پائین داعش که در دهکده های
نزدیک پنهان شده اند میپردازند. این مطلب بوسیله یک مقام دفاعی که اخیرأ از کشور خارج شده بیان شده است. به گفته همین کارشناس یکی از بزرگترین مبارزه طلبی ها ، آمد و رفت مداوم ناوهای آمریکائی برای نشان دادن حضور نظامی ها در منطقه و بکارگیری نظامیان جدید بود در حالیکه شمارش کل زیر هزار نفر بودند. همین مقام گفت گاهی نظامیانی برای ماموریت خاص وارد میشدند و سپس آنها را برمیگرداندند.
« با عقب نشینی آمریکا ، شرایط برای دولت اسلامی مهیا است که بخشهائی را مجددأ تصرف کند و جمعیت محلی را زیر فشار بگذارند» . گفته تحلیلی کالین پی کلارک ( Colin P. Clarke ) .
مقام بالائی در مرکز سوفان (Soufan): سازمان تحقیقاتی برای موضوعات امنیت جهانی و مولف مطالعه جدید بوسیله شرکت راند ( Rand Corporation ) در مورد تامین مالی دولت اسلامی.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد