logo

میزگرد جمهوری خواهی

موضع جمهوری خواهان در برابر انتخابات در ایران

میهمانان: - حمید صدر از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور
- حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران
- بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

چهار شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴ اوت ۲۰۱۹نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد