logo

تأملی در سقوط

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳ اوت ۲۰۱۹

بهروز داودی

به تماشا
ایستاده ایم
پیکری را
در برابر دار

سارقی
چشم دوخته
به
چشم های
همسایه ای
دیوار به دیوار

عاشقی
در
آخرین نگاه
گردانده چشم
به نکاهی ، به لبخندی
در کنار ش
ایستاده ، در انتظار

و
جوانکی شورشی
از زیر چشم بند
ورانداز می کند
نگاه های معصوم
و دست های
گناه آلودِ
ما را

و ما
و ما
که
شاکریم هنوز
آفریدگار جان ها مان
آفریدگارِ
زمینِ
زیر پامان را
‌شگفتا
مزمزه می کنیم
طعمی تلخ
برآمده
از زير زبان
و
حسی
چندش آور
از نوازش
ریسمان دار
بر گلوگاه
بر گردن را

پاریس _ اوت ۲۰۱۹نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد