logo


شکوفه ای بر هوش هستی

شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۹ فوريه ۲۰۲۰

طاهره بارئی

tahere-barei1.jpg
ویروس ها به شقیقه شهر شلیک کرده اند
آهک نمناک جاری است
از مخیّلۀ محزون رهگذران
و پیکره ی سنگین استیصال فرو می افتد
سرانجام،
در آغوش کودکانِ حاشیۀ خیابان
از چارچوب اقتدار

قاب مقوائی
سراپا لرزان و از درون تهی
به بریده ی خود می نگرد با هراس
و دستانی را که خوب می داند ندارد در کنار
می کاود در ذهن با اضطراب
شاید..
کاش ...
چگونه باید....
بپا می داشت از نو
هویتی ساقط شده را

زنی گام بر می دارد در پیاده رو با اشتیاق
و ردّی از بهار می پاشد
با سرود ِ ارزن، برخاکریز خیابان
در میدان های اکنون بدون مترسکنظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد