logo

گروه کار تبلیعات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

فیلم‌هایی از نخستین کنگره
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بخش اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم

سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۶ ژوييه ۲۰۱۹

نخستین کنگره‌ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از روز جمعه ۲۱ تیرماه تا روز یکشنبه ۲۳ تیرماه برگزار شد و با تصویب اسناد پایه‌ای حزب و انتخاب شورای مرکزی و نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد) به کار خود پایان داد. در این کنگره طیف گسترده‌ای از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی، هم چنین نمایندگان احزاب و سازمان های مختلف ایرانی و خارجی دعوت شده یودند. هم چنین، تعدادی از شخصیت‌ها و احزاب نیر که امکان حضور نداشتند، پیام ارسال کرده بودند.


کلیپ نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - بخش اول

********


کلیپ نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - بخش دوم

********


کلیپ نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - ب
خش سوم

********


کلیپ نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - بخش چهام

********


کلیپ نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - بخش پنجم

********کلیپ نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - بخش ششم میزگرد سیاسی

********


بخش هفتم - سخنان اعضاء هیئت رئیسه سنی وگروه موزیک الوند

********


کلیپ نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) -بخش هشتم، قسمت اول
********


کلیپ نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) -بخش هشتم، قسمت دوم

************


کلیپ نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) -بخش هشتم، قسمت سوم

***************


بخش نهم سند سیاسی قسمت اول

********

بخش نهم سند سیاسی قسمت دوم


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد