logo

جعبه ارواح

پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۶ فوريه ۲۰۲۰

نیلوفر شیدمهر

Nilofar
در این جعبه سیاه
ارواحی زندانیند
ارواحی که شاهدان زنده جنایتند
*
ارواحی که خواستار آزادیند
تا با انگشت اتهام
جانیان را نشانه روند
*
در این جعبه سیاه
ارواحی در تلاش نجاتند
نجات زندانیان خارج جعبه
*
ارواحی در پی یافتن کسانی
که دنبال بازمانده های آنان می گردنند
دنبال فیلی صورتی با لنگه کفشی قرمز
*
در این جعبه سیاه
افشرده جان ها و رویاهست
افشرده شاهدان و بازماندگان
*
شاهدانی که خواستار آزادیند
بازماندگانی که خوستار آزادیند
از این جعبه سیاه و از آن جعبه سیاه
*
از جعبه جمیع ارواح
از جعیع جعبه هایی که جانیان
در تصاحب خود دارند.

/
نیلوفر شیدمهر
ونکوور – کانادا
28 ژانویه 2020
وبسایت:
https://nilofarshidmehr.com/نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد