logo

اکثر مردم

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۳ ژوين ۲۰۱۹

محمد احمدیان(امان)

Mohammad
یک انسان درمانده عاجز اکثر مردم را به مثابه بی همه چیز تجربه می کند.

یک انسان تکرو، که قواعد بازی زندگی را برسمیت نمی شناسد، اکثر مردم را به مثابه ناصادق تجربه می کند.

انسانی که ادعا دارد دوست همه انسان هاست، اکثر مردم را غیر دوستانه تجربه می کند.

انسانی که تنها برای دوست داشتن هست، اکثر مردم را نامهربان تجربه می کند.

انسانی که خودش را دربست وقف منافع دیگران می کند، اکثر مردم را ملال آور تجربه می کند.

انسانی که خودش را قربانی عشقش به دیگران می کند، اکثر مردم را به مثابه مسبب تجربه می کند.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد