logo

«هرگز کسی اینگونه فجیع به کُشتن خود برنخاست...»*

شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸ - ۰۴ ژانويه ۲۰۲۰

ناصر زراعتی

Nasser-Zeraati.jpg
نیمه‌شبِ دیشب، دوستی از پاریس متنِ یادداشتِ تسلیت و سوگواریِ دوستِ سابقمان آقای محمود دولت‌آبادی (با عنوان «فرزندِ شایستۀ ایران») را برایم فرستاد. وقتی آن جمله‌ها را خواندم، دریافتم چه خطایی کرده بودم که تصوّر می‌کردم سکوت چندماهۀ اخیر این نویسندۀ نامدار شاید نتیجۀ مطالعۀ سعدی بوده که:
«زبان‌بُریده به کُنجی نشسته صُمّ بُکم
به از کسی که نباشد زبانش اندر حُکم»
از شدّت خشم، در اتاق راه می‌رفتم و با خود می‌گفتم: «یعنی این پیرِ هشتادساله در این دوماهۀ گذشته کجا بوده که خبرِ کُشته و مجروح شدن و دستگیری و شکنجۀ آن‌همه نوجوان و جوان و زن و مردِ بیگناهِ هم‌میهنش را در خیابان‌های بیش از صد شهرِ ایران نشنیده است تا دستِ‌کم از یکی از آن‌ها (پویا بختیاری) نیز چون یکی از "فرزندانِ شایستۀ ایران" یادی کند و به مادر و پدرِ سوگوارِ او تسلیت گوید؟...»
که تلفن زنگ زد. دوستی نویسنده، انسانی شریف و نازنین، از ایران بود که پس از سال‌ها، صدایش را می‌شنیدم. گفت که یادداشتِ محمود را خوانده است. از من خواست تا این چند جمله را بنویسم و با نامِ او برایِ رسانه‌ها، بفرستم:
«آقای محمود دولت‌آبادی!
ننگ بر تو باد!
آیا 1500 تن جان‌باخته در راهِ آزادی ِ میهن کم نیست؟
14 دی ماه 1398»
گفتم: «هنوز بیداری؟ آن‌جا، الان ساعت دو و نیم بعد از نیمه‌شب است. خوب می‌دانی اگر کاری از من ساخته باشد، دریغ ندارم از انجام دادنش برای دوستِ عزیزی چون تو... ولی اجازه بده تا فردا با هم بیش‌تر صحبت کنیم.»
صبح، تصویرِ دستنوشته‌اش را با نام و امضایِ خود برایم فرستاد:
«آقای محمود دولت‌آبادی!
ننگ بر تو باد!
آیا جان‌باختن هزار و پانصد تن در راهِ آزادیِ میهن در چشمت ناچیز می‌نمود که دَم درکشیدی که اکنون؟...
14 دی‌ماهِ 1398»
تلفن کردم به این دوست و از او خواهش کردم به‌دلیلِ وضعیتِ حساسِ کنونی در ایران، اجازه بدهد پیامش را فعلاً بدونِ نامِ او منتشر کنم. گفتم: «من فقط نگرانِ تو هستم. اجازه بده تصویرِ دستنوشته و نام و امضایت نزدِ من محفوظ بماند تا در زمانِ مقتضی، آن را منتشر کنم.»
خوشبختانه، دوستِ نویسندۀ من ـ به‌رغمِ خواستِ قلبی‌اش ـ خواهش مرا پذیرفت.
*
در این فاصله، بسیاری در موردِ یادداشتِ «تسلیت و سوگواریِ» محمود دولت‌آبادی نوشته و گفته‌اند، اما نوشتۀ دقیق و مسؤلانۀ برادرِ او حسین دولت‌آبادی نویسندۀ ساکنِ پاریس نشان داد که خوشبختانه حفظِ شرافتِ قلم و انجامِ وظیفۀ انسانیِ روشنفکرِ آزادی‌خواه و عدالت‌جو ارجحیّت دارد به رعایت و پاس‌داشتِ پیوندِ خویشاوندی.
چهارمِ ژانویه 2020، گوتنبرگِ سوئد
ــــــــــــــــــــــــــــــ
*) احمد شاملو.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد