logo

چه می توان کرد

يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹ مه ۲۰۱۹

محمد احمدیان(امان)

Mohammad
خط جبهه
در روان من

در یک سو
زندگی انسانی
در سوی دیگر
ورطه های انسانی

در تو
در شهر

مرتب آن را لمس می کنم
در خانه
یا در شهر

چه می توان کرد
به غیر از این که هشیار بمانم
در خصوص رویاهای شب نیز.نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد