logo

راهی پیشنهادی برای اپوزیسیون که خواهان ایجاد مبارزات دمکراتیک برای این وضعیت دشوار است

شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸ مه ۲۰۱۹

علی آشوری

دو جریان جنگ طلب بحرانی از این دست را آفریدند از سویی رژیم اسلامی که به قول رهبرش ( خمینی ) : “ جنگ نعمت ست “ و چهل سال است به انواع گوناگون نعره نابودی و جنگ می زند و بر این باور به حیات دهشتناک مذهبی اش ادامه می دهد از سوی دیگر امریکا و جناح بندی های متنوع اما جنگ طلب اش ( در تاریخ امریکا تنها شانزده سال بدون جنك طَي دويست سال كذشته زندكي كرده است ) هژموني خود را ا دامه داده است

هر دو رژيم بر طبل جنك مي زنند

بخشی از اپو‌ زیسو‌ن رژیم دهشت نیز که و یران تر از آن است
که درکی استوار بر فهم این مرحاله از اختلاف. بین امریکا و ایران و فهم فضای خاورمیانه ( ایتلاف اسراییل و عربستان و امارات و ) را داشته باشد یا در انتظار آن است که امریکا - کابینه ترامپ بو لتون پمپیو دست به حمله بزند و انهارا را جایگزین رژیم کند

این بخش از اپوزیسیون به همان اندازه که. رژیم زندگی ملیون ها انسان‌ها را بی ارزش می داند آنها نیز دغده ایی جز تصرف قدرت سیاسی و حکومت با همکاری بی شرمانه امریکا و مثلث اسراییل و عربستان و امارات ندارند گیرم فرق این جماعت با رژیم.استبدادی و الایی مذهبی تنها در آن ببینند که استبدادی سکولار اما چپ ویرانگریرا جایگزین کنند

گویی که مردم تجربه ی استبدا سیکولار پهلوی ها را نداشتند
رفرمیست های درون ایران و برون از ایران نیز در حفظ نظام مردم را از سوریه ای شدند می نرسانند

آنها فاقد شعار ی تاکتیکی استراتژی برای بسیج مردم در این مرحله هستند حفظ نظام برای آنها از اولیت بر خور دار است و تنها در نفی نیرویی که با آنها( که به اصول گرایان معروف اند )
اختلافی تاکتیکی دارند

از این روی وضعیت فعلی تنها شعاری که می تواند نیروی عظیم مردم را به صحنه بکشاند شعار نفی جنگ است این شعار در این موقعیت توانایی و پتانسیل آن را داراست

و می تواند از اختلافات و تضاد های همه ی طرفین ( بين امريكا و رژیم اختلافات جناح های درون و بیرون رژیم ، اختلاف بین اروپا و امریکا و ...به سود مبارزات مردم چشم انداز تازه ایی را باز کند

اگر دلسوزانه و با شفقت به این بحران نگاه کنیم می بایست اپوزیسیوني كه چشم به نیروی بیرونی و امریکا و شر کایش را ندارد را از طریق این گسترده گی متنوع رسانه های اجتماعی در پر تو شعار . وضد جنگ را هم چون تاکتیکی که نوک‌حمله اش علیه رژیم است و بدنه تاکتیک علیه نیروی دیگر امریکا و شر کاست در دستور کار قرار داد ۰

شعار ضد حنگ فرصت آمدن توده ها را به خیابان می دهد و امکان سازماندهی مدنی را در فرایند رشدش پیدا خواهد کرد۰

بدین معنا که شعار فقط حول و حوش ضد جنگ است نه بیشتر نه کمتر (نه شعار مرگ بر رژیم و یا مرگ بر آین و یا ان طرف تخاصم
این حرکت از سویی مشت رژیم جنگ طلب را باز می کند و فرصت سرکوب وحشتناک را از آنها می گیرد بهرحال انها ژست ضد جنگ را مثل همه جنگ طلب ها می گیرند از این روی فاقد مانور همه جانبه علیه مبارزات صلح خواهی مردم خواهند بود و از سویی دیگر این دست مبارزه دامن به رشد حنبش ضد حنگ در اروپا و امریکا را به نفع خودش ایجاد می کند که به گونه ایی جهانیان را به صدای ضد جنگ فرا می خواند چنانکه بری سندرز پرچم ضد جنگ را در امریکا بلند کرده ست آماده برای کار زار علیه جنگ

از جنبه ایی دیگر در خلال بسط و گسترش همین مبارزات می توان
زمینه های شعار های دمکراتیک را به آرامی در اشکال و فرم های مختلف به. خواستی مبرم و مداوم تبدیل کرد برای نمونه یکی از حلقه های ضعیف رژیم مسله حجاب است و جنبش زنان را گسترش داد در فضایی که بر محور شعار ضد حنگ می چرخد مطالبات دیگر اقشار و نیز در این راستا امکان بروزی مدنی پیدا خواهند کرد

در سپهری از این نوع حرکت سیاسی پایه ایی برای ایجاد پیوند و‌مطالبات اقلیت ها و حقوق اقوام و‌ملل و غیره نیز هست زمینه های همکاری و فهم و جوه مشترک در مبارزات گروه‌های متفاوت و متفرق در حوزه خواست آنها هم چنین فراهم می شود ...

بدین سان می‌شود گفت : تضادها و بحران را به سود یک -۱: بسیج مردم پیش برد -۲،دو : رژیم را در سرکوب گسترده مهار کرد سه ۳-: ا‌پو زیسون آرتجاعی را خنثی و خلع سلاح خواهد کرد چهار : تور استبداد را به نفع دمکراتیزه شدن راه ها و رویه های تازه : باز. ، نیمه پاره ، پاره کرد در حرکتی تدریجی و دیگر اشکالی که در روند جنبش پیش میاید

سرانجام سازمانهای که باور به تحول اجتماعی سیاسی استوار بر نیروی مردم آن جامعه را دارند

توانایی ارتباط و گفتگو همدلی و همگامی علیرغم خواست ها و مطالبات متفاوت فرصت عملی و فعال کردن شعارهایشان را بدست خواهند آورد شعار ضد جنگ نه به جنگ در این مقطع تنها شعاری است که بسیج همگانی را در سمت و سو فهم مدنی از دمکراتیزه کردن جامعه آبستن است ۰

جامعه انسانی جدا از دولت ها و دولتمردان اشان آوای صلح و آزادی را خواهند شنید

شعار : نه جنگ نه و یرانی و به زبان ن انگلیسی
No more wars

علی اشوری
چهارده می ۲۰۱۹


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد