logo

حفاری بزرگ

يکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸ - ۲۹ دسامبر ۲۰۱۹

نیلوفر شیدمهر

Nilofar
کنده اند زیر ایران و ایرانی
خاوران و
بزرگ خاوران ها را

برای هشتاد میلیون رنجبر
هشتاد میلیون اسیر
جای مردگی هست

تا درو می کند
رگبار خشونت
نیزارها را

و می راند به لبه کوره ها
عاصیان از رنج
سر باز زننده را

چهل سال است
کنده اند
و همچنان می کنند

از ایران نیز
بیرون زده گورها
گورستان هایی ناشناخته

برای رنجبرانی
گماشته
به کندن گورِ خویش

چهل سال گورکنی
و هنوز
کنده نشده اند

می ترسم انقدر بمانند
که زنده ای نماند
جمعی نماند

مادری، دادخواهی
موجودی نماند
نامدفون در رنجِ خویش

می ترسم انقدر بمانند
که آب و خاکی نماند
حتی آنورِ آبی

نشانی نماند
از ایران و ایرانی ی و ما
پراکنده گان ایران نیز!

/

نیلوفر شیدمهر
17 دسامبر 2019
وبسایت:
https://nilofarshidmehr.com/


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد