logo

مهدی ابراهیم زاده

گزارش کنگره حزب چپ آلمان برای شرکت در انتخابات اروپا

بن، ۲۲ تا ۲۴ فوریه ۲۰۱۹

جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۱ مارس ۲۰۱۹حزب چپ آلمان کنگره اروپایی خود را در روزهای ۲۲ تا ۲۴ فوریه ۲۰۱۹ در شهر بن برگزار نمود.

این کنگره با موتوی "آغازی نو در اروپا" برای حضور قدرتمند چپ در اروپا، ابتدا کار خود را با بررسی به پیشنهادهای اعضا روی منشور اروپایی حزب آغاز کرد و سپس محور اصلی فعالیت حزب در پریود آتی و کاندیدا های اصلی برای انتخابات اروپا در ماه مای را مشخص نمود.

در این زمینه دیدگاههای مختلف در بارۀ اتحادیۀ اروپا - از میلیتاریستی و نولیبرالی دانستن و خواست انحلال آن تا رفرم در سیاست های مالی و نظامی اتحادیه اروپا و حتی تاسیس "جمهوری اروپا" - وجود داشتند. در بحث های کنگره به درستی بر خطر پوپولیسم راست انگشت گذاشته شد و ضرورت برآمد یک چپ نیرومند در مقابل آن، و این که اروپا در اساس یک پروژه چپ است، مورد تاکید قرار گرفت. با وجود عدم پذیرش پیشنهادهایی از قبیل میلیتاریستی و نولیبرالی دانستن اتحادیه اروپا، سرانجام و با اکثریت بالایی برنامه حزب چپ آلمان برای اروپا با عنوان "برای همبستگی میلیونها اروپایی علیه اتحادیه اروپای میلیونرها" به تصویب رسید. بیشتر سخنرانها این برنامه را تدبیری درست برای مقابله با سیاست مالی دیکته شده توسط آلمان و فرانسه برای اروپا، و آغازی نو برای جلوگیری از سیاست کاهش امکانات تامین اجتماعی دانستند.

کنگره همچنین بر همکاری با سایر فراکسیونها برای مقابله با پوپولیسم راست و سیاست های ترامپ در مورد ایران و ونزوئلا تاکید کرد.از شخصیت های صاحب نام حزب، سارا واگنکنشت، یکی از دو رهبر فراکسیون حزب چپ در پارلمان آلمان و رهبر جناح چپ درون حزب، بعلت بیماری در کنگره حضور نداشت . از این طریق امکان خوبی برای درخشش دیتمار بارش مسئول دیگر فراکسیون حزب چپ در پارلمان، که خود به جناح موسوم به چپ میانه تعلق دارد، و کاتیا کیپینگ رهبر حزب که گرایش میانه راست دارد، فراهم شد. دیتمار بارش در سخنان خود به نقش بسیار فعال و مهم فراکسیون حزب در ارائه بالاترین میزان پیشنهادها وتذکرات که تعداد قابل توجهی از آنها نیز مورد قبول واقع شده، اشاره کرد. همچنین به همکاری های موثر و خوبی که با سبزها و حزب لیبرال آزاد داشته اند پرداخت. وی به نقش مهمی که دولت ایالت تورینگن، که رئیس آن از حزب چپ است، در ۵ سال گذشته در زمینه آموزش و رفاه اجتماعی در آن ایالت صورت داده، اشاره کرد و بر اهمیت این که چه حزبی حکومت میکند، تأکید کرد.

گریگور گیزی رهبر سابق حزب و رهبر حزب چپ اروپایی که در واقع میشود او را سمبل پراگماتیسم و نوعی واقعگرایی درون حزب چپ دانست، در سخنان خود حزب را به رویکردی واقع بینانه نسبت به اروپا توجه داد و اینکه علیرغم سال سختی که حزب بواسطه مبارزات و کشمکش‌های درون حزبی پشت سر گذاشته است، باید همبسته و نیرومند در کارزار انتخاباتی اروپا حضور یابد. وی این توانایی را دارد که خود راهم با جناح چپ وهم راست حزب همراه کند و یا به مقتضای شرایط یا لحظه یکی از آنها را تقویت کند. با نگاه به آنچه حزب چپ و تلاطماتی که در سال گذشته بدلیل پلاتفرم "بپا خیزید" سارا واگنکنشت از سر گذرانده، میتوان بخوبی پلورالیسم و در عین حال اراده واحد در ارائه راهبرد را در این حزب مشاهده کرد.

حضور احزاب خارجی (بین المللی) در کنگره

44حزب، سازمان، شبکه و نهاد آلمانی، اروپایی و بین المللی در سطوح و کیفیت های گوناگون در کنگره حزب چپ آلمان حضور داشتند. از احزاب چپی که در ائتلاف حکومتی هستند تا احزابی که در اپوزیسیون اما در پارلمان کشورشان حضور دارند، تا احزابی که غیر قانونی و در اپوزیسیون و در تبعید بسر میبرند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) هم به این کنگره دعوت شده بود. علی پورنقوی یکی از دو مسئول هماهنگی هیئت سیاسی – اجرائی و مهدی ابراهیم زاده عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار روابط بین الملل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در کنگره حضور داشتند. پیام حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به این کنگره که در آن به نقش چپ در اروپا برای مقابله با پوپولیسم راست و کمک به صلح در منطقه خاورمیانه و ابقای قرارداد اتمی (برجام) و وضعیت حقوق بشر و جنبش کارگری در ایران اشاره شده بود، مورد استقبال حزب چپ آلمان قرار گرفت.

کمیسیون حزب چپ آلمان با دعوت از احزاب بین المللی به کنگره و با امکاناتی که در اختیار هر کدام از آنها قرار داد، موجب فراهم شدن امکان گفتگو و تبادل نظر دو یا چند جانبه مؤثر این احزاب با یکدیگر شد.فعالیت هیئت نمایندگی حزب چپ ایران (فداییان خلق)

هیئت نمایندگی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) حضور فعالی در کنگره داشت. این هیئت ضمن تعقیب بخش اعظم مباحث کنگره، با هیئت نمایندگی تعدادی از تشکلهای حاضر در کنگره دیدار داشت. در زیر به چند نمونه از این دیدارها اشاره میشود.

تدارک کنفرانسی با احزاب منطقه خاورمیانه

ایده تشکیل یک کمفرانس با احزاب چپ منطقه خاورمیانه، برای پاسخگوئی به سؤال مرکزی "نقش ممکنۀ چپ در منطقه" که جزو برنامه های گروه کار روابط بین الملل بود و در جشن اومانیته در سپتامبر ۲۰۱۸ با تعدادی از احزاب منطقه مطرح شده بود، در جنب کنگره اروپایی حزب چپ آلمان نیز مطرح شد و با استقبال آنها، خاصه از سوی نمایندگان حزب چپ سبز ترکیه که یکی از نیروهای عمدۀ جبهه دمکراتیک ترکیه است، روبرو شد. متعاقباً به پیشنهاد حزب مذکور دیداری مقدماتی برای تدارک کنفرانس مورد نظر تشکیل شد.

در این دیدار نمایندگانی از حزب خلق فلسطین، حزب کمونیست عراق، حزب کمونیست اسرائیل، حزب کمونیست لبنان، حزب چپ سبز ترکیه و حزب چپ ایران (فداییان خلق) حضورداشتند و مقدمتا هر کدام به معرفی حزب خود و بیان مختصری از اوضاع کشور خود و هدف از نشست مورد نظر، با تأکید بر اشتراکات ما در منطقه، دست زدند. در ادامه قرار بر این شد که همه احزاب پیشنهادهای موضوعی خود را تا دوماه دیگر از طریق یکی از نمایندگان حزب چپ سبز ترکیه برای دیگران ارسال کنند تا بر آن پایه بتوان جلسۀ تدارک نهائی را برای برگزاری کنفرانس از احزاب منطقه تشکیل دهیم.

دیدار دو جانبه با نمایندگان حزب کمونیست ژاپن

علاقه مندی نمایندگان حزب کمونیست ژاپن نسبت به موضع ما در مورد جنگ سوریه و نقش ایران در گفتگوئی مقدماتی با آنان،موجبی شد برای دیدار دو جانبه ما با آنها. این حزب در سال ۱۹۲۲ تاسیس شده و تا پایان جنگ دوم جهانی بصورت زیرزمینی فعالیت می کرده است. در حال حاضر ۳۰۰ هزار عضو دارد که در ۲۰ هزار واحد حزبی در سراسر کشور سازماندهی شده اند. در پارلمان ژاپن دارای ۱۲ کرسی از ۴۶۵ کرسی با ۴/۴ میلیون رای و در مجلس مشاوران درباری دارای ۱۴ کرسی از مجموع ۲۴۲ کرسی است. روزنامه این حزب، پرچم سرخ، بصورت روزانه و هفتگی منتشر میشود و ۱۳/۱میلیون خواننده دارد. هدف نهایی حزب کمونیسم و سوسیالیسم است. اما هدف بلافاصله آن یک انقلاب دمکراتیک است که به حکومت احزاب بورژوایی و لیبرال پایان دهد تا راه برای جایگزینی یک بلوک چپ باز شود. در حال حاضر در یک ائتلاف وسیع با همه احزاب اپوزیسیون از چپ و راست برای مقابله با تغییر قانون اساسی، که حکومت وقت بر انجام آن مصر است، فعالیت میکنند. با تصویب تغییر مورد نظر حکومت در قانون اساسی، دولت اجازه خواهد یافت که به ماوراء دریاها لشگرکشی کند، یعنی دوباره ژاپن میلیتاریستی شود و این نگرانی دلیلی است برای همکاری همه جریانات مخالف دولت.

او پس از توضیحات در معرفی حزب کمونیست ژاپن رو به ما کرد و پرسید: "شما چند نماینده در پارلمان دارید؟" وقتی پاسخ ما را شنید، گفت: "وضع شما مثل وضعیتی است که ما در فاصله ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۵ داشتیم."

در این دیدار نمایندگان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) نیز به تشریح وضع کشور پرداختند و مشخصاً بر مواضع حزب در مورد سوریه مکث کردند.

حزب چپ اروپایی

متعاقب تمایل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به دیدار با حزب چپ اروپائی، دانیال شیفرز، یکی از مسئولان اصلی این حزب، تمایل متقابل آن را به آشنایی با ما به عنوان اولین جریان ایرانی که در اروپا با آنها موفق به تماس شده بود، ابراز داشت. در این دیدار او ساختار حزب چپ اروپایی را که با وجود اروپایی بودن، دارای ظرفیت گسترش بین المللی هم هست تشریح کرد. ما هم متقابلا وضعیت حزب خود و ایران کنونی را تشریح کردیم.
طرفین علاقه مندی و آمادگی خود را برای تحکیم روابط ابراز داشتند.دیدار با خانم کورنلیا ارنست، معاون گروه پارلمانی مربوط به ایران در پارلمان اروپا

نامه ای که پیشتراز سوی ما در مورد فشار بر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان جهت پس گرفتن ادعاهایشان، برای خانم ارنست ارسال کرده بودیم، موجبی بود تا با او دیدار داشته باشیم. ما بر همپیوندی درستی دفاع از صلح و برجام توام با فشار دائمی به ایران بخاطر نقض حقوق بشر تاکید داشتیم و او هم متقابلا ضمن تایید و آگاهی از این اصل به تشریح تجربه خود از دیدار از زندانهای ایران، و فراخواندن سفیر ایران در بروکسل اشاره کرد و اینکه مسئولان اجرایی در پاسخ خواست های او میگویند: "دست ما نیست، ما نمی توانیم در کار آنها دخالت کنیم."

خانم ارنست حتی یکبار به مقامات ایرانی گفته، چگونه شما از ما میخواهید تا از برجام و شما دفاع کنیم اما شما یکی از ماها، یعنی نسرین ستوده، را به زندان می اندازید!

این دیدار شرایط پیگیری اوضاع حقوق بشر در ایران را توسط گروه نامبرده از سوئی و از سوی دیگر پیگیری مطالبات حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از پارلمان اروپا را در ارتباط با اوضاع حقوق بشر در ایران، محسوساً تسهیل کرد.

دیدار با "کمیتۀ ارتباطی برای دموکراسی و سوسیالیسم" - امریکا

کمیتۀ ارتباطی برای دموکراسی و سوسیالیسم گروهی است با مواضع سوسیالیسم دموکراتیک که در نقد مواضع حزب کمونیست امریکا، در سال ۱۹۹۱ از آن جدا شده است. دیدار هیئت نمایندگی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با نمایندۀ این گروه - پس از آشنائی مقدماتی طرفین با یکدیگر، تاریخ هر کدام از آنها و مواضع پایه ای آنها، که قرابتهای بسیاری با هم داشتند - بر سیاستهای ترامپ در خاورمیانه - یا دقیقتر گفته شود، فقدان سیاستهای او، احتمال حملۀ نظامی به ونزوئلا، و نیز بر دیدگاه ها و مواضع "سوسیالیستهای هزاره" (millennial socialists) متمرکز شد. ارزیابی ارائه شده از موقعیت ترامپ در درون جامعۀ امریکا حاکی از کاهش مداوم شانس او برای پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود.دیدار با "چپ مارکسیستی" - آلمان

حضور شبکه ای از نیروهای چپ آلمان با نام "چپ مارکسیستی" در کنگره، با مواضعی بسیار نزدیک به مواضع حزب چپ آلمان – یا در انطباق نسبی با این یا آن گرایش در این حزب، علاقه مندی هیئت نمایندگی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را برای گفتگو با نماینده ای از این شبکه برانگیخت. این شبکه اساساً از بخشی از منتقدان درون حزب کمونیست آلمان تشکیل می شود، که از آن جدا شدند و در سال ۲۰۱۴ شبکۀ "چپ مارکسیستی" را بنا نهادند. این شبکه، که مناسبات نزدیکی با حزب چپ آلمان دارد، بیشتر در عرصۀ نظری فعال است و گرایشهائی چون اکوسوسیالیسم و سوسیالیسم فمینیستی نیز در آن حضور دارند.

دیدار با این شبکه – باز پس از آشنائی مقدماتی طرفین با یکدیگر – به تبادل نظر در زمینه های نظری، از جمله پیرامون امکان توضیح روندهای کنونی در عرصۀ جهانی مبتنی بر تحلیل مارکس از بناپارتیسم گذشت.

علاوه بر آنچه گذشت، باید از دیدارهای کوتاهی با نمایندگان حزب کارگر برزیل، حزب کمونیست پرتقال، ائتلاف برای تغییر و شفافیت (تانزانیا)، همبستگی افریقائی برای دموکراسی و استقلال (مالی) و بلوک ملی گالیسی (اسپانیا) یاد کرد که در جریان آنها شرایط دیدارهای آتی و برقراری ارتباطات مستقیم، در کشورهائی که این امکان وجود دارد، فراهم شد.

مهدی ابراهیم زاده

۱ مارس ۲۰۱۹


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد