logo

ازاعتراضات کارگران شهرداری ها دراول بهمن ماه چه خبر؟

دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱ ژانويه ۲۰۱۹

1-سومین روز اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری بروجرد دراعتراض به عدم پرداخت 9ماه حقوق

2-ادامه اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری لوشان برای دومین روز متوالی دراعتراض به عدم پرداخت7ماه حقوق

3- اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری مریوان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان

4- ادامه اعتراضات کارگران شهرداری منطقه دو نیشابور نسبت به تبدیل وضعیت ازدائمی به پیمانی با خودداری از امضای قرارداد جدید

اخباروگزارشات کارگری-اول بهمن ماه1397:

* سومین روز اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری بروجرد دراعتراض به عدم پرداخت 9ماه حقوق

روزدوشنبه اول بهمن ماه برای سومین روز متوالی،کارگران شهرداری بروجرد دراعتراض به عدم پرداخت 9ماه حقوق به اعتصابشان واجتماع مقابل شهرداری مرکزی ادامه دادند.

* ادامه اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری لوشان برای دومین روز متوالی دراعتراض به عدم پرداخت7ماه حقوق

روزدوشنبه اول بهمن ماه،کارگران شهرداری لوشان برای دومین روز متوالی دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر تجمع کردند.

*اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری مریوان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان

روزدوشنبه اول بهمن ماه، کارگران شهرداری مریوان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان

دست از کارکشیده ودرمحوطه این شهرداری تجمع کردند.

به گزارش منابع خبری محلی، کارگران معترض شهرداری مریوان گفتند : متاسفانه بیش از 21 ماه از حقوق های معوقه کارگران شهرداری مریوان هنوز پرداخت نشده است.

این کارگران افزودند:شهرداری مریوان 11 ماه حقوق اضافه کاری کارگران و همچنین عیدی سال های 95، 96 و همچنین سالجاری را نپرداخته است.

آنها درادمه گفتند:کارگران شرکتی شهرداری نیز هرکدام بیش از 6 میلیون تومان طلبکار شرکتی که در آن مشغول بکارند،هستند.

آنها همچنین گفتند:از حقوق معوقه خود در سالجاری تنها 4 میلیون تومان دریافت کرده اند و این امر کفاف زندگی روزمره آنها را نمی دهد.

*ادامه اعتراضات کارگران شهرداری منطقه دو نیشابور نسبت به تبدیل وضعیت ازدائمی به پیمانی با خودداری از امضای قرارداد جدید

اعتراضات کارگران شهرداری منطقه دو نیشابور نسبت به تبدیل وضعیت ازدائمی به پیمانی با خودداری از امضای قراردادجدید با پیمانکارکماکان ادامه دارد.

براساس گزارشات رسانه ای شده،کارگران شهرداری منطقه دو نیشابوربااشاره به عدم امضای قرارداد موقت باپیمانکار،افزودند: جدا از مشکلاتی که در نتیجه ورود پیمانکار به بخش خدماتی برای ما کارگران منطقه دو ایجاد شده، هر یک از کارگران بابت حق سنوات و اضافه‌کاری تا ۳۰ میلیون تومان از شهرداری طلبکاریم.

آنها ادامه دادند:روز پنجشنبه هفته گذشته نیز مسئولان شهری در ورزشگاه بلوار غزالی جلسه‌ای را با حضور کارگران خدماتی برگزار کردند که نتیجه‌ای دربرنداشت. کارگران نیز به بیان نگرانی‌های آینده شغلی خود بعد از تبدیل وضعیت شغلی پرداختند.

آنها افزودند: مسئولان باید تصمیم جدی برای حذف پیمانکار و نوع قرارداد کارگران بگیرند چراکه این موضوع هر روز نگرانی ما را بیشتر می‌کند.

به گفته کارگران قرارداد مستقیم شهرداری منطقه دو شهرداری نیشابور، وقتی شهرداری نیشابور در مقام کارفرمای اصلی می‌تواند به صورت مستقیم با همه کارگران قرارداد منعقد و مطالبات آنها را به صورت کامل پرداخت کند، دیگر چه نیازی است تا با واسطه قراردادن پیمانکار، امکان نادیده گرفته شدن بخشی از مطالبات مزدی آنها را رقم بزند.

درهمین رابطه:

اعتراضات کارگران شهرداری منطقه دو نیشابورنسبت به تبدیل قراردادشان از دائمی به پیمانی ادامه دارد

سه شنبه بیست وپنجم دی ماه1397:

عصر روز دوشنبه بیست چهارم دی ماه،کارگران شهرداری منطقه دو نیشابوردرادامه اعتراضاتشان نسبت نسبت به تبدیل قراردادشان از دائمی به پیمانی،برای باری دیگردست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهر،زدند.

پیمانکارطی روزهای گذشته کارگران معترض را به دلیل اجتناب از امضای قراردادهای جدید، تهدید به اخراج کرده است.

براساس گزارشاتی که روزهای بیست وچهارم وبیست وپنجم دی ماه رسانه ای شد، یکی از کارگران کارگران شهرداری منطقه دو نیشابورگفت:اخیرا کارفرمای شرکت پیمانکاری کارگران را تهدید کرده که اگر تا صبح شنبه هفته آینده برای تبدیل وضعیت قراردادهای کار مدارک ارائه ندهند، اخراج خواهند شد و نیروی کار جدید جایگزین خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه،پیمانکار از راننده ماشین‌های جمع‌آوری زباله مجموعه خواسته است که به بخش‌های اداری و مالی مراجعه کنند و سفته‌های ۶۰ میلیون تومانی در اختیارش قرار دهند،بیان کرد:

این امر از آن رو صورت می‌گیرد که در صورتی که کارفرما خواست به تعهدات خود در برابر کارگر عمل نکند، کارگر را تحت فشار چک یا سفته‌ی امضا شده، قرار دهد تا از کارفرمای خود شکایت نکند، به خصوص در شرایطی که کارگران شهرداری منطقه دو نزدیک به ۱۰ سال است هیچ قراردادی با پیمانکاران امضا نکرده‌اند.

یکی دیگراز کارگران شهرداری نیشابور گفت: اجتماع اعتراضی روز دوشنبه بیست وچهار دی ماه مقابل ساختمان شورای شهر از حوالی ساعت ۴ عصر آغاز و تا ساعت ۹ شب ادامه یافت.

این کارگر شهرداری نیشابوردررابطه با ادامه اعتراضاتشان نسبت به تبدیل قراردادشان از دائمی به پیمانی افزود: طبق نمونه قرارداد کاری که پیمانکار اخیرا به کارگران داده، دستمزد هر یک از کارگران به نسبت قبل که قرارداد مستقیم بودند، حدودا به نصف کاهش یافته است.

او با ذکر مثالی ادامه داد: پیش از این من با دو حق فرزند حدود ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کردم که این رقم در قرارداد جدید به یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

این کارگر معترض گفت:هریک از کارگران طبق قرارداد جدیدی که پیمانکارارائه کرده باید هفته‌ای ۴۴ساعت کار انجام دهند اما این مقدار کار درگذشته ۳۶ ساعت در هفته بود. علیرغم آن هیچ خبری از درج حق اضافه‌کاری‌ها و تعطیل کاری‌ها در قرارداد جدید مشاهده نمی‌شود. در عین حال حق سنوات کارگران که باید طبق قانون بر مبنای یک ماه حقوق در سال پرداخت شود در قرارداد جدید به ۶۴۲ هزار تومان کاهش یافته است.

این کارگربابیان اینکه یکی دیگر از مشکلات کارگران شهرداری منطقه دونیشابورعدم پرداخت بخشی از مطالباتشان طی چند سال گذشته است،افزود: در حال حاضر ۴ سال است هزینه‌های جارو را از جیب خود پرداخت می‌کنیم. پیش از این هر یک از ما کارگران خدماتی بابت هرینه جارو ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان دریافت می‌کردیم. همچنین برخی از مزایای رفاهی و عرفی کارگران همانند اقامت ۵ روزه در شمال کشور از ماه‌ها قبل حذف شده است. در عین حال یک سال است حق اضافه‌کاری و تعطیل کاری کارگران از سوی شهرداری پرداخت نمی‌شود.

این کارگر شهرداری نیشابوربا یادآوری اینکه طی روزهای گذشته نه مسئولان دستگاه‌های اداری مرتبط و نه تشکل های وابسته کارگری در منطقه نیشابور به او و همکارانش در مورد سرنوشت وضعیت شغلی و مطالباتشان توضیح مشخصی نداده‌اند،خاطرنشان کزد که به آنها وعده داده شده روز پنجشنبه بیست وهفتم دی ماه در سالن ورزشی منطقه یک شهرداری نیشابور برای رسیدگی به مشکلات حدود ۳۰۰ کارگر معترض، جلسه‌ای تشکیل خواهدشد.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد