logo

بیانیه "جمعی از فعالین سیاسی ایرانی- سوئیس"

بیانیه در اعتراض به سرکوب شدید کارگران زندانی
و در همبستگی با مبارزات کارگران، معلمان و دانشجویان

چهار شنبه ۵ دی ۱۳۹۷ - ۲۶ دسامبر ۲۰۱۸

ما، "جمعی از فعالین سیاسی ایرانی – سوئیس" نیز ضمن پشتیبانی بی دریغ و همه جانبه از جنبش کارگری در داخل کشور، اقدامات وحشیانه عوامل حکومت ایران در برابر کارگران را بشدت محکوم نموده و خواستار پشتیبانی همه مبارزین و آزادیخواهان راستین و مستقل از تلاش های قهرمانانۀ کارگران نیشکرهفت تپه و فولاد اهواز و خانواده هایشان و بطور خاص کارگران زندانی هستیم.
کارگران هفت تپه به ما نشان دادند که در مبارزه با سرمایه داران جنایتکار باید به نیروی خود تکیه نمود! ما از همه نهادهای مدافع آزادی و حقوق کارگران خواستاریم، سرکوب بی رحمانه کارگران را محکوم نموده و برای آزادی تمامی فعالین کارگری، معلمان، دانشجویان و زندانیان سیاسی عقیدتی دربند در ایران بکوشند.
انسان های آزاده

صدای اعتراضات و مبارزه کارگران و زحمتکشان در جای جای ایران بیش از گذشته طنین انداز شده است. اکنون مبارزات متحدانه ومتشکل کارگران نیشکرهفت تپه و فولاد اهواز با پشتیبانی گسترده معلمین و دانشجویان پرتوان در برابر ستم سرمایه ، استثمار ،استبداد و سرکوب خونین جمهوری اسلامی قامت برافراشته است!
نیروهای امنیتی رژیم برای مقابله با اعتراضات کارگران هفت تپه و به منظور ارعاب و سرکوب نمایندگان آنان، تعدادی از کارگران از جمله اسماعیل بخشی را دستگیر و پس از شکنجه های قرون وسطایی او را با قید وثیقه سنگین آزاد اما تحت کنترل شدید امنیتی قرار داده اند. بسیاری از کارگران دستگیر شده در اعتراضات اخیر هنوز در زندان و تحت فشار و شکنجه قرار دارند.
خبرها حاکی از آن است که اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سایر کارگران بازداشتی در اعتراضات اخیر پس از دستگیری در زندان، تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته اند تا از مبارزه خود برای تحقق مطالبات کارگران دست بر دارند.
همراه با اوج گیری روز افزون راهپیمایی ها و تجمعات اعتراضی کارگران هفت تپه در شهر شوش و همچنین تشدید مبارزات کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز، رژیم حاکم در عین ناتوانی از برآورد حداقل مطالبات کارگران و زحمتکشان همچنان با انواع ترفند، وعده و وعید ، فریبکاری و سرکوب سعی مینماید که مانع گسترش اعتراضات شود. اما کارگران با آگاهی و تشکل خود، تمامی این نقشه ها را خنثی نمودند که در نهایت بازداشت، حبس و شکنجه نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه، پاسخ مسئولین جمهوری اسلامی به این خروش و فریاد حق خواهی هزاران کارگر گرسنه و خانواده هایشان بود.
اکنون جنبش کارگری با پشتیبانی توده های وسیع مردمی پس از چهار دهه غارتگری و استثمار کارگران و زحمتکشان از جانب حکومت سرمایه داری اسلامی، وارد دوران جدیدی از مبارزه شده است. کارگران وزحمتکشان ایران علاوه بر مبارزه برای حقوق و مطالبات خود ، آگاهانه به سوی مصاف واقعی طبقاتی و دخالتگری سیاسی گام بر می دارند.
رژیم غارتگر و تبهکار اسلامی با سرکوب اعتراضات حق طلبانه کارگران و زحمتکشان هفت تپه، بار دیگر ماهیت ضد مردمی خود را به نمایش گذاشت. اما همانطور که شاهدیم این سرکوب ها راه به جایی نبرده و مبارزات کارگران همچنان تداوم دارد. بی تردید اعتراضات گسترده تری نیز در راه است. چرا که اکنون زحمتکشان بخوبی دریافته اند که بی عدالتی، غارت و چپاول دست رنج آنان تنها به نیشکرهفت تپه، فولاد اهواز و هپکو اراک محدود نمی شود و تمامی مزدبگیران جامعه را در بر می گیرد . پس اعتراض به ستم و استبداد باید به کارزاری سراسری تبدیل شود. همانگونه که دانشجویان شجاع دانشگاه تهران نیز فریاد " از هفت تپه تا تهران - فردا تمام ایران" سردادند.
اکنون کارگران و زحمتکشان ایران به این مهم پی برده اند تنها با تشکل های مستفل، سراسری و اتحاد انقلابی و همچنین همسویی مبارزات همه کارگران و زحمتکشان است که می توان رژیم جمهوری اسلامی را بر انداخت، قدرت سرمایه داران را تضعیف، ماشین سرکوب و کشتار آنان را درهم شکست و در جهت تحقق مطالبات کارگران و زحمتکشان و در یک کلام عدالت، صلح و آزادی گامهای موثری برداشت.
ما، "جمعی از فعالین سیاسی ایرانی – سوئیس" نیز ضمن پشتیبانی بی دریغ و همه جانبه از جنبش کارگری در داخل کشور، اقدامات وحشیانه عوامل حکومت ایران در برابر کارگران را بشدت محکوم نموده و خواستار پشتیبانی همه مبارزین و آزادیخواهان راستین و مستقل از تلاش های قهرمانانۀ کارگران نیشکرهفت تپه و فولاد اهواز و خانواده هایشان و بطور خاص کارگران زندانی هستیم.
کارگران هفت تپه به ما نشان دادند که در مبارزه با سرمایه داران جنایتکار باید به نیروی خود تکیه نمود! ما از همه نهادهای مدافع آزادی و حقوق کارگران خواستاریم، سرکوب بی رحمانه کارگران را محکوم نموده و برای آزادی تمامی فعالین کارگری، معلمان، دانشجویان و زندانیان سیاسی عقیدتی دربند در ایران بکوشند.
اکنون جان علی نجاتی، عضو سندیکای هفت تپه که از بازداشت شدگان اخیر است، به دلیل بیماری قلبی و فشارهای تحت بازجویی در خطر است.
ما "جمعی از فعالین سیاسی ایرانی- سوئیس" اعمال هر نوع شکنجه، آزار و اذیت کارگران دستگیر شده و ادامه بازداشت آنان را به شدت محکوم نموده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین کارگری- سیاسی هستیم.!

"جمعی از فعالین سیاسی ایرانی- سوئیس"
دسامبر 2018


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد