logo

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

برای آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان ، علی نجاتی و همه کارگران و معلمین زندانی، کارزاری وسیع سازمان دهیم

شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۰۱ دسامبر ۲۰۱۸

نیروهای چپ و مترقی نیز لازم است بر دامنه فعالیت خود چه برای همبستگی با جنبشهای کارگری و مردمی در ایران بیفزایند و هم با بسیج اتحادیه های کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر در سرتاسر جهان، کارزاری گسترده برای آزادی همه کارگران و معلمان و سایر زندانیان سیاسی برپا کنند. ما نباید بگذاریم سرنوشتی همچون شاهرخ زمانی، افشین اسانلو، ستار بهشتی، محمد جراحی و دیگر کارگران زندانی، برای اسماعیل بخشی ، سپیده قلیان و دیگر فعالین جنبش کارگران و معلمان ایران رقم خورد.
از قبل مشخص بود و یا باید مشخص میبود که بستن اتهام امنیتی به اسماعیل بخشی نماینده شجاع مجمع انتخابی کارگران نیشکر هفت تپه، دیر یا زود مزدوران سرکوبگر رژیم را وا خواهد داشت که برای اثبات حرف خود دست به آزار و شکنجه روحی و فیزیکی این فرزند دلیر طبقه کارگر ایران بزنند. بنا به گزارشات متعدد تشکلهای مستقل کارگری ایران از جمله کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، اسماعیل بخشی در روزهای اخیر پس از شکنجه های فراوان با سر و صورت مجروح در بیمارستان بستری شده است. همزمان مامورین رژیم به خانه علی نجاتی یکی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران هفت تپه یورش برده و بعد از ضرب و شتم اعضای خانواده ، او و فرزندش پیمان و یک میهمان را با خود میبرند. فرزند علی نجاتی و شخص میهمان، با قید وثیقه آزاد می شوند اما خودِ علی نجاتی به مکان نامعلومی منتقل می گردد. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در طول اعتراضات و اعتصابات چندهفته ای اخیر نقش مهمی در سازماندهی و خبررسانی داشته است.

در این راستا، استانداری خوزستان همچون موارد گذشته به دستگاه صدور تکذبیه تبدیل شده است. این استانداری قبلا هم با وقاحت صدور خاک حاصلخیز و آب آشامیدنی سالم به کشورهای عربی را تکذیب کرده بود و هم اعدام دسته جمعی فعالان عرب خوزستان. اکنون نیز در وحشت از گسترش بیشتر مبارزات کارگری و مردمی در خوزستان، راه حلی جز تکذیب و دروغ گویی پیش رو ندارد.

این در حالی است که ۲۵ تن از وکلا و حقوقدانان کشور نیز با صدور اعلامیه مشترکی ضمن حمایت از حقوق کارگران هفت تپه و سایر کارگران و زحمتکشان، به شدت نسبت به شکنجه اسماعیل بخشی اعتراض کردند و آنرا نقض آشکار حقوق بشر و از جمله حقوق زندانیان دانستند. ضمن اینکه کارگران و مردم مبارز شوش و اهواز علیرغم گذشت بیش از سه هفته از اعتصاب و تظاهرات، همچنان به اعتراضات پرشور خود ادامه میدهند و با تاکید بر مطالبات خود، خواستار آزادی بی قید و شرط اسماعیل بخشی و همه کارگران زندانی از جمله سپیده قلیان خبرنگار زن شده اند.

از سویی دیگر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمین سراسر کشور به مقامات رژیم هشدار داده اند که چنانچه ظرف یک هفته اقدام به آزادی همه معلمین زندانی نکنند، مجددا تحصن و اعتصاب سراسری دیگری سازمان خواهند داد. دانشجویان مبارز با شعار فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم، حمایت خود را از خواستهای کارگران اعلام کردند.

مجموعه این رخدادها بار دیگر نشان میدهد که اردوی کار و رنج ایران جدا از مبارزه برای خواستهای خود و پیکار نفس گیر با استبداد و فلاکت حاکم، درک درستی از ضرورت حفظ رهبران و سازماندهندگان جنبشهای کارگری و مردمی دارد و مبارزه برای آزادی کارگران و معلمان زندانی و همه زندانیان سیاسی و عقیده تی ایران را به جزیی تفکیک ناپذیر از مبارزات روزمره خود تبدیل نموده است.

نیروهای چپ و مترقی نیز لازم است بر دامنه فعالیت خود چه برای همبستگی با جنبشهای کارگری و مردمی در ایران بیفزایند و هم با بسیج اتحادیه های کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر در سرتاسر جهان، کارزاری گسترده برای آزادی همه کارگران و معلمان و سایر زندانیان سیاسی برپا کنند. ما نباید بگذاریم سرنوشتی همچون شاهرخ زمانی، افشین اسانلو، ستار بهشتی، محمد جراحی و دیگر کارگران زندانی، برای اسماعیل بخشی ، سپیده قلیان و دیگر فعالین جنبش کارگران و معلمان ایران رقم خورد.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزادی باید گردد
پیش به سوی اعتصابات عمومی و سراسری
سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه داری ایران
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
۹ آذر ۱۳۹۷نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد