logo

حزب ازادی و رفاه ایرانیان ( آرا)

از خواسته ها و مطالبات کارگران نیشکرهفت تپه
حمایت می کنیم

شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ - ۲۴ نوامبر ۲۰۱۸

روزهای متوالی است که کارگران نیشکر هفت تپه برای رسیدن به خواستها و مطالبات انسانیشان اعتصاب کرده اند و مدتها است كه پرداخت حقوقشان به تعويق افتاده است و به شدت در شرایط بسیار بد معيشتي بسر میبرند. رژیم " جمهوری " اسلامی با سرکوب مداوم تلاش در سرکوب اعتراضات کارگران هفت تپه کرده و تعدادی زیادی از اعتراص گنندگان را روانه زندان کرده است.

در پی خصوصی سازی در ایران، این شرکت نیز نه برای رقابت و بازدهی بیشتر بطور شفاف در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته باشد، بلکه همانند دیگر خصوصی سازیها، به این شرکت عظیم نیز که دارای بیست و چهار هزار هکتار زمینهای حاصلخیز است ،چوب حراج زده شد و در اختیار نیروها خودی قرار گرفت. چنز نفر از نیروهای امنیتی بعنوان کارفرما و خریدار بخش خصوصی در آن متمرکز شدند و شرکت به مالکیت آنها در آمد و کارفرمای شرکت مذكور میلیاردها دلار وام گرفت و متواری شد. بموازات اعتراضات کارگران هفت تپه در شهر شوش همچنین کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز نیز با راهپیمایی و تجمع نشان دادند که بی عدالتی, غارت و چپاول سودجویان تنها به نیشکرهفت تپه و هپکو اراک ختم نمیشود و بخشهای گسترده مردمی همانطور که دانشجویان دانشگاه تهران فریاد میزدند: ( از هفت تپه تا تهران - فردا تمام ایران ), در این خیزش همگانی علیه ستم و استبداد شرکت خواهند جست.

رژیم "جمهوری" اسلامی تمام ثروت و منابع ملی را غارت و چپاول کرده و بخشی از آنرا برای حمایت و تقویت گروههای تروریستی در منطقه بکار میگیرد و بخش دیگر را برای خانواده های سران مملکت در کشورهای غربی سرمایه گزاری کرده است و این در حالی است که مردم ایران زیر فشار سنگین معیشتی قرار گرفته اند. کارگران، معلمان، دانشجویان، پرستاران و کشاورزان در بدترین شرایط ممکن زندگی میکنند و فقر و فلاکت به اوج خود رسیده است. بیش از هشتاد درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنند و بیست درصد آنها در فقر مطلق بسر میبرند.مردم ایران در اعتراضات دی ماه ۹۶ و مرداد ۹۷ زنگ نابودی این حکومت استبدادی و فاشیستی را بصدا درآوردند و اين حکومت مشروعیت خود را در داخل و خارج از دست داده است.

حزب آزادی و رفاه ایرانیان همگام با مردم ایران برای رهایی از این حکومت جهل و جنایت تلاش میکند، تا مردم ایران در یک فضای کاملا آزاد و دمکراتیک حکومت منتخب خود را برگزینند. ما بر این باوریم که سرمایه ملی ایران باید در جهت رفاه، آسایش و امنیت مردم ایران هزینه و سرمایه گزاری شود. ما با هرگونه تشنج آفرینی و دخالت گری در منطقه برای زور آزمایی و قدرت طلبی مخالفیم لذا برای هر تغییر و تحول بنیادی در ایران خود را مدافع جنبشهای مردمی برای آزادی٬ رفاه، امنیت و آسایش میدانیم.اعتراضات گسترده بی تردید در راه است و زمان آن فرا رسیده است که کارزاری سراسری از اعتراض و محکومیت سرکوب اعتراضات دادخواهانه کارگران و زحمتکشان و برای آزادی بی قید و شرط دستگیر شدگان براه اندازیم تا پاسخی درخور به رژیم تبهکار اسلامی داده شود

ما ضمن حمایت از تمام خواستها و مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز، معلمان، پرستاران، رانندگان، زنان، دانشجویان و تمام آزادی خواهان و حق طلبان؛ دستگیری و فشارها امنیتی بر فعالان صنفی را محکوم میکنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط تمام بازداشت شدگان هستیم

حزب ازادی و رفاه ایرانیان ( آرا)
info@araparty.com
٢٣ نوامبر 2018

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد