logo

شاید آزادی

شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۳ نوامبر ۲۰۱۸

محمد احمدیان(امان)

Mohammad
دلایل این را که زندگی را دوست ندارم، یک طرف می نویسم. دلایل دوست داشتن زندگی را طرف دیگر. شاید خوب نباشد، نزد شما اعتراف کنم، که دلایلی که مرا منع می کنند تا زندگی را دوست بدارم، بیشتراند تا دلایلی که مرا ترغیب به زندگی می کنند. اما این را با خشنودی اعتراف می کنم، که قلب من کم تر به منطق اهمیت می دهد. من دوست دارم، زندگی خویش را، زندگی ترا، زندگی آن غریبه را که نمی شناسم.

دوست داشتن زندگی خویش، شاید مرا محدود کند، دوست داشتن زندگی یک غریبه به من یک دریچه بر روی آزادی می بخشد. آزادی خویش را دوباره احساس می کنم.

شاید آزادی فرا رفتن از زندگی خویش باشد.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد