logo

مرور کتاب مقالات فدرالیست

سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶ اکتبر ۲۰۱۸

بیژن باران

bijan-baran.jpg
مقالات فدرالیست- تفسیری بر قانون اساسی ایالات متحده، همیلتون، مدیسون، جی، ترجمه مسعود عالمی، ۶۱۰ صفحه، ۲۰۱۶، نشر آمازون، جلد رنگی، ۳۵$. مجموعه ۸۵ سند از همیلتون، مدیسون، جان جی- از بنیان گذاران استقلال ۱۷۷۶ آمریکا و تدوینگران قانون اساسی ست. همیلتون مرکز یا دولت گرا در مقابل جفرسون مدافع حقوق فردی بود. کتاب ۹ پیوست توضیحات، گاهشمار انقلاب، بیانیه استقلال، اصول کنفدراسیون، متن کامل قانون اساسی، زندگی هملیتون و مدیسون، تعریف فدرالیسم، واژگان، اصطلاحات سیاسی، فهرست نامها دارد.

خلاصه هر سند از ص 1 تا 33 و اصل سند از ص 35 تا 490 آمده اند. کتاب اسناد فدرالیست گام ارزنده ای در پیدایش و تکوین رفرم در آمریکاست. امید است که این کتاب نفیس در ایران بازنشر شود. زیرا منابع قانونی ایران در سده 20 آثار اروپایی بوده؛ اسناد آمریکایی بفارسی ناچیزند. یکی از انقلابیون آمریکا، پاتریک هنری گفت: قانون اساسی ابزار حکومت برای مهار مردم نیست؛ بلکه ابزار مردم برای مهار حکومت است، تا بر زندگی و منافع آنان غلبه نکند.

در پیوست واژه های انگلیسیstate, govern, nation در بستر تاریخ و زبان رایج آمریکا و معنا و برابر فارسی واکاوی شدند. برای این 3واژه در فارسی ایالت، کشور، دولت، واحد مستقل حکومتی، حکومت، مملکت، ناسیون، ملت در ترکیب سازمان ملل بکار برده شده؛ ایالت و دولت برای state آیند. در سده 21 ایران دولت- ملت با فرهنگ 3هزارساله فارسی و جنگ 8ساله ساخته شده؛ در حالیکه عراق، افغانستان، پاکستان به این مرحله رشد اجتماعی نرسیده اند.

در آغاز اعلامیه/ بیانیه استقلال ایالات متحده آمریکا بتاریخ 4 ژوییه 1776 آمد: همه افراد بشر یکسان آفریده شده‌اند، که «خالق» آنان «حقوق» لاینفک ویژه‌ای به آنها بخشیده است، که حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی از جمله این حقوق است. در پی شادی یا جستجوی خوشبختی اصطلاحی است که فرهنگ آمریکایی 240 سال بعد را بخوبی تعریف می کند. فنآوری، کسب کارآفرین، ورزش، تفریح، هنرها بمرور ارکان این فرهنگ پویا را ساختند. جشن استقلال سالانه 4 ژوییه آتشبازی، ترقه، شادی، پیک نیک، شادی، رقص، مشروب در کافه ها مرسوم اند.

ترجمه، صفحه آرایی، قلم نازنین تحریر، سطرها با سلیقه، دقت، حوصله انجام شده اند. ترجمه با مقایسه متن انگلیسی نمونه وار بیانگر دقیق بودن آن است. مقایسه شد. فارسی سلیس، دقیق، سازگار با متن اصلی و ثبات واژه فارسی در تکرارش در 610 صفحه، کتاب را ارزنده می کند. کتاب تمیز، بی غلط، خوش ریخت چاپ شده؛ رو جلد و پشت جلد با نقاشی پرتره 3 نویسنده و صحنه اتاق مشاوره بنیانگذاران استقلال آمریکا می باشند.

در یاداشت مترجم آمده: فدرالیسم چیست مکانیسم آمریکایی و شرایط تاریخی پیدایش آن را مترجم توضیح داد. این کتاب در 1810 نشر شد. مورخین، حقوقدانان، متخصیصن علوم سیاسی همنظرند: این اثر در تراز جمهوری افلاطون، سیاست ارسطو، لویاتان هابس می باشد. مولفان این سندها 3 نام بالا می باشند. در این کتاب روی حکومت فدرال موفق و ملی/ ناسیون به معنی سراسری تاکید می شود. ص ث.

سه نوع حکومت مقایسه شده است: 1-حکومت یک لایه تمرکزگرا مانند فرانسه و ایران. 2- فدرال در آمریکا سه لایه حکومت وجود دارد: مرکز، ایالت، شهروند. 3- سازمان ملل، اتحادیه اروپاست که اجزاء مستقلند. ص 578. در ص 596 تقسیم قدرت قانون اساسی آمریکا جدول بندی شده است. ص 577. از 193 کشور سازمان ملل 11 کشور فدرال اند: آرژانتین، آلمان، اتریش، استرالیا، ایالات متحده، برزیل، سوییس، کانادا، مالزی، مکزیک، هند. گرچه آنها انواع فدرال بوده که شباهت چندانی با هم ندارند.

انقلاب کبیر 1789 فرانسه، جمهوری را با تفکیک 3 قوا در مقابل سلطنت مطلقه در حکومت پدید آورد. پس از آن قانون اساسی 1789 آمریکا فدرالیسم با 3قوه تدوین شد. در عصر مدرن 2 خط رفرم در انگلیس و انقلاب در فرانسه برای تغییر در وضع موجود حکومت برای جامعه و روشنفکران پیدا شدند. جنبش روشنفکری سده 20 ایران از خط انقلاب فرانسه، روسیه، آلمان الهام گرفته؛ به منابع رفرم در انگلیس و آمریکا بی توجه بود.

در حالیکه انقلاب آمریکا درسهای مهمی در سیاست و حکومت بنا به مدل اصلاحات انگلیس در بر دارد. کانادا، استرالیا، ویتنام، بویژه هوچی مین، اسناد انقلاب آمریکا را مد نظر داشتند. اصلاحات با جدل اقناعی و مسالمت آمیز پیش می رود. در انقلاب آمریکا 3 سند مهم سیاسی در عصر مدرن ایجاد شدند: بیانیه استقلال 4ژوییه 1776، قانون اساسی با 33 متمم بعدی، منشور حقوق. ص 525، 541، 560.

قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، نخستین قانون کشور فدرال با تاکید بر فردیت مدرن است. این قانون زنان، اقلیتها، تناسب طبقات را ندید گرفت. ولی در 230 سال بعد، متممها آن را با تغییرات جامعه و جهان سازگار کردند. متممها، اصلاحیه‌ها، statues تبصره ها به آن افزوده شده‌؛ پس ثبات و انسجام فراوان دارد.

بنیانگذاران آمریکا کوشیدند تا اعلامیه استقلال و قانون اساسی از قدرت گرفتن فرد یا گروه به دیکتاتوری پیشگیری کرده؛ تا آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان خدشه دار نشده؛ وحدت و تعادل 13 مستعمره حفظ شده؛ سلطه دولت فدرال بر دولت‌های ایالتی رخ ندهد. منشور حقوق Bill of Rights نام ده اصلاحیه‌ است. آنها قدرت دولت فدرال را محدود و حقوق شهروندان را تضمین کردند. پس از نبرد آمریکا با بریتانیا به قانون اساسی ایالات متحده افزوده شدند.

منشور حقوق نام 10 اصلاحیه یا متمم برای محدودیت قدرت دولت فدرال و تضمین حقوق شهروندی آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات، دین، برابری در دادگاه است. ما این حقایق را که همه افراد بشر یکسان آفریده شده‌اند، که «خالق» آنان «حقوق» لاینفک ویژه‌ای به آنها بخشیده است، که حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی از جمله این حقوق است. آمدن "جستجوی خوشبختی" مترادف در پی شادی رفتن" که این جهانی بودن حکومت بر مردم می باشد.

منشور حقوق شهروندی لیست حقوق باشندگان کشور است. نخستین منشور در ۵۳۸ ق.م. با فتح بابل بر روی استوانه گلی بنام منشور کوروش حک شد. در آن آزادی دین ساکنان تصریح شد. در بریتانیا ماگنا کارتا / منشور کبیر 1215م به زبان لاتین قدرت شاه مطلقه را محدود کرده؛ مالیات اشراف و اتهام را بنا به قانون تصریح کرد. در انگلستان و ویلز بنام قانون مشترک و در آمریکا قانون اساسی نام دارد. قانون اساسی را شاهان مصلح استوارت، اشراف دور اندیش، منشور حقوق شهروندی 1792 ایالات متحده، مبارزه‌های مستعمرات با امپراتوری، منشور حقوق شهروندی بریتانیا در پارلمان کامل کردند.

همایون صنعتی 1304- 1388 پس از کودتای 1332 انتشارات فرانکلین را از روی موسسه فرانکلین نیویورک برای ترجمه و نشر باز کرد. در دهه 1340 محل آن در خیابان نادری، نزدیک چهار راه استانبول، بود؛ بیشتر کتابهای علمی، جیبی، ادبیات از فاکنر، همینگوی، جک لندن نشر کرد.

آمریکا با قانون اساسی، مردم مدرن، دولت ادواری فدرال یکی از مدلهای حکومتی پایا و ابر قدرت جهان است. بهترین نمونه به روز کردن قانون بنا به تغییرات جامعه، قانون اساسی 1789 است. ص 494. این قانون سکولار 13 سال پس از بیانیه استقلال از استعمار انگلیس، از دمکراسی بین زبدگان مذکر سفید متمول آغاز شده؛ اکنون آزادی ادیان، سیاهان، زنان، مهاجران، دگرباشان را در بر می گیرد.

آمریکا بزرگترین سهم کمک به سازمان ملل را داشته؛ حامی توسعه و بهداشت جهان است. 3 مرکز جهانی هالیوود برای فیلم، ویدیو، موسیقی؛ سیلیکون ولی برای فن آوری سخت افزاری و نرم افزاری؛ نیویورک برای بورس، اوراق بهادار، بیمه دارد. با 950 پایگاه نظامی در جهان نیروهای هوایی، دریایی، چند هزار موشک دارای کلاهک اتمی حافظ وضع موجود و بزرگترین فروشنده اسلحه است. ارز تجاری دلار این کشور در جهان غالب است.

مدیسون در فدرالیست 51 نوشت: اما خود حکومت چیست جز نتیجه ژرف ترین تفکرات در باره سرشت انسانی؟ اگر انسانها فرشته بودند، وجود هیچ گونه حکومتی ضرورت نداشت. در تشکیل حکومتی به دست انسانها که برای اداره انسانها ست. مشکل بزرگ این است که شما باید ابتدا حکومت را قادر سازید اتباع خود را کنترل کند. در گام بعدی مجبورش کنید خودش را کنترل کند.

او در فدرالیست 37 نوشت: تجربه به ما می آموزد که هیچ مهارتی در علم حکومت هنوز با اطمینان کافی قادر نشده سه بخش بزرگ حکومتی، یعنی مقننه، مجریه، قضاییه را از یک دیگر تفکیک و تعریف یا حتی امتیازات و اختیارات شاخه های مختلف قانون گذاری را تبیین کند.

قانون اساسی آمریکا یک مقدمه، 7 اصل، هر فصل چند بخش در تفکیک قوا، نظام انتخاباتی، نظام فدرالی، 13 متمم دارد. چند نمونه از ص 544-549 می آیند. مقدمه: ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه‌ای کامل‌تر، استقرار عدالت، تضمین آسایش ملی، تأمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و پاسداشت برکات آزادی برای خود و آیندگان‌مان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می‌نماییم.

اصل اول-بخش ۱کلیه اختیارات قانونگذاری این قانون اساسی به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می‌گردد. بخش ۲ مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالت‌های مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می‌کنند، و رای‌دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای‌دهندگان ایالتی که مجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند..

اصل دوم- قوه مجریه را رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای چهار سال دارد. اصل سوم- قوه قضاییة ایالات متحده به دیوان عالی و دادگاه‌های تالی می‌تواند واگذار کند که کنگره در هر زمان تعیین کند و تشکیل دهد. اصل چهارم- قوانین عمومی، سوابق و تصمیمات قضایی یک ایالت در سایر ایالتها اعتبار و رسمیت کامل خواهد داشت. اصل پنجم- هر گاه دو سوم نمایندگان دو مجلس ضروری تشخیص دهند، کنگره اصلاحاتی را برای قانون اساسی پیشنهاد خواهد داد و یا بنا به درخواست مجلسین قانونگذاری دو سوم ایالتهای مختلف، خواستار تشکیل مجمعی برای پیشنهاد اصلاحات خواهد گردید.

اصل ششم- کلیه تعهدات و دیونی که پیش از تصویب این قانون اساسی پذیرفته شده‌اند، همانگونه که به موجب کنفدراسیون برای ایالات متحده معتبر بوده‌اند، طبق قانون اساسی حاضر نیز معتبر است. اصل هفتم- تصویب قانون اساسی از سوی مجامع نه ایالات، این قانون را بین ایالتهایی که آن را تصویب می‌نمایند لازم‌الاجرا می‌نماید.

به قانون اساسی 33 متمم از زمان به اجرا درآمدن تا کنون از سوی کنگره پیشنهاد شده؛ برای تصویب به ایالتها ارسال شدند. از این تعداد 27تا را تعداد کافی از ایالات تصویب کرده؛ اکنون بخشی از قانون اساسی اند. از ص 560-569 آمده اند. متمم 1-کنگره را از تصویب هر گونه قانون در خصوص رسمیت بخشیدن به هر دین، تحدید دین ورزی آزادانه، تحدید آزادی بیان، اخلال در آزادی مطبوعات، مداخله در آزادی اجتماع یا ممنوع کردن حق عریضه نویسی در خصوص اقدامات حکومت بازمی‌دارد.

متمم 2-از حق نگهداری و حمل سلاح حفاظت می‌کند. اکنون به استناد این ماده برای تفنگ ساده 230سال پیش، روزی 96 نفر با تفنگ و مسلسل بقتل می رسند. گاهی در مدارس این قتل عام رخ می دهد؛ مانند قتل 17 دانش آموز و 17 زخمی در دبیرستان پارکلند- فلوریدا در 14فوریه 2018.

اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه 1906 که بر اساس آن، پنج تن از علما باید قوانین مصوب مجلس را با موازین شرعی تطبیق می‌دادند. این قانون در برخی از دوره‌های مجلس در حکومت قاجار اجرا شد، اما در دوره حکومت پهلوی هیچگاه اجرا نشد. برخی از علمای قم بعد از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ با استناد به این قانون، مصونیت سیاسی مراجع تقلید را طرح کردند.
*
دکتر مسعود عالمی به زبان انگلیسی داستان وقفه ها INTERRUPTIONS را در 2008 در آمازون نشر کرد. داستان گرفتاری فرزین در تظاهرات خیابانی، فشار بازجوهای اطلاعات، پرونده سازی بجرم براندازی، تضییع حقوق بشر، رویدادهای دیگر خوب پردازش شده. او گفت: رندگی پر از وقفه هاست. خرید کتاب مقالات فدرالیست، الکساندر هامیلتون، ترجمه مسعود عالمی، 2016، آمازون. روی نشانی زیر کلیک کرده؛ یا در آمازون عنوان انگلیسی را کپی/ چسب کرده؛ کتاب را سفارش دهید.

Federalist Papers: A Commentary On the Constitution of the United States -Persian Edition, Mar 30, 2016 by Alexander Hamilton, James Madison Jr. and John Jay 35.00 $
https://www.amazon.com/

https://www.amazon.com/


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد