logo

اشتیاق رزم

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۰۸ اکتبر ۲۰۱۸

مسعود دلیجانی

masoud-delijani.jpg
به کارگران نیشکر هفت تپه

در اندرون خویش به رقص آمده ایم:
ـ رقصی چنین، میانهٔ میدان!
لیک نه در درونِ فردی خویش
که در درون پیکره ای شکل گرفته از تار و پود کار
که یک اندامواره را می سازد
به سان تندیسی جان گرفته از پولاد
و با دستانی در هم گره شده
اعتصاب را پیش می بریم

با رفاقتی که کارفرما سراپا با آن بیگانه است
چرا که آنان از فرازی بیهوده،
به عبث،عشق ناموزونِ فرودستان به خویش را می طلبند
وما از فرازی سرشته در حق
رفاقت جاندار خویش را به یکدیگر.

در درون خویش به رقص آمده ایم.
رقصی نه در قصری
بر پا شده
از خونی سرخ فام،
که در میانهٔ میدان.
و تا انتها
حقوق پایمال شده خویش را می طلبیم.
بی هیچ احساس افسردگی در کلام و
بی هیچ خستگی در نگاهمان.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد