logo





در فصل برگ ریز

شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ - ۰۶ اکتبر ۲۰۱۸

برزین آذرمهر

پاییز برگ ریز
کوه غمی
به سینه ی مادر بزرگ ها ست
در یادشان
از آن نه
آوای آهو انه
بل زوزه ی بلندی
از هرزه گرگ هاست...
سینه دَران گل ها
پنهان از این و آن
شب ها
کشان
جنازه شان
به سوی خاوران!

...

جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد