logo

اعدام رامین حسین پناهی ، زانیار و لقمان مرادی را محکوم می کنیم!

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران - پاریس

چهار شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸

جمهوری اسلامی در ادامه سرکوب و خفقان مبارزات مردم ایران و به خاک و خون کشیدن هر صدای آزادی خواهی، کوچکترین حرکت اعتراضی را در گلو خفه می کند. اعدام جوانان مبارز کرد، ادامه سیاست چهل ساله دیکتاتوری زور و جهل حاکم بر ایران است.

اعدام این سه جوان کرد نیز نشانهء دیگری از ادامه سرکوب و جنایت وحشیانه در جمهوری اسلامی است. برای اعتراض به اعدام این سه جوان مبارز و پشتیبانی از مبارزات کرد ها در ایران و آشوب طلبی جنگ طلبانه حکومت اسلامی در خارج از مرزهای ایران، جمعیت کردهای مقیم فرانسه به تظاهراتی در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی در پاریس دعوت کرده است.

ما با تجدید اراده مان در مبارزه برای لغو حکم اعدام در ایران، از این تظاهرات اعتراضی پشتیبانی می کنیم:
جمعه چهاردهم سپتامبر ۲۰۱۸، از ساعت ۱۳ تا ۱۵ میدان یِنا، پاریس

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران - پاریس


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد