logo

اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

به اعتصاب عمومی مردمان کردستان یاری رسانیم

سه شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸

سازمان راه کارگر، از اعتصاب عمومی مردم کردستان قاطعانه حمایت میکند وخود را همراه وپشتیبان اعتصابگران میداند. ما همه فعالان چپ وسوسیالیست و کارگری را به تلاش هرچه پیگرانه تر برای به پیروزی رساندن این اعتصاب عمومی دعوت میکنیم.
سازمان ما خواهان شرکت گسترده همه انسانهای آگاه وشریف وآزادیخواه وبرابری طلب ، درتظاهرات واکسیونها وتجمعات اعتراضی در جلو سفارتخانه ها وکنسولگریهای رژیم اسلامی است. نباید در مقابل جنایت سکوت کرد. مردمان کردستان را در مقابل جنایتکاران تنها نگذاریم!
بار دیگر ۱۷ شهریور ایران خونین شد. رژیم جمهوری اسلامی با اعدام سه جوان مبارز، رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج و با حمله موشکی به مقرهای حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران در عمق کردستان عراق، برگی دیگر بر پرونده سراسر جنایت خود افزود.

در شرایطی که بحران سیاسی، اقتصادی واجتماعی رژیم هر چه عمیقتر میشود و شکست همه ی برنامه هایش رقم میخورد، در شرایطی که اعتراضات دیماه 96 ومرداد 97 و اعتصابات کارگری و معلمان وبازنشستگان ، نشانه های خیزش های بزرگ اجتماعی است ، در شرایطی که مردم مریوان وسنندج در دو تظاهرات بزرگ خواهان بررسی و داد خواهی در باره مرگ مشکوک مدافعان محیط زیست در مریوان شده اند و این اعتراضات با همبستگی های شریف زندانیان سیاسی، فعالان کارگری و مدنی ، کانونها و تشکلهای مستقل روبروشده بود ، حاکمان اسلامی با هدف مرعوب کردن مردمان کردستان وایران ، دست به این جنایات شنیع زده اند.

باید رژیم جنایتکار وغارتگراسلامی را در رسیدن به این هدف شوم ناکام گذاشت. باید در مقابل این هجوم وحشیانه ایستاد. مردمان کردستان در چهل سال گذشته ، همواره با مبارزه دلیرانه و فداکارانه شان ، با جانفشانی بهترین وآگاهترین پیشروان جنبش اجتماعی ، در مقابل برنامه های سرکوبگرانه حاکمان ایستاده اند.

اینک روز چهارشنبه ۲۱ شهریورماه، روز اعتصاب عمومی برای محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی رامین حسین پناهی ، زانیار ولقمان مرادی ،حمله به دفاتر و مقرات حزب دمکرات کردستان وحزب دمکرات کردستان ایران ، برای آزادی بی قید وشرط همه زندانیان سیاسی – عقیدتی ، لغو مجازات اعدام ، پایان دادن به کشتار کولبران و تامین زندگی شایسته برای آنهاست.

سازمان راه کارگر، از اعتصاب عمومی مردم کردستان قاطعانه حمایت میکند وخود را همراه وپشتیبان اعتصابگران میداند. ما همه فعالان چپ وسوسیالیست و کارگری را به تلاش هرچه پیگرانه تر برای به پیروزی رساندن این اعتصاب عمومی دعوت میکنیم.

سازمان ما خواهان شرکت گسترده همه انسانهای آگاه وشریف وآزادیخواه وبرابری طلب ، درتظاهرات واکسیونها وتجمعات اعتراضی در جلو سفارتخانه ها وکنسولگریهای رژیم اسلامی است. نباید در مقابل جنایت سکوت کرد. مردمان کردستان را در مقابل جنایتکاران تنها نگذاریم!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی
گسترده باد اعتصاب وتظاهرات عمومی مردمان ایران
زنده باد آزادی –زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
دهم سپتامبر ۲۰


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد