logo

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان
چهارشنبه ۲۱ شهریور

يکشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۹ سپتامبر ۲۰۱۸

چهارشنبه ۲۱ شهریور با یک اعتصاب عمومی متحد، به جمهوری اسلامی نشان دهیم که اقدامات جنایتکارانه این حکومت را بی پاسخ نمیگذاریم. در انزجار از این جنایات و با خواست آزادی زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام و پایان دادن به کشتار کولبران در اعتصاب عمومی شرکت کنید.
جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات بین المللی گسترده و اعتراض در کردستان و ایران، سه جوان را اعدام کرد و این خشم و اعتراض وسیعی را در بین همه مردم دامن زده است. باید بهر طریق ممکن به این جنایت حکومت اسلامی اعتراض کرد. با دامن زدن به مبارزات گسترده باید نشان دهیم حکومت اسلامی در مقابل این جنایات طوفان درو میکند.
مردم آزاده کردستان !

جمهوری اسلامی به جنایات خود علیه مردم و نیروهای اپوزیسیون شدت داده است. اعدام زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی روز شنبه ١٧ شهریور یک جنایت تکان دهنده است که باید از جانب ما مردم پاسخ گیرد. این اعدامها و حمله وحشیانه اخیر به مقرات دو حزب دموکرات کردستان و کشتار شمار زیادی از فعالین این دوحزب باید از جانب ما مردم با اعلام انزجار مواجه شود. شما را فرا میخوانیم که با یک اعتصاب عمومی سراسری و تجمعات اعتراضی در سراسر کردستان به این جنایات پاسخ دهید.

چهارشنبه ۲۱ شهریور با یک اعتصاب عمومی متحد، به جمهوری اسلامی نشان دهیم که اقدامات جنایتکارانه این حکومت را بی پاسخ نمیگذاریم. در انزجار از این جنایات و با خواست آزادی زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام و پایان دادن به کشتار کولبران در اعتصاب عمومی شرکت کنید.

جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات بین المللی گسترده و اعتراض در کردستان و ایران، سه جوان را اعدام کرد و این خشم و اعتراض وسیعی را در بین همه مردم دامن زده است. باید بهر طریق ممکن به این جنایت حکومت اسلامی اعتراض کرد. با دامن زدن به مبارزات گسترده باید نشان دهیم حکومت اسلامی در مقابل این جنایات طوفان درو میکند.

مردم آزادیخواه کردستان

شما در طول حاکمیت جمهوری اسلامی بارها تصمیمات تاریخی مهمی علیه جنایات این حکومت گرفته اید و بارها دست به اعتصاب عمومی موفق و یکپارچه زده اید. اینبار نیز باید متحدتر و یکپارچه تر از همیشه، به حکومت اسلامی نشان دهیم که ذره ای در مقابل جنایاتش کوتاه نمیاییم. نشان دهیم که همراه با مردم معترض در سراسر کشور مبارزات خود را برای پایان دادن به بساط سرکوب و جنایت و بیعدالتی ادامه خواهیم داد.

چهارشنبه ٢١ شهریور همه جا را از کارگاه ها و کارخانه ها و مغازه ها تعطیل کنید و عزم و اراده متحد خود را برای ادامه مبارزه نشان دهید.

کلیه احزاب، سازمان ها و مخالفین جمهوری اسلامی را فرامیخوانیم که در روز ۱۲ سپتامبر همزمان با اعتصاب عمومی در کردستان در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی در خارج کشور دست به تجمع اعتراضی بزنند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
۱۸ شهریور ۱۳۹۷

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد