logo

شورای مرکزی حزب آزادی و رفاه ایرانيان (آرا)

اعتراض به امضای قرار داد ننگین "اکتایو قزاقستان"بوسیله جمهوری اسلامی

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶ اوت ۲۰۱۸

هر چند تاکنون ابعاد این اجلاس به تمامی روشن نشده و توضیحی نداده اند، اما امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که، رژیم ضد انسانی حاکم بر ایران، برای بقای خود به تمامی منافع و حیثیت ملی ایران "چوب حراج" زده است و حالا در آخرین فرصت مانده قبل از پرتاب شدن به زباله دان تاریخ، بخش مهمی از سهم ملی ایران در دریای مازندران (کاسپین ) را برای کسب حمایت سیاسی جهت بقای ننگینش، به روسیه و عواملش در دریای مازندران (کاسپین) بخشیده است.
هم میهنان گرامی، احزاب، گروه ها و سازمان های عدالت جو و مبارز، وجدانهای شریف و آزادیخواه:
در همین روزهای بیم و امید که مردم بپاخواسته ی ایران در خیابانهای کشور در مقام احقاق حقوق پایمال شده ی خویش فریاد اعتراض خود را عليه "جمهوری" اسلامی بلند کرده اند، در روز 21 امرداد 1397 خورشیدی( 12 أوت 2018میلادی) در "اکتایو قزاقستان" مقدمات امضای قراردادی بین حاکمیت ننگین "جمهوری" اسلامی و چهار کشور: روسیه، آذربایجان ترکمنستان و قزاقستان، فراهم شده است تا دوباره، "بستر و زیر بستر* دریای مازندران(کاسپین) تقسیم شود.
هر چند تاکنون ابعاد این اجلاس به تمامی روشن نشده و توضیحی نداده اند، اما امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که، رژیم ضد انسانی حاکم بر ایران، برای بقای خود به تمامی منافع و حیثیت ملی ایران "چوب حراج" زده است و حالا در آخرین فرصت مانده قبل از پرتاب شدن به زباله دان تاریخ، بخش مهمی از سهم ملی ایران در دریای مازندران (کاسپین ) را برای کسب حمایت سیاسی جهت بقای ننگینش، به روسیه و عواملش در دریای مازندران (کاسپین) بخشیده است.
این ننگ تا آنجا درد آور است که ، رجب صفراوف یکی از اعضای هیات روسی در مصاحبه ا ی در بی بی سی در سال 1996 که قرار20 درصدی سهم دریای مازندران(کاسپین)، برای ایران مورد گفتگو بود گفته است که:
" در سال 1996 ما آماده بودیم که ایران برای سهم 50% پافشاری کند چون بر اساس قوانین بین المللی می‌توانست. اما در کمال تعجب برای سهم 20% و مساوی پافشاری کرد"!!.
هم میهنان گرامی، احزاب و سازمان ها و شخصیت های ملی:
بعد از خارج شدن آمریکا از "برجام"، رژیم ضد مردمی حاکم بر ایران وسردمداران دولت تبهکارش، با بازگشت (عدول) از قرارداد 1375 خورشیدی ( 1996 میلادی) آذربایجان و بخشیدن بخش وسیعی از بستر و زیر بستر دریای مازندران و مرز آبی به روسیه، با وارد کردن آخرین ضربه به تمامیت ارضی و آبی ایران (از پنجاه در صد به 20 درصد و سپس به حدود سیزده درصد) قصد جلب حمایت روسیه را برای بقای خود داشته است. این قرارداد بدون اطلاع مردم و حتی مجلس فرمایشی رژیم تنظیم شده و تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به آن انتقاد کرده اند و بطور کامل مفاد آن منتشر نشده است..
در چنین شرایط مهمی، سکوت به هیچ وجه جايز نیست، صدای اعتراض تان را به هر شکلی که ممکن است در جهت حفظ منافع ملی و میهنی بلند کنید. روسیه با سه کشور دیگر دریای مازندران (کاسپین) امسال را "سال مذاکره و نشست در باره ی رژیم حقوقی دریای مازندران (کاسپین) " اعلام کرده اند.
وظیفه ی هر ایرانی با وجدان و وطن پرست بر آوردن بانگ اعتراض به این اجلاس و نتایج آن علیه ایران و ملت ایران و منافع ملی ایران است. نگذاریم این سیاست شوم و تجزیه ی مرز آبی ایران با روسیه، که یاد آور قرارداد ترکمانچای و گلستان دیگری از گذشته است عملی گردد.
حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا) همراه با تمامی هم میهنان آزاده و احزاب و سازمان ها و گروه ها و شخصیت های ملی و میهنی که دل در گرو آزادی و سربلندی ایران دارند، هر گونه تصمیم گیری علیه تمامیت خاکی و آبی ایران به خصوص در نشست "اکتایو قزاقستان"را محکوم میکند و آن را از درجه ی اعتبار ساقط می شناسد و پیشنهاد میکند:
1- ایرانیان آزادی خواه و وطن دوست در اعتراض به این اجلاس به هر روشی که امکانش را دارند، باید به این سیاست خائنانه و وطن فروشانه اعتراض کنند.
2- احزاب و گروه ها ، سازمان ها ، شخصیت های سیاسی و حقوقدانان با ایجاد یک نهاد مشترک، پیگیرانه با تهیه بیانه ها اعتراض خود را باید به گوش مجامع جهانی و سازمان ملل برسانند.
3- به دولت روسیه باید یاد آوری کنیم که، رژیم ضد مردمی ایران در آستانه ی سقوط حتمی است وهر قرار دادی که این حکومت با دول خارجی منعقد کند از نظر مردم ایران هیچ گونه ارزش حقوقی ندارد.
پاینده باد ایران

شورای مرکزی حزب آزادی و رفاه ایرانيان (آرا)
دبيرخانه info@araparty.com
16 اوت 2018 میلادی امرداد 1397- 25


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد