logo





جامعه چند فرهنگی، برابری جنسیتی و تغییر الگوهای مردانگی و خشونت علیه زنان

سخنرانی و گفتگو با مهرداد درویش پور در یوتبوری
شنبه ۱۸ ژوئن ساعت ۱۴
adress - Falk gatan 7 (Redbergsplatsen), Göteborg
برگزارکننده: انجمن فرهنگی پامیر با همکاری
Studie Främjande

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳ ژوين ۲۰۱۶

Mehrdad-Darvishpour5-s.jpg
سخنرانی و گفتگو با مهرداد درویش پور در یوتبوری
شنبه ۱۸ ژوئن ساعت ۱۴
adress - Falk gatan 7 (Redbergsplatsen), Göteborg
برگزارکننده: انجمن فرهنگی پامیر با همکاری
Studie Främjande

برداشت رایج از مردان و پسران مهاجر تبار در سوئد با تاکید بر تفاوت های فرهنگ آنان استوار است و کژروی، مرد سالاری، خشونت و آزار جنسی زنان را بخشی از ویژگی های فرهنگی آنان می داند. زنان و دختران نوجوان مهاجر تبار نیز همچون قربانیان منفعل ستم پدرسالاری که بدون یاری جامعه نمی توانند رها شوند، تصویر می شوند. آیا این برداشت ها واقعی است یا ناشی از پیشداوری ها و کلیشه سازی های نژاد پرستانه است؟ تاثیر مهاجرت بر مردان، زنان و فرزندان مهاجر تبار چیست؟ چه عواملی در گسترش خشونت و پدرسالاری در مردان مهاجر یا رشد الگوهای برابری طلبی جنسیتی موثرند؟ چرا در برخی از جوانان مهاجرتبار فرهنگ پدر سالاری و محافظه کاری تقویت شده یا خود را هم با خانواده و جامعه بیگانه می یابند؟ تفاوت های فرهنگی و تبعیض چه نقشی در این رویکردها و افراط گرایی دارد؟ با چه روشی می توان همزمان بهم پیوستگی و برابری جنسیتی را گسترش داد؟ نفی جامعه چند فرهنگی و اجبار به ذوب فرهنگی (آسیمیلاسیون)؟ مدارا جویی و گسترش جامعه چند فرهنگی؟ یا سیاست فعال ضد تبعیض؟ فمینیسم ضد نژادپرست چیست و چه گونه به اعتبار آن می توان با خشونت علیه زنان و فرهنگ ناموسی مقابله کرد؟
انجمن پامیر برای پاسخ به این پرسش ها از دکتر مهرداد درویش پور جامعه شناس، استاد دانشگاه و دانشیار در مددکاری اجتماعی دعوت کرده است که در کنفرانسی نتایج تحقیقات 20 ساله خود را برای نسل اول و دوم مهاجر تبار ارائه دهند. پس از سخنرانی، بحث و گفتگو با حضور سخنران و همه علاقه مندان دنبال خواهد شد.
Falk gatan 7, (Redbergsplatsen)زمان: شنبه 18 ژوئن ساعت 14 بعد از ظهر، مکان
برگزارکننده: انجمن فرهنگی پامیربا همکاری استودیو فرمیانده








نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد