logo

تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک۱۴

از بنیان‌گذاری رُم تا تمدن چاوین

دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰ اوت ۲۰۱۵

همنشین بهارhttps://www.youtube.com/watch?v=D1L-4XvorE4

در قسمت پیش به یکی از مهم‌ترین اکتشاف‌های باستان‌شناسی در سده بیستم میلادی - یافتن آرام‌گاه و گنجینه توت‌آنخ‌آمون فرعون مصر اشاره نموده و گفتم کشف آن این سؤال را به دنبال داشت که شکوه و جلال قبرها و این‌همه وسائل گران‌قیمت و طلایی درون آن برای چه بود؟
از خط هیروگلیف و نوشتن مصریان روی پاپیروس و قطعات سفال هم صحبت شد.
همانطور که جلو تر گفته ام برای رسیدن به عصر جدید و تاریخ جهان نو، می‌بایست کوتاه هم شده به وقایع اتفاقیه در گذشته های دور اشاره کنیم و قدم به قدم جلو بیآییم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صندوق عهد و معبد مقدس

۹۶۵ سال پیش از میلاد مسیح، اولین معبد باستانی یهود (هیکل سلیمان) در اورشلیم توسط سلیمان Solomon، فرزند داوود و از پیامبران و پادشاهان بنی‌اسرائیل بنا شد.
...
به روایت عهد عتیق، داوود، دو لوح سنگی را که ده فرمان خدا به موسی بر روی آن نوشته شده بود (صندوق عهد אָרוֹן הָבְּרִית) به اورشلیم آورده بود و سلیمان، کار پدر را پی گرفت و با گسترش شهر، معبد مقدس را که امروزه معبد اول خوانده می‌شود در شهر اورشلیم بنا نمود.
....
بنیان‌گذاری رم
بر پایهٔ اسطوره‌های رومی، دو برادر دوقولو؛ رُمولوس و رِموس Romulus - Remus شهر رم را بنیاد نهادند. (حدود ۷۵۳ پیش از میلاد)
گویا، آن دو را در کودکی به آب می‌اندازند و ماده گرگی نجات‌شان می‌دهد و با شیر خود آنها را سیر می‌کند تا زنده بمانند. سپس چوپانی آن دو کودک را پیدا کرده و بزرگشان می‌کند.
رُمولوس و رِموس که بزرگ شدند، به جان یکدیگر افتادند و یکی از آنها دیگری را کشت و قاتل، خودش نیز در توفانی سخت جان باخت.
...
ایلیاد و ادیسه
یونانی‌ها از فنیقی‌ها الفبا آموختند و به نوشتن روی آوردند. دو منظومه بلند ایلیاد و ادیسه، از آن دوران بجا مانده‌است.
هومر شاعر نابینای یونانی در ایلیاد Ἰλιάς و همچنین در کتاب دیگرش اودیسه Ὀδύσσεια به جنگ تراوا اشاره نموده اما اشاره ای به پایان آن نبرد و سرنوشت غم‌انگیز آشیل نکرده‌است.
اُدیسه همچون ایلیاد؛ به صورت مجموعه‌ای از سرودها گردآوری شده و به سرگذشت یکی از سران جنگ تروا می‌پردازد. در بیان سرگذشت وی که بیش از بیست سال به درازا می‌انجامد ماجراهای مختلف و خطیری برای آن فرمانده جنگ و همراهانش پیش آمده و همه می‌پندارند که او کشته شده‌است اما عاقبت به وطن خود باز گشته و دست متجاوزان را کوتاه می‌کند.
ایلیاد و ادیسه که در اواخر قرن ۸ پیش از میلاد مسیح نگاشته شده، یکی از تأثیرگذارترین آثار ادبیات مغرب‌زمین به شمار می‌آید.
...
۷۷۶ پیش از میلاد؛ اولین مسابقات المپیک در جهان، در شهر المپیا، در جنوب یونان برگزار گردید. این مسابقات آنقدر جاذبه داشت که جنگ و جدالها اغلب متوقف می‌شد تا مردم بتوانند به تماشای آن بروند.
چندی بعد یونانی‌ها بوجود آوردن مستعمرات را در سرتاسر مدیترانه، آغاز کردند. برای نمونه مارسی در فرانسه، ناپلی در ایتالیا، طرابلس در لیبی...
...
امپراتوری آشور
آشوری‌ها در سرزمین‌های شمال عراق و کوهستان‌های سرسخت آن زندگی می‌کردند و شرایط دشوار امرار معاش، آنان را افرادی سخت کوش بارآورده بود. رگ و ریشه‌ آنها به مردم بین‌النهرین باستان می‌رسید.
...
سرزمین قدیمی آشور در بخش میانی رود دجله و کوهستان‌های مجاور آن قرار داشت و در آغاز یکی از استان‌های کشور بابل بود.
البته آشوری‌ها بعدها دست به یکی کردند و از بابل جدا شدند ولی چون سرزمین‌شان مانند بابل حاصلخیز نبود، دست اندازی به سرزمین‌های دیگر را در پیش گرفته، به تاخت و تاز روی آوردند. آنان معمولاً از ممالک زیردست خود خراج طلب کرده و بعد آنها را به حال خود می‌گذاشتند.
...
پادشاهان آشوری، وقت و بیوقت به شکار شیر می‌رفتند. شکار شیر ورزش آنان بود. «آشوربانیپال» در میان سلاطین آشور، از همه شاخص‌تر بود.
در سال ۶۳۹ پیش از میلاد آشوربانیپال ، ایلام را شکست داد و شوش را غارت کرد.یکی از رموز کامیابی ارتش آشور، استفاده موثر از ارابه‌های جنگی بود. ارابه‌های آشوری برای دشمنانشان ترسناک و وحشت آور بودند. در این ارابه‌ها سه نفر قرار می‌گرفتند. یکی با کمان کار می‌کرد؛ دیگری ارابه را می‌راند و نفر دیگر از نیزه برای هدف گرفتن دشمن استفاده می‌نمود.
...
وقتی آشوربانیپال درگذشت اوج و شکوه آشور به پایان ‌رسید. پس از آن آشوریان با تاخت و تاز دیگران، بویژه سپاهیان ماد و بابل روبرو شدند. نینوا مرکز امپراتوری آشور در ۶۱۲ ق.م. سقوط کرد و همه چیز تمام شد. نابودی آشور آغاز صعود پادشاهی ماد به شاهنشاهی ماد بود که موضوعی جداست.
...
تمدن چاوین
تمدن چاوین از تمدن‌های باستانی قاره آمریکای جنوبی که در رشته کوه‌های آند واقع در کشور امروزی پرو پدید آمد، مربوط به همین دوران است.
آثار هنری چاوین عمدتاً خلاقیت هنری بر سنگ بصورت مجسمه‌های سنگی، بناهای سنگی و سنگ نگاری بود. برخی از الهه‌های عصر اینکا را خدایان اساطیری چاوین دانسته‌اند.

1000-900-800-700
1000 - 700 BCE

"In the fourth year of Solomon's reign over Israel, in the month of Ziv, the second month, be began to build the temple of the Lord."

965 BCE
Solomon's Temple
David's son, Solomon', built at temple in Jerusalem, a site still sacred to Jews today. On solomon's death the Kingdom split into two: Israel, in the north, and judah in the south.

City of Jerusalem
According to the Bible, Jerusalem was conquered by the Israelite King David (ruled 1006-965 BCE).
This painting shows all the Ark of the Covenant, a portable shrine, being carried into the city. Jews believe that the Ark held stone tablets, inscribed with ten commandments written by God.

ASSYRIAN EMPIRE
By the 9th century BCE, the Assyrians, from northern Mesopotamia, had become the most feared military power in the near East. Their armies conquered both Judah, whose kings had to pay tributes of gold and silver, and Israel, whose people were resettled in Assyria. The Assyrians Enemies, led by the Babylonians, later joined forces to destroy the Assyrian empire.

In Ancient Assyrian. lion hunting was the sport of kings.

From Egypt to Iraq
This map shows the Assyrian Empire in 670 BCE, when it stretched from Egypt to Iraq. Within the empire, people who rebelled against Assyria rule were ruthlessly punished.

Lion hunt
The assyrians loved hunting as much as they loved warfare. This relief carving, from the palace of Nineveh, in modern day Iraq, shows king Ashurbanipal hunting lions from the chariot.

750 BCE
GREEK WRITING
The Greek adopted an alphabet, from the phoenicians. Not long after, The Iliad and The Odyssey, two long poem by the poet Homer, were first written down. This marks the beginning of western literature.

The hero Odysseus
The Odyssey tells the story of Odysseus, returning home from war. Hero, he has encountered the menacing sirens, half-women, half-birds, who try to lure the ship to its doom.


The twin brothers Romulus and Remus were raised by a she-wolf.

753 BCE
The Founding of Rome
According to Roman legend. Rome was founded by the twin brothers Romulus and Remus in 753 BCE.
Archaeology shows that the city really began as a humble farming settlement in the 9th century Bce.

750 BCE
Greek colonies
The Greeks founded colonies around the Mediterranean and Black seas, These include Massilia (Marseilles in France), Neapolis (Naples in Italy), and Tripoli (Tripoli in Libya)

Chavin de Huantar
The Chavin civilization dominated Peru at this time. The most important site was chavin de Huantar, a political and religious centere filled with carvings of jaguars (below), eagles, and supernatural beings.

776 BCE
Olympic games
The Olympic games, held in honour of the chief Greek god, Zeus, were first held in Greece. During the games, people from all over the Greek world gathered to compete.

Wars were often stopped so people could travel to the Olympic Games in Safety.

Arctic hunters
In the Canadian arctic, from 800 BCE, people hunted seals and walruses through holes in the ice, using elaborately carved bone harpoons. These hunters are called the Dorset people.

The Ancient Greek pentathlon included discus and javelin throwing, jumping with weights, running, and wrestling.
History Year by Year/Peter Chrisp, Joe Fullman, Susan Kennedy

این بحث ادامه خواهد داشتدر همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
بخش‌های دیگر
«تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»

...
سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net
...
hamneshine_bahar@yahoo.com

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد