logo

پشتیبانی جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی از بیانیه "انتخابات و گفتمان مطالبه محور"

سياست و رویکردی ديگر ممکن است!

(با امضاهای جدید)

سه شنبه ۴ فروردين ۱۳۸۸ - ۲۴ مارس ۲۰۰۹

برای رسیدن به ایرانی آزاد و دمکراتیک، ایرانی پایبند به حقوق بشر و برای نهادینه کردن پلورالیسم، کشور ما نیازمند جایگزینی سیاست و ساختار سياسی حاکم با سیاست و ساختار سیاسی دیگری است. در این راه بهره بردن از هر فرصت از جمله از انتخابات برای طرح خواسته های مردم از طریق دخالت آگاهانه در روند های جاری سیاسی مفید و ممکن است.
ما امضاء کنندگان زير، بر تاثیر وحدت بخش بيانيه „انتخابات و گفتمان مطالبه محور“ واقفیم و انتشار آن را گامی در جهت شکل گيری و تقويت سياست و رویکردی ديگر می دانيم. از این رو در حد توان برای تقویت این حرکت تلاش خواهیم نمود. ما همراه و پشتیبان این سیاست و رویکرد هستیم.
در آستانه واقعه سیاسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، در کنار تدارک انتخاباتی مدیریت شده توسط قدرت حاکم و برگزاری یک انتخابات همچنان غیر آزاد ،ناعادلانه و محدود به جناح های حکومتی، بار دیگر شاهد برآمدی امید بر انگیز از سوی طیفی از نیروهای سیاسی در کشور هستیم که در عین تعلق به افق های فکری گوناگون، در پی آنند که حول نیاز مبرم جامعه ما به آزادی، دموکراسی، توسعه و عدالت اجتماعی به اقدام مشترک برخیزند و سیاست و رویکردی تازه به نمایش بگذارند. اگر در انتخابات مجلس اسلامی هشتم، با رویکردهای تازه ای در درون کشور از جمله اقدام مثبت تشکیل کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و طرح ضرورت نظارت بین المللی بر امر انتخابات در کشور مواجه بودیم، اینک با انتشار بیانیه "انتخابات و گفتمان مطالبه محور" روبرو هستیم که نشانه پویایی نیروی دموکراسی در کشور و ایستادگی آن در برابر تهدید و تحدید اقتدار گرایان است. این سلسله برآمدهای رو به رشد، نشانه ای مثبت و بیانگر مبارزه برای دموکراسی در ایران ما است.
برای رسیدن به ایرانی آزاد و دمکراتیک، ایرانی پایبند به حقوق بشر و برای نهادینه کردن پلورالیسم، کشور ما نیازمند جایگزینی سیاست و ساختار سياسی حاکم با سیاست و ساختار سیاسی دیگری است. در این راه بهره بردن از هر فرصت از جمله از انتخابات برای طرح خواسته های مردم از طریق دخالت آگاهانه در روند های جاری سیاسی مفید و ممکن است. پایبندی به حقوق بشر، تامین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، آزادی بیان و نشر عقاید، آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل احزاب سیاسی و تشکل های صنفی، تضمین حقوق شهروندان کشور در همه عرصه ها، رفع تبعیض از زنان، پایان دادن به پیگرد و آزار پیروان مذاهب و عقاید دیگر، به رسمیت شناختن حقوق اقلیت های مذهبی و عقیدتی، رفع ستم از ملیت ها و اقوام ایرانی، به رسمیت شناختن حقوق دمکراتیک آن ها تنها زمانی میسر است که حکومتگران حاکم از رای جمهور مردم برآمده و به همین مردم هم پاسخگو باشند و به خواست ها و مطالبات مردم احترام بگذارند.
استبداد تنها با خواست و تلاش برای نفی آن بر چيده نخواهد شد. لازمه غلبه بر این غول بنیانکن، از جمله در گرو شکل گرفتن و نهادینه شدن اهرم های دمکراتیک در جامعه، در جریان مبارزات روزمره اقشار و طبقات مختلف اجتماعی پیرامون مطالبات و خواست های روزمره آنان است. جمهوری متکی بر رای و ارده مردم و جدائی دین از دولت به یکباره و با یک فرمان مستقر نخواهد شد، تنها با موفقیت و پیشرفت مبارزه با استبداد در تمامی عرصه هاست که راه چنین تحولی هموار خواهد گشت. نیروها و فعالان سیاسی آزادیخواه، دمکرات و عدالت طلب کشور می توانند و باید با ارائه یک برنامه جامع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم را به قبول و مبارزه برای تحقق آن، دعوت کنند و از این طریق در صحنه سیاسی میهن مان حضور مستقل خود را در ميان ملت ایران تامین نمایند
بیانیه جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی کشورمان تحت عنوان « انتخابات و گفتمان مطالبه محور» تلاشی است در راستای ارائه برنامه ای در جامعه و تاکیدی بر این واقعیت است که در کشور ما سیاست و رویکردی دیگر ممکن است. سیاستی که بر طرح مطالبات جنبش های اجتماعی و مسائل دامنگیر زندگی جاری مردم ایران، از هر عقیده و مرام و تباری تاکید می کند. از خواسته های آن «كاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر زندگی روزمره مردم» است و معتقد است که «نبايد تحقق مطالبات و خواسته های اقشار گوناگون جامعه و حل معضلات زندگی جاری آن ها را به اصلاحات بنيادی و تحقق كامل مرحله گذار به دموكراسی موكول كرد.» چنین گذاری بدون برداشتن همین گام های به ظاهر کوچک، و در اساس مهم و حیاتی در حل معضلات «زندگی جاری»، که چارچوب عمومی شان حتی از چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز فراتر نمی روند، میسر نخواهد شد؛ در این بیانیه، هم «تجربه مشارکت بی قيد و شرط و غير برنامه ای» نفی گشته و هم «تحريم مطلق و از ابتدای فرايند فضای انتخاباتی» نقد شده است.
انتشار بیانیه « انتخابات و گفتمان مطالبه محور» برآمد سیاست و رویکردی جدید در شرائط امروز کشور ما است. اهميت و تازگی اين بيانيه نه در اجزا، بلکه در کليت آن و در ميزان آمادگی نويسندگان بيانيه با پيشينه اجتماعی و گرايش برنامه ای متفاوت برای برآمد مشترک، دفاع از سياستی ديگر و دخالت فعال در تحولات سياسی جاری کشور است. تداوم اقدام مشترکی که به این بیانیه منجر شده است، می تواند چشم انداز جديدی برای نيروهای دموکرات و آزادی خواه و عدالت طلب کشورمان فراهم سازد.
شرط ترديد ناپذير غلبه سياستی ديگر، اقبال افکار عمومی مردم ايران و اعتبار آن سياست در ميان جنبش های مختلف اجتماعی است. کار بزرگ جلب افکار عمومی تازه آغاز شده است و تا انتها، تلاش جمعی گسترده ای را طلب می کند. برای گام برداشتن در راه آزادی و عدالت، برای شکل دادن به اراده رهائی بخش مردم ايران و برای گذر از بحران های خطيری که دامنگیر کشور ما شده است، هر گامی که در این مسیر برداشته شود، مفيد است و نقش و اثر خود را برجای خواهد گذاشت.
ما امضاء کنندگان زير، بر تاثیر وحدت بخش بيانيه „انتخابات و گفتمان مطالبه محور“ واقفیم و انتشار آن را گامی در جهت شکل گيری و تقويت سياست و رویکردی ديگر می دانيم. از این رو در حد توان برای تقویت این حرکت تلاش خواهیم نمود. ما همراه و پشتیبان این سیاست و رویکرد هستیم.
شکل دادن به اراده ای مشترک در بین نيروها و فعالان سیاسی دموکرات و چپ ایران و متمرکز نمودن انرژی و توانائی های این نیروها برای تدوين و تشريح پروژه مشترک دموکراتيزاسيون و توسعه سیاسی و اقتصادی کشور و جلب اعتماد افکار عمومی و فعالان جنبش های اجتماعی بدان، اقدامی بنيادی برای به ثمر رساندن سياست و رویکردی ديگر در جامعه ماست.

آینده آزاد
رضا آذرخ
مهدی ابراهیم زاده
زهره ارشدی
کمال ارس
کیوان اسکی
مهرداد احسانی پور
پریسا احمدیان
فریدون احمدی
روشنک احمدی
محمد اعظمی
بیژن افتخاری
بیژن اقدسی
سعید اکبری
بهمن امینی
کامران امیری
بهرام امامی
بابک امیر خسروی
اروند امیر خسروی
محمد صادق اصغری
آرش ایرانی
رضا انصاری
منصور انصاری
وهاب انصاری
شاهین انزلی
نیکی ایرانی
دانش باقرپور
مهران براتی
محمد برزنجه
فریبرز بقائی
کاوه بنائی
مهرداد بهارآرا
شهلا بهار دوست
محمد بهشتی
کورش پارسا
مرتضی پاکی
احمد پورمندی
علی پور نقوی
ف- تابان
علی توکلی
سهیلا شغفی
کاوه داد
زری تاثریان
علی جاوید
حسن جعفری
میهن جزنی
عباس جمالزائی
ابوالفضل جمالی
رضا چراندابی
محسن حیدریان
بیژن حکمت
تقی حمیدیان
جعفر حسین زاده
محمد خشنود
عسگر داوودی
مهرداد درویش پور
کیومرث دورکشیده
محمود رستم پور
دکتر رسول رضوی
یوسف رشوندی سردار
خشایار رخسانی
ایرج رضائی
فرهمند رکنی
کبری رمضانی
دکتر شاپور روشن
فرهاد روحی
حسن زهتاب
فخری زرشگه
اسماعیل زرگریان
هرمز زمانی
حسن زنده دل
محمد ساکی
علی ساکی
اکبر سوری
گیتی سلامتی
سیامک سلطانی
مریم سطوت
اکبر سیف
کریم شامبیاتی
مسعود شب افروز
سعید شروینی
حماد شیبانی
احمد رضا شمسه ای
تقی صابری
مرتضی صادقی
روزبه صادقی
مهرگان صادقی
محمد حسن صف آرا
احمد صفائی
عیسی صفا
فرزانه عظیمی
مناف عماری
بهزاد عباسی
کیکاووس عباسی
رضا فانی یزدی
مسعود فتحی
سیاوش فرجی
شهاب فیضی
مهدی فتاپور
بهروز فدائی
فاطمه فرهنگ خواه
احمد فرهادی
سیامک فرید
داریوش فریدونی
اختر قاسمی
ساقی قهرمان
شاهرخ قدیمی
رضا قدیمی
یدی قربانی
مهدی قلی زاده اقدام
هوشنگ قهرمانلو
سید محمد رضا کابلی
صادق کارگر
رضا کاویانی
رضا کریمی
مهران کشاورز
رضا کوشکی
بهزاد کریمی
حجت کسرائیان
حسن کیانوش
احمد کیهان
ابوالقاسم گلستانی
افسانه گودرزی
مزدک لیماکشی
وحید محمد باقری
ملیحه محمدی
فاطی محمدی
بهروز محمودیان
علی مختاری
داریوش مرادی
دکتر گرجی مرزبان
سهراب مژده
شهریار معجری کسمائی
علی ملک زاده
مهرداد مشایخی
پروین ملک
مرتضی ملک محمدی
خاطره معینی
سهراب مبشری
مهران مسعودی
جعفر مسعودی
منوچهر مقصودی نیا
بهروز موحدیان عطار
حمید مهدوی
بابک مهرانی
محمود میرزاوند
محمود میر ملک ثانی
مهران میرفخرائی
حسن نایب هاشم
حسن نادری
داوود نوائیان
احمد ناظمی
صادق ناحومی
احمد نجاتی
شیوا نوجو
پرویز نویدی
فرخ نعمت پور
جهانگیر هاشمی
توران همتی
بیژن همتی
پویا هیبت اللهی
بابک یحیوی
هادی یوسفی


امضا ها ادامه دارد.

دوستانی که مایل به پشتیبانی از این بیانیه هستند، می توانند امضای خود را به ای - میل زیر ارسال نمایند:
siasate-digar-88@bayanie.comgoogle Google    balatarin Balatarin    twitter Twitter    facebook Facebook     
delicious Delicious    donbaleh Donbaleh    myspace Myspace     yahoo Yahoo     


نظرات خوانندگان:

مخالف حمایت نیستم
ایرج شکری
2009-04-01 14:01:51
با سلام و درود و تبریک سال نو به آقای حمید حمیدی که نمیدانم در داخل کشور هستند یا در خارج کشور. من نمیدانم آقای حمیدی چقدر از طریق نوشته های من با طرز فکر من آشنایی دارد. به طور خلاصه باید یاد آور بشوم که من همیشه معتقد بوده ام و هستم که وضعیت ما که در خارج کشور و خارج گستره قدرت و سلطه رژیم جمهوری اسلامی بسر می بریم، با کسانی که در داخل کشور هستند فرق می کند. به خاطر همین من اهمیت فوق العاده به تلاشهای فرهنگی، هنری و اجتماعی داخل کشور قائل بوده و هستم و معتقد بوده ام و هستم که در شرایط داخل ایران که رژیم آزادی فعالیت سیاسی علنی اپوزیسیون قانونی مثل نهضت آزادی را تحمل نمی کرد و نکرده ، بار سنگین شکستن فضای ارعاب و باز کردن فضایی برای بحث سیاسی و اجتماعی را روشنفکران و اهل قلم کشور بدوش کشیده اند و برای آن قربانی هم داده اند. فراموش نکینم که اژه ای وزیر ساواک کنونی رژیم برای آن قندان به سر عسی سحر خیز حواله کرده و بعد به او حمله ور شده گازش گرفته بود و گویا قصد کندن بیضه او هم داشته(بنا برگزاش پزشکی قانونی قسمتهای بالا ران او خراشهایی داشته است. این را وکیل او در مصاحبه با بی بی سی گفت)، که نظری خلاف نظر او در مورد مقاله مندرج در نشریه یی داده بود. با این توضیح می خواهم عرض کنم که من نفی کننده حرکتهای «مطالبه محور» در داخل کشور و نه نفی کننده حمایت از آن نیستم اما این حمایتها باید به گونه یی باشد که توّهم زا نباشد. حرکت مطالبه محور به نظر من با مطالبات زنان فرق دارد. فرق آن هم همین است که مطالبات زنان بیشتر درخواستهای مشخص غیرقابل تفسیری را در بر می گیرد که نیازی هم به رهبری و برنامه آن گونه که در حرکتهای سیاسی و جبهه یی لازم است ندارد. کافیست رژیم دست ا ز تحمیل حجاب و لباس و سایر تبعضهایی که بعد از انقلاب به زنان تحمیل کرده بردارد. قسمت بیشتر مسائل امروز زنان از حل می شود، اما به فرض آزادی احزاب در ایران، تحقق مطالبات شهروندان و اصلا اولویت این مطالبات با تفسیرها و روشهای گوناگون از سوی احزاب و گروههای مختلف همراه خواهد بود. در خاتمه این را هم خوب است برای اطلاع آقای حمیدی و سایر کاربران محترمی که خواننده اظهار نظرها بودنده اند یاد آوری کنم که چهار سال پیش در زمان انتخابات ریاست جمهوری وقتی آقای فریبرز رئیس دانا در مصاحبه یی با یک نشریه داخال کشور خودش را طرفدار سوسیالیسم و آماده برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دانسته بود و یاد آور شده بود که شورای نگبهان کاندیدا شدن اورا رد می کند، در مطلبی با عنوان از فرییرز رئیس دانا حمایت کنیم که در عصر نو درج شد، اپوزیسیون را به حمایت از او فرا خواندم البته همراه با توهم زدایی و شرحی که داده بودم. به امید تحقق دموکراسی در ایران. پیروز باشید.

یک قدم به جلو
محمد - ن ازایران
2009-03-31 11:53:28
من همیشه فکر میکنم بین منتقدین داخل کشور ومخالفین خارج ارتباط درستی نبوده وهمدیگر را تقویت نکرده اند .این حرکت شما میتواند نقطه شروعی برای رفع این نقیصه باشد.
آب دریا را گر نتوان کشید /هم بقدر تشنگی باید چشید.درست است که مطالباط مردم ایران بیش از اینهاست ؛لاکن !!همین هم از هیچی که بهتر است.آرزوی موفقیت برای همه کسانی که دلشان برای ایران آزاد وآباد می تپد دارم .


ali
2009-03-30 12:04:33
ba dorood
man in tarh ra khaste haye taghlil yafte 2 khordad mibinam,vali baz az in harekat esteghbal mikonam va barayatan arezoye movafaghiat mikonam

آری شروعی دیگر باید کرد
محمد -ن
2009-03-28 12:11:26
به نظر من همیشه راهی برای برون رفت از خفقان مطلق هست .کمااینکه دنیای متمدن وآزاد یک شبه این راه را نرفته اند.بلکه انسانهای آزاده ای دراین راه قلم فرسایی ؛راهنمایی و جانفشانی کرده اند.موفق باشید.

به هم میهن ناددیده ایرج شکری
حمید حمیدی
2009-03-28 01:22:52
با سلام و شادباش بهاری و نوروزی.
دوست عزیز آیا توقف به سرکوب است؟من فکر می کنم اگر بتوانیم با حفظ تمامی انتقادات این حرکت را سامان دهیم،حتی در حالت سرکوب هم متوقف نخواهد شد.من و شما وروشهای ما بیانگر توقف و یا پویائی است.آیا حرکت زنان سرکوب نمی شود؟آیا متوقف شد؟من فکر میکنم زنان در صحنه می دانند که چه می خواهندومی دانند که چه باید بکنند.من و شما نیز می توانیم.
به امید گسترش و غلبه گفتمان مطالبه محور.
بهاری و سبز باشی


ايرج شكري
2009-03-26 15:12:59
منطق حمايت كنندگان از گفتمان مطالبه محور قابل قبول به نظر مي رسد، اما آينده نشان خواهد داد كه اين حركت شانسي براي پيشرفت خواهد داشت يا اين كه به عنوان‚براندازي نرم‚ با سركوبي و مواجه شده و متوقف خواهد شد. من حالت دوم را پيش رو مي بينم.


Roshanak Ahmadi
2009-03-25 07:14:46
man niz in matn ra emza mikonam


mohammadsaki
2009-03-24 23:56:55
ovafegmastm

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد