logo

نامه سرگشاده جمعی از زندانیان سیاسی رژیم پهلوی به صدای آمریکا

ما گواه وجود شکنجه سیستماتیک در زمان مدیریت آقای ثابتی بر اداره سوم ساواک هستیم

با اسامی جدید

يکشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۰ - ۲۶ فوريه ۲۰۱۲

sabeti-bazjoha-s.jpg
ما امضاکنندگان این نامه، که همگی مان طعم شکنجه های دستگاه تحت مدیریت آقای ثابتی را چشیده و شاهد ضجه های دائمی بازداشت شدگان در اثر شکنجه در اطاق های بازجویی آن دوران بوده ایم، گواه وجود شکنجه به عنوان واقعیتی سیستماتیک، جاری و رایج در زمان مدیریت آقای ثابتی بر اداره سوم ساواک هستیم و اظهارات او در مصاحبه مذکور را کتمان آگاهانه حقیقت تلقی می کنیم.
آقای کاوه باسمنجی
سردبير بخش فارسی صدای آمريکا
رونوشت : آقای سیامک دهقان پور مسئول برنامه افق

در برنامه «افق» شبکه فارسی صدای آمريکا، مورخ هجدهم بهمن ماه ۱۳۹۰(۷ فوریه ۲۰۱۲)، در مصاحبه ای از قبل ضبط شده با آقای پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) ایران در سال های قبل از انقلاب ۱۳۵۷، نامبرده ضمن انکار اعمال شکنجه درباره بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی آن دوران کوشید که کارنامه جنایات شکنجه گران ساواک را محو کند.

چهره آقای ثابتی به عنوان «مقام امنیّتی» بر روی تلویزیون ایران هنوز از خاطره ها نرفته است. پرویز ثابتی آن زمان هم در توجیه سیاست سرکوب، قتل و شکنجه زندانیان سیاسی صحنه گردان آن نمایش های ضّدبشری بود.

ما امضاکنندگان این نامه، که همگی مان طعم شکنجه های دستگاه تحت مدیریت آقای ثابتی را چشیده و شاهد ضجه های دائمی بازداشت شدگان در اثر شکنجه در اطاق های بازجویی آن دوران بوده ایم، گواه وجود شکنجه به عنوان واقعیتی سیستماتیک، جاری و رایج در زمان مدیریت آقای ثابتی بر اداره سوم ساواک هستیم و اظهارات او در مصاحبه مذکور را کتمان آگاهانه حقیقت تلقی می کنیم.

ما امضاکنندگان این نامه، که علاوه بر ستم‌های رژیم شاه به انحاء مختلف متحمل اقدامات تبهکارانه جمهوری اسلامی نیز شده ایم، خواستار فرصتی از صدای امریکا تنها برای ارائه جزئی از انبوه مدارک و حضور چند شاهد از میان صدها تن، جهت شهادت بر وجود شکنجه سیستماتیک و جاری در بازداشتگاه های ساواک، و ابطال ادعای آقای ثابتی دایر بر نبود شکنجه ایم. از این طریق است که صدای آمریکا می تواند مانع از این برداشت شود که در اشاعه ناراستی و اجحاف نسبت به قربانیان شکنجه در ایران، از جمله نسبت به امضاکنندگان این نامه، سهیم بوده است.

یادآوری این نکته را هم ضروری می دانیم که شکنجه بر طبق «عهدنامه بین المللی منع شکنجه و مجازاتهای اهانت آمیز و غیرانسانی» (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهم دسامبر ۱۹۸۴) ، جنایت بین المللی به شمار می آید و دولت های عضو این عهدنامه و از جمله ایالات متحده امریکا، موظفند کسانی را که در صدور دستور یا اعمال شکنجه نقش داشته اند، هر چند که ملیّت خارجی داشته و در خارج از قلمرو آنان مرتکب آن جنایات شده باشند، در محاکم خود مورد پیگرد قرار دهند. رسانه های خبری در کشورهای دموکراتیک هم همواره در کشف حقیقت و معرّفی جنایتکاران سهم به سـزایی دارند.

ما منتظر اعلام تصمیم شما در پاسخ به درخواست مان هستیم.

با احترام


1. آذرافروز ناصر
2. آذرفرد حسن
3. آذرنوش رسول
4. آراکلی سرژ
5. آزادگر محمد
6. آلادپوش مرتضی
7. آهوقلندری پروین
8. ابراهیم زاده باقر
9. ابراهیم زاده مهدی
10. ابراهیمی داوود
11. ابن جلال حبیب
12. احمد زاده مستوره
13. احمدی فریدون
14. اخوان بیطرف محمود
15. اسلامی الهه
16. اسلامی مهدی
17. اعظمی محمد
18. افراخته ناهید
19. اکرمی رضا
20. الاردبیلی محمدرضا
21. امام حسام
22. امانی احمد
23. امینی بهمن
24. امینیان هادی
25. انورحقیقی حسین
26. انورحقیقی عباس
27. اهری مریم
28. براهنی رضا
29. برهمندی بیژن
30. برهون محمدطاهر
31. برزوئی علی
32. بلدی یداله
33. بنی هاشمی شریفه
34. بهادری حسین
35. بهبودی حسین
36. بهتوئی علیرضا
37. بهگر حسن
38. بهمنش سیما
39. بهنام ماکوئی اژدر
40. بی نیاز بیت اله
41. بی نیازان اصغر
42. پاک نژاد عباس
43. پاک نیا خلیل
44. پرزین حبیب
45. پرویز مهدی
46. پورجانکی حسین
47. پورقباد ارسلان
48. پورمندی احمد
49. پورنقوی علی
50. پولادی جواد
51. پیروزفرد محمدتقی
52. پیوندی نوید
53. تاج احمدی اصغر
54. تاجمیر ریاحی حبیب
55. تام نقی
56. ترابی اسد
57. تقی زاده ایرج
58. توسلی ابوالفضل
59. جباری مهدی
60. جعفری حسن
61. جعفری سکینه(عاطفه)
62. جمشیدی فردوس
63. جوادی رضا
64. جوشنی رضا
65. جوشنی سارا
66. جهانبخش جعفر
67. حاتملوئی سیف الدین
68. حجتی هوشنگ
69. حدادپور محمد
70. حرمتی پور محسن
71. حسنوند گودرز
72. حسینی حمید
73. حقی بهروز
74. حلمی پور ابراهیم
75. حمیدیان نقی
76. حیدری مقدم اکبر
77. خاکسار نسیم
78. ختائی اسماعیل
79. خسروی زاگرس
80. خرسند خسروشاهی رضوان
81. خرسند علی اصغر
82. خلیق بهروز
83. خلیلی عباس
84. خوشبخت احمد
85. خیرابی ناهید
86. دادنهال کاوه
87. دارابیگی مجید
88. دانشور رضا
89. دانشگری رقیه
90. درخشنده حمید
91. دستگیر محمد
92. دقتی رضا
93. دوستدار اکبر
94. دوستدار غلام
95. راهی حسن
96. رجبی مهدی
97. رزمی ماشااله
98. رحمانزاده هروی محمد
99. رحمانی نژاد ناصر
100. رکنی فرهمند
101. رنجبر تالاری محمد
102. رنجکشان ابراهیم
103. روح اله ویدا
104. ریاحی پروین
105. زرکش احمد
106. زمانی محمدرضا
107. سازور حسین
108. سازور محسن
109. ستاری سهیلا
110. ستاری علی
111. ستوده بهروز
112. سجادی جمال
113. سجودی غلامرضا
114. سرکوهی فرج
115. سعادتی ثریا
116. سلطان آبادی کیومرث
117. سلطانزاده هدایت
118. سمساری تقی
119. سوری اکبر
120. سیاهپوش مرتضی
121. سیف اکبر
122. شالگونی جلال
123. شبان علی
124. شریعت بهمن
125. شوکتی رسول
126. صادق زاده اسفندیار
127. صادقی پرویز
128. صمدیان حسن
129. صیامی فرهاد
130. طالبی اشکبوس
131. طالبی شهلا
132. طاهری پور جمشید
133. طبیب غفاری هیبت اله
134. طلوع علی
135. عاقلی زاده عباس
136. عبدالرحیم پور مجید
137. عرب زاده حسن
138. عزیزخانیان ماسیس
139. عزیزی حسن
140. عصاره نادر
141. عقیلی فروهر
142. علامه زاده رضا
143. علیمحمدی ثریا
144. عمرانی بهزاد
145. عمرانی میرحمید
146. عیسی بیگلو هوشنگ
147. غروی فاطمه (طاهره)
148. عزت پور عبداله
149. فارسی محمد
150. فتاپور مهدی
151. فتحی مسعود
152. فخاری حسن
153. فراهتی حمزه
154. فرسائی فهیمه
155. فومنی ناصر
156. قاسمی وجیه اله
157. قائمیان پرویز
158. قریشی فیروز
159. قلیائی باقر
160. قلی زاده قدرت
161. قنبری شهرام
162. کاکوان مازیار
163. کاظم زاده افشار حسین
164. کاظمی مهدی
165. کاویانی محمدرضا
166. کریمی اسفندیار
167. کریمی بهزاد
168. کریمی رضا
169. کریمی فرزاد
170. کهوند اصغر
171. گلابچی مقدم عباس
172. گلشاهی حسن
173. گیلکی بهرام
174. لاریمی علی
175. ماوائی سیروس
176. مجاهد ناهید
177. محجوبی بهجت
178. محجوبی عفت
179. محسنی عطا
180. محمدی احمد
181. محمودی ضرغام
182. محیط مرتضی
183. مختاری پرویز
184. مختاری منوچهر
185. مدرسی سیامک
186. مدنی مصطفی
187. مشیری قاسم
188. مصلی نژاد عزت
189. مطلب زاده بهروز
190. مظاهری عباس
191. معتدل محمدعلی
192. معمارحسینی مهراعظم
193. ملک محمدی مرتضی
194. ممبینی امیر
195. منفرد زاده اسفندیار
196. منیری فاضل محمد
197. مولازاده مسعود
198. مولودی صفا حسین
199. مهتدی عبداله
200. مهجوریان نمازی محمدرضا
201. میرمؤیدی هادی
202. میر هاشمی اشرف
203. میرزازاده نعمت (م آزرم)
204. ناظمی محمدرضا
205. ناظمی ناهید
206. ناظمی نوشزاد
207. نژند زهره
208. نعیمی حمید
209. نقی پور حسین
210. نگهدار فرخ
211. نوائیان نصراله(داوود)
212. نویدی پرویز
213. نیری ایرج
214. نیکخواه کاظم
215. هادی طلب علیرضا
216. هاشمی حسام
217. هاشمی صدیقه (منیر)
218. وثوقی داریوش
219. وکیلی سیمین
220. یزدیان منوچهر
221. یلفانی محسن
222. یوسفی ایرج

۲۶ فوریه ۲۰۱۲


google Google    balatarin Balatarin    twitter Twitter    facebook Facebook     
delicious Delicious    donbaleh Donbaleh    myspace Myspace     yahoo Yahoo     


نظرات خوانندگان:


علیرضا صفری نژاد
2012-03-15 11:15:24
من هم بعنوان زندانی سیاسی از اردیبشت 1352 تا اسفند 1356 در زندانهای متعدد نه تنها خود در موارد متعدد مور شکنجه و آزار قرار گرفتم بلکه شاهد ضجه های دیگرانی بودم که بازجو ها دیوانه وار آناها را شکنج میدادند.کسانی که امروز یا در قید حیات نیستند یا کسانی که هیچ امکانی برای بیان دردهای دائمی خود ندارند.
من اغلب نامبرداگان رامیشناسم وسلام دارم.نوشته بالا را تائید میکنم و خواستاراضافه نام خود در این لیست هستم.

داوری افکار عمومی
ایرج شکری
2012-03-12 13:25:38
من نمی دانم چرا آقای ایزدی به «پرسش از یک جناینکار» و این که تریبون در اختیار او قرار گرفته است ایراد گرفته و از طرفی نمی دانم چرا شهادت دادنها را هم بی مورد دانسته و یاد آور شده که «صدای آمریکا دادگاه نیست». خارج از هر گرایش و خارج و هر ایرادی که به کار صدای آمریکا و برنامه افق داشته باشیم، از نظر من کاری که در برنامه افق صدای آمریکا صورت گرفته یک کار صرفا ژورنالیستی بوده که اتقاقا برای روشنگری آن چه ثابتی به طور یک طرفه در مصاحبه با آن به اصطلاح «محقق تاریخ» گفته است و به صورت کتاب در آمده انجام شده. محققی که دیدیم که کاملا جانبدار است و جانبداریش در مورد وقایع گذشته با اقدامی تروریستی خواندن حماسه سیاهکل، جناب ساواکیها و استبداد آریامهری را گرفتن است. از این نظر و به خاطر این که لااقل در یک شکنجه شده آن دوران در آن برنامه شرکت داشت تا اظهارات آن ساواکی جنایتکار را رد کند این کار مثبتی بود. به هر حال به یک جنایتکار هم باید فرصت توضیح و دفاع در مورد اتهامات وارده ومسئولیتی که داشته داد. یک نفع دیگر این مساله برای روشنگری در این است که چه بسا در خلال اظهارات این قبیل افراد بتوان به ناگفته ها و مسائل پنهان نگهداشته شده پی برد. در مورد این شهادت دادنها هم باید توجه داشت که اینها برای داوری افکار عمومی است، پس در واقع اینجا نوعی دادگاه - چه ثابتی بخواهد چه نخواهد-، برای او تشکیل شده و داوری و قضاوت هم با مردم است.

امضا
ناهید خیرابی
2012-03-01 08:31:55
امضا می کنم. سپاس
ناهید خیرابی

حقیقت نباید در بند این پرسش باشد که به نفع کیست.
همنشین بهار
2012-02-29 12:03:58
اینکه پیش از «پرویز ثابتی» و بعد از او شکنجه زندانیان سیاسی رواج داشته است و حتی یکی از سازمانهای سیاسی ضد شاه و شیخ، در موارد معدودی مخالفین خودش را شکنجه کرده است، (هیچکدام) جنایات ساواک و مسئولیت مستقیم پرویز ثابتی را که همه کاره و مسئول اول اداره کل سوم ساواک بود، توجیه نمی‌کند.

در سالهای آغازین دهه ۶۰ که در زندانهای ایران از کشته پشته می‌ساختند بر میرحسین موسوی و نیز امثال حجت الاسلام کروبی یار غار اسدالله لاجوردی مثل روز روشن بود که در اوین و زندان توحید (کمیته مشترک سابق) و... فقط نام شکنجه با «تعزیز» عوض شده است . می‌دانستند که (منهای شوک الکتریکی)، شکنجه های دیگر دهها بار بیشتر از زمان شاه بر زندانیان سیاسی اِعمال می‌شود.
این اخبار تلخ متاسفانه واقعی است اما هیچکدام دروغهای پرویز ثابتی را که برای ماست مالی کردن شکنجه های ساواک، ری و روم و بغداد را بهم بافت، توجیه نمی کند و مسئوّلیت وی در اداره سوم ساواک که کمیته مشترک ضد خرابکاری زیرمجموعه آن بود، تردید برنمیدارد.
همنشین بهار

زندان زمان شاه و شکنجه.
عاطفه
2012-02-29 08:39:48
من در آن زمان به دلیل اعتصاب غذا در زندان قصر به کمیته مشترک منتقل شده بودم . و از بخت بد شاهد شکنجه تو سهیلای عزیز بودم. وچه خوش روحیه و مقاوم بودی تو.


ا - الهیاری
2012-02-28 21:38:25
با سلام خدمت مبارز قدیمی جناب اصغر ایزدی ، وقتی نامه ی سرگشاده ی جمعی از زندانیان سیاسی رژیم پهلوی به صدای آمریکا را خواندم و نام یاران بسیاری که در زندانهای شاه افتخار آشنائی با آنها را داشتم را در پای نامه دیدم با احساس عجیبی ذهنم را به سالهای دهه ی ٥٠ معطوف کردم که در اوین و قزل قلعه سال ٥١-٥٢ را پشت سر گذراندیم ؛ سعید مشعوف کلانتری نیز آنجا بود با تمام صفایش و با خس خس سینه اش ، ٢ سال بعد با بیژن در تپه های اوین برگبارش بستند. حتما یادت میاید که فردوسی خوانی های شکرالله پاک نژاد چه شوری بپا میکرد و بعداز انقلاب جمهوری اسلامی او را از مردم و ما ، همنطور شهاب الدین مهران و ده ها مبارز دیگر که در آن یا این حکومت شهید شدند .
وقتی لیست را تا پایان خواندم متوجه شدم که نام تو و ده ها نفر مبارز سرشناس دیگر که از آن حکومت و این رژیم سفاک جان سالم بدر برده اید در لیست دیده نمیشود . با خود گفتم شاید مثل خودم که در لیست نیستم ، بدلیل مشکل ارتباطی یا کمبود وقت چنین شده ست .
حال با خواندن کامنت تو متوجه شدم که قضیه فرف دارد. و من اشتباه کردم. فرصت را مغتنم شمرده و نطرم را ابراز مینمایم.
رسانه های بزرگ بین المللی ملقمه ای از انواع اطلاعات را به خورد خلق الله میدهند این موضع تازگی ندارد.
- برنامه ی اخیر رادیو آمریکا بمناسبت نشر کتابی در باره پرویز ثابتی نوشته عرفان قانعی فر ، از این حیث که بعداز ٣٣ سال زندگی در اختقای ثابتی مطرح شده و او را به رسانه ها آورده اند بسیار اهمیت دارد. در باره ی چرائی این موضوع من نمی توانم به تنهائی اظهار نظر کنم. واقعا عجیب ست. ولی دروغ و جعلیات پرویز ثابتی را بی شرمانه میدانم. آیا نباید اعتراض کرد؟ اصلا این موضوع اعتراض ست یا دادگاه؟
- البته چنین کارهائی قبلا به شکل ضعیف تری مثلا در مورد کتاب شعبان جعفری «شعبون بی مخ» نوشته هما سرشار نیز صورت گرفته بود و عکس العمل هائی هم داشته ست.
با توجه به این که در رسانه هائی مثل بی بی سی ، رادیو آمریکا، رادیو فردا ، رادیو فرانسه و دویچ وله بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی نیز اطلاع رسانی مینمایند باید دید کدام برخورد انتقادی با آنها بهینه می باشد.
- در سال گذشته بی بی سی به مناسبت ٤٠ سالگی سیاهکل برنامه مفصلی برای جنبش فدائی اختصاص داد که بسیاری از همراهان وحتی مخالفین جنبش فدائی در آن شرکت داشتند و شما نیز مطلبی نوشتید « مبارزه چریکی؛ ناکارآمد و موجب تشدید اختناق » که هنوز در آرشیو بی بی سی موجود و کل برنامه بنظر من مفید بود.
- امسال بی بی سی به مناسبت ٧٠ سالگی حزب توده مجموعه ای از مطالب را از موافقین و منقدین حزب توده اطلاع رسانی نمود.
¤ حزب توده ایران از این برنامه ی بی بی سی ناخشنود و دوبار در «نامه ی مردم » اعتراضات خود را منعکس نموده ست.
¤ خسرو شاکری نیز از بی بی سی ناراضی شده که چرا در باره ی این حزب اینقدر تبلیغ صورت گرفته ست. ( نقل به مضمون)

بر می گردم به نامه ی سرگشاده در باره ی رادیو آمریکا و پرویز ثابتی که کلا با تمام برنامه ی فوق الذکر متفاوت ست. چگونه باید برخورد کرد؟
ضمن اینکه آقای سیامک دهقان پور در پایان برنامه ی مورد بحث بعداز مصاحبه با مهدی فتاپور از تمام فعالان سیاسی خواست که با او تماس بگیرند تا در باره اظهارات پرویز ثابتی اظهار نظر نمایند.


اصغر ایزدی
2012-02-28 09:45:08
بخش فارسی صدای آمریکا یک دادگاه نیست که بتوان در آن شهادت داد. و مساله این نیست که مصاحبه ای یک طرفه بوده و حالا باید دو طرفه باشد؛ پرسش این است اما، که چرا با یک جنایتکار مصاحبه می شود و میکروفون در اختیار ش داده می شود تا وجود شکنجه را انکار کند.

زندانیان سیاسی سابق که رژیم اسلامی اعدام کرد؟؟
کاوه بنائی
2012-02-27 17:38:32
200 /زنده یاد یعقوب یزدانی اعدامی سال 60 شکنجه شده در زندان کمیته مشترک


افسر (سهیلا) ستاری
2012-02-27 15:06:48
بعنوان زندانی سیاسی رژیم قدیم من نیز در دستگیری اولم مستقیما شاهد وجود شکنجه های غیز انسانی بودم و موارد مطرح شده در نامه فوق را درست میدانم. لطفا نام مرا اضاقه بنمایید

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد