logo

آکسیون اعتراضی ١٠ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر
برای اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی

جمعه ١٠ دسامبر
فراخوان و پوستر همگامان

شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۹ - ۰۴ دسامبر ۲۰۱۰١٠ دسامبر ٢٠١٠
شصت و دومین سالگرد روز جهانی حقوق بشر
گردهمائی همگامان علیه جمهوری اسلامی در بروکسل

در سال ١٩٤٨ بر ویرانه های جنگ جهانی دوم ، جنگی که درنتیجه ی تضادهای قدرتهای سرمایه داری رخ داد، برای پایان بخشیدن به درد و رنج انسانی، روز ١٠ دسامبر به عنوان روز جهانی حقوق بشر نام گذاری شد تا بر مبنای آن آزادی و برابری برای همه بشریت تضمین شود.
اما از آن پس نیز، انسان و حقوق پایه ای او در جای جای این کره خاکی توسط حکومت های استبدادی و دیکتاتوری رنگارنگ، لگد مال شده و می شود. جنگ، بیماری، تجاوز و بهره کشی همچنان باقی است و بخش اعظم بشریت از حقوق ابتدایی خود محروم است.
این سبعیت و بیداد بویژه در کشورهای استبداد زده دنیا مانند ایران چهره خود را در بی حقوقی کامل مردم، بی عدالتی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ملی - فرهنگی وجنسی نشان می دهد.
٣١ سال است که جنبش های اجتماعی مانند جنبش کارگری، جنبش زنان، دانشجویان، معلمان وملیت ها ی تحت ستم توسط حاکمیت نظام جمهوری اسلامی سرکوب می شود. در تمامی این سالها اما مبارزه مردم علیه این رژیم ادامه داشته است.
مبارزه و مقاومت مردم ایران در یک سال ونیم گذشته، در حقیقت، فریاد آزادی خواهانه مردمی است که به تمامیت این نظام "نه" می گویند، آزادی زندانیان سیاسی وآزادی تشکل را سر می دهند و برابری و رهایی زنان را فریاد می کنند. علیرغم توسل هر چه بیشتر رژیم به شکنجه، زندان، کشتار و اعدام، مقامت مردم همچنان ادامه دارد.
ما همگامان این جنبش بزرگ، حاکمیت جمهوری اسلامی را در تضاد با آزادی، برابری و حقوق بشر می دانیم. ما در "١٠ دسامبر"، درشصت ودومین سالگرد روز جهانی حقوق بشر، در مقابل کاخ دادگستری بروکسل گرد هم می آییم تا به نقض حقوق پایه ای انسان در نظام جمهوری اسلامی اعتراض کنیم؛ تا به تمامیت این نظام ضد بشری "نه" بگوییم. زیرا این نظام با بنیاد های حقوق بشر دشمن است.

مکان گردهمایی:place poelaert 1000 bruxelles

زمان گردهمایی: جمعه ١٠ دسامبر از ساعت ١٣.00 تا ١٦.00

همگامی کانون‎ها و نهاد های ایرانی درهمبستگی و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج از کشور:

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران (پاریس)؛ تلاش- کانون حمایت از مبارزات مردم ایران کلن؛ جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران (ماینس و ویسبادن)؛ جمعیت کردهای مقیم فرانسه؛ جمعی از فعالین سیاسی و حقوق بشر و سازمان پرایم (هلند)؛ شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران (لندن)؛ شورای حمایت از مبارزات مردم ایران(اشتوتگارت)؛ شورای سوسياليست های مسلمان (هلند)؛ کانون پناهندگان سیاسی ایران(برلن)؛ کانون همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران(هانوفر)؛ کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران (زوریخ)؛ کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران (بروکسل)؛ کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران(برلن)؛ کانون فرهنگی هلند؛


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد