abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

از طریق مسکو درمسیر جاده ابریشم - قسمت دهم و یازدهم

خوابگاه ها پر شده از آوراگان افعانی ،گرجی ،چیچن ،آذری، تلنبار شده در اطاقها.که شب سر بر بالین می نهند و صبح هنگام با کفشی ،پیراهنی ، ژتون تلفنی برای فروش، صف بسته در مقابل پست خانه مرکزی. چیزی می خرند یا می فروشند ،آخرین خبر ها را می گیرند، با چهره های فراری تازه از راه رسیده از وطن آشنا می گردند یاد یار و دیار می کنند ، آهی می کشند وبا حسرتی بر دل شب سر بر بالین می نهند.new/mehrafagh-moghimi1.jpg

تقاضای قطع اعتصاب غذای سپیده قلیان و زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا


حکومت سرکوبگر کارگران و زحمتکشان هرگز نمیتوانند این ندا های همراه با سوز و گداز را خاموش کنند و هرگز این صدا ها خاموش نخواهند شد. آری در آن روز بود که عده ای از کارگران همراه با سپیده بازداشت شدند و در طی یکماه بازداشت تحت شکنجه های قرون وسطایی قرار گرفتند، همانگونه که سپیده میگوید در جایی که قطعا حتی اگر فریاد میزدم صدایم به جایی نمیرسید و از آن به عنوان دردناک ترین قسمت ماجرا نام میبرد. او شاهد شکنجه اسماعیل بخشی طی بازجویی ها و تحقیر هایی که به او روا داشتند بود.behzad-karimi.jpg
بهزاد كریمی

دفاع دیگربار از بیانیه های جسورانه «۱۴ نفر» در آستانه ۱۴ مرداد تاریخی!

به مناسبت فرا رسیدن سالروز مشروطیت

از مشروطیت به اینسو هیچ تحولی در کشور ما بی فراهم آوردن نیروی مردمی لازم و پشتوانه اجتماعی کافی ممکن نبوده است. چرا که قانونمندی تحول سیاسی به همین است. دستاورد تاریخی تسلیم مظفرالدین شاه و سقوط محمد علی شاه کی آسان به دست آمد؟ چه مرارت هایی که آزادیخواهان در این راه ندیدند و چه فداکاری هایی که در آن نه ماه تبریز بپاخاسته صورت نگرفت. نصیب بسیارانی در مسیر انتقادات و اعتراضات به استبداد، نفی بلد بود و مصادره اموال. فراوان بودند نقره داغ شدگانی که بخاطر جسارت ورزی در برابر اعمال عمله و اکره ظلم بر تحته شلاق ها از درد تازیانه به خود پیچیدند و کم نبودند گرفتار آمدگان در سیاهچال ها که زیر کند و زنجیر جان کندند و یا که جانباز سنگر نبرد و سر باخته بالای دار شدند.new/ghanoun-malkam-khan1.jpg
بهزاد کشاورزی

نقش روزنامۀ قانون در عرصۀ ترقی خواهی ایران - بخش اول

در طول نهضت ترقیخواهی تاریخ معاصر ایران که به انقلاب مشروطیت منتهی شد، علاوه بر علل فراوانی که در آن مؤثر بودند، یکی از عوامل معتبر آن، روزنامه های خارج از کشور بود. این روزنامه ها هرچند که در سال های آخر سلطنت ناصرالدین شاه گسترش یافتند، لیکن می توان گفت که در تلاش ترقیخواهان که از تاریخ جنگ های ایران و روس به بعد شروع شده بود، نقشش سازنده ای داشتند.masoud-noghrekar5.jpg
مسعود نقره کار

کمی « بی اعتمادی» لازم است !

اعتماد پدیده ای تعادل زا و تعامل آفرین است و رابطه میان افراد و گروه های اجتماعی را سازنده، سازگار و به دور از تشنج و اختلال می کند، در حالیکه بی اعتمادی تعادل و تعامل بین انسان ها را دچارمشکل، و روابط فردی و اجتماعی میان انسان ها را خدشه دارکرده و بهم می ریزد. جامعه ای که درآن میزان اعتماد فردی واجتماعی کاهش یابد، و یا از بین برود جامعه سالمی به لحاظ روانی و رفتاری نیست.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم - قسمت هشتم و نهم

زن کامله می گوید " همین شما ها روسیه را به این روز انداختید! برای یک جوراب تور آبروی یک ملت را بردید!حالا هم این جا را فاحشه خانه کرده اید."
دختر ها جواب می دهند "آره کردیم !خوب کردیم !کردیم تا آزاد باشیم ! تا کسی مثل تو حق نداشته باشدکه بگوید چه بکنیم ،چه نکنیم .از همین امر ونهی های شما به جان آمدیم .دوست داریم این طور بپوشیم، بگردیم ، بخوریم ،برقصیم. ما انسان هستیم نه ماشین آهنی آن هم ازنه نوع" زاپاروژ" !efat-mahbaz04.jpg
عفت ماهباز

یاد تو ، یادتان

یادت نان مان نفس مان یادت قاتق جانمان شده است. شاپور جان یاد بلند تو پس از کشتار جمعی زندانیان سیاسی تابستان ۶۷، تابستان قتل عام تان در هم تنیده و گره شد بر یادتان، یاد هزاران جوان چون تو رشید و آزادی خواه. یادتان نه یک روز بلند پنج مرداد سال تابستان ۶۷است یادت در نفس روز و شب مان است یادت در حکایت های ریز و درشت هر روز زندگی است.رضا جاسکی

کدام چپ؟
نگاهی بر دگردیسی چپ

امروز چپ رادیکال و « تحول‌طلب» اگر واقعاً بخواهد پرچم دو نسل گذشته خود را بالا نگه دارد و میراث‌دار انان شود، اگر خواهان رسیدن به «حریت، مساوات و عدالت» باشد، اگر بخواهد به مساوات نه در حرف بلکه در عمل و از راه ازادی‌ برسد آنگاه باید هدف خود را دفاع از سوسیالیسم، فمینیسم و محیط‌زیست اعلام کند. این سه مولفه لازم و ملزوم یکدیگرند. این سه هدف به ویژه در ایران بیش از هر کجای دنیا ضرورت دارد. قطعاً دفاع از سوسیالیسم به معنی برقراری سوسیالیسم در ایران امروز نیست، بلکه تأکید بر آن است که این چپ می‌بایستی در جهت این ایده‌ال حرکت کند و پرسپکتیو طبقاتی را در تحلیل‌های خود دخیل نماید.new/ali-shakeri-zand03.jpg
علی شاکری زند

بحران در روابط ایران و آمریکا:
یا زمان قدرت نمایی شاگردجادوگرها*

این قدرتی که می خواهد جهان بیرونی و مردم کشور را با ۱۰۰۰۰۰ موشک و پهپاد های خود تحت تأثیرقراردهد، و بعضی از ناظران خارجی آن را نوعی نوزایی امپراتوری قدیم ایران می نمایانند، اما هر سال ۱۵۰۰۰۰تن از بهترین دارندگان مدارک دانشگاهی آن به خارج می گریزند و هواپیماهای مسافربری داخلی آن در نتیجه ی فرسودگی و عدم دسترسی به قطعات یدکی همچنان سقوط می کنند، در بهترین حالت مترسکی است به قد و غواره ی یک غول.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم - قسمت ششم و هفتم

مارهای هفت سری که در دوران اتحاد شوروی زیرپوست حزب مخفی شده بودند اکنون از پوسته خود خارج می شوند . کسانی که شبکه پیچیده ای از بازار سیاه را سازمان می دادند.کسانی که افراد خود را به ریاست کارخانه جات ، فروشگاه ها ،مرکز توزیع می گماردند وغارت می کردند.روسای سابق کارخانه های چوب ،کاغذ ، آلمینیوم ،آهن و.. اکنون صاحبان رسمی آن شده اند.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم - قسمت چهارم و پنجم

روز هائی که دنیا را تکان می داد.روز هائی که امید وزیدن نسیم بعد از طوفان را بشارت می داد.چرا که همیشه بعد از طوفان ها ، بعد از زمین لرزه ها ، بعد آتش وخون،بعد هر انقلاب باید نسیمی آرام ومهربان وزیدن گیرد تا روان آدمی را تسلی بخشد. آلام ناشی از طوفان، ناشی از خشونت انقلاب را بر طرف کند و قلب های دردمندرا التیام بخشد، آرامش دهدو امید وار سازد.نسیمی که آتش فرو نشاند ،خون از جبین پاک کندوآزادی و عدالت رادر سیمای حکومت مردم به نمایش بگذارد!new/parvin-malek.jpg
پروین ملک

آموزش به زبان مادری و یا آموزش زبان مادری

فرق بین آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری این است که«آموزش به زبان مادری» به بیان ساده معنایش این است که مثلا یک کودک که در خانواده‌ای با زبان ترکی متولد شده ، در ۶ سالگی وارد مدرسه‌ای شود که کتابهایش با حروف و رسم‌الخط ترکی نوشته شده و معلم و دانش‌آموز در کلاس به زبان ترکی حرف می‌زنند ودانش‌آموز تکالیف درسی را به زبان ترکی انجام می‌دهد. در واقع زبان مدرسه همان زبان خانه است. درضمن زبان فارسی هم به عنوان زبان رسمی از همان ابتدا در کنار آن آموزش داده شود. اما در بحث «آموزش زبان مادری» آموزش «زبان‌های محلی و قومی» بصورت یکی از دروس است اما زبان در مدارس هم‌چنان فارسی است.new/a.keshtmand1.jpg
اسد کشتمند

سه روز فراموش ناشدنی

آنچه من در این سه روز دیدم اعتقادم را به این امر که حزب چپ ایران (فدائیان خلق) حزب کادرهای برجسته و رهبران سیاسی است. نه مانند احزاب متعارف که از دو لایه بدنه و نخبگان رهبری تشکیل می شود، مستحکم تر ساخت. هر یک از رفقائی که در کار کنگره شرکت داشتند، سابقه رزاتی شخصی پرجوش و پرغنائی دارند؛ هر یکی «چریک» واقعی میدان نبرد و میدان سیاست بوده اند.new/ladan2.jpg
امیر حسین لادن

شاه و حزب رستاخیز، انقلاب، ...
جعل حقایق و تحریف تاریخ

شاه حتی به کسانی که در سخت ترین روزها سپر بلا شدند و او را در گسترش و استوار کردن قدرت یاری کردند خواه در گذشتگان و خواه شاغلان روز، با چشم حقارت می نگریست. ... اعتقادی به کارشناسان و پیشنهادهایشان نداشت. شاه نهاد های سیاسی و اداری کشور را ناتوان و بی ارزش ساخته بود. گذشته از ارتش و نیروهای امنیتی، سالها بود که شاه نه تنها تعیین کننده ی سیاست خارجی بود بل که نقش وزیر خارجه را به عهده داشت. سیاست نفتی نیز صرفاً در دست شاه بود. گذشته از دخالت های ناروا در وزارت دادگستری؛ بازرسی شاهنشاهی را مرجع نظارت به شکایات مردم کرد.Taghi
تقی روزبه

خاتمی و این بار حضوری کمیک در صحنه سیاسی!

بازهم موسم «انتخاباتی» رژیم فراررسیده و سروکله «سیدمظلوم» برای نجات رژیم چه در عرصه داخلی و چه بین المللی پیداشده است و برای رونق بخشیدن به دکان راکد و ساکت نظام درداخل از یکسو و اعاده حیثیت از آن در سطح بین المللی از سوی دیگر. در شرایطی که حتی خود اجازه حضورعلنی با چهره و عکس در صحنه را ندارد و عملا به نوعی در حبس خانگی بسر می برد، اما قلبش هم چنان برای نظام می طپد و بیشتر ازخود آنها دلسوزحکومت است.farokh.jpg
فرخ نگهدار

در باره نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ، پانزده ماه پس از تاسیس واقعا قوی تر برآمد کرد. استقبال کادرها و رزمندگان فدائی از کنگره نخست به مراتب از کنگره موسس چشمگیرتر بود. شما رفقایی را می دیدید که سال ها بود کناره گرفته و به هیچ یک از جناح ها و جریان های درون فدائی اعتماد نداشتند. اما امروز آنها با شوق و امید به کنگره آمده بودند. تو گویی هر کس به زبان حال با رفیقش می گفت: «ارغوان! شاخه ی همخون جدا مانده ز من!» به خانه خود خوش آمدی!abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم (۳)

«موزه لنین»، ساختمانی بزرگ با آجر‌های سرخ اخرائی وستونهای گرد بشکه ای. ساختمانی تیپیک روسی. این جا قبلا متعلق به عموی تزار بود. پس از از پیروزی انقلاب همان گونه که رسم انقلاب‌هاست، مصادره شد و به «موزه لنین» که از نظر مضمونی، موزه حزب کمونیست اتحاد شوروی بود، بدل گردید. تا تاریخ نویسان جدید تاریخ فتح خود را در آن بنویسند.mansoure-behkish70.jpg
منصوره بهكیش

روایتی از مقاومت انسان‌های عاشق و حقارت جنایت کاران مسلط بر ایران!

چگونه می‌توان باور کرد حکومتی که ادعای مبارزه اش با امپریالیسم و اعتراض به ظلم و بیدادگری حکومت های جهان خوار، گوش جهان و جهانیان را پر کرده است، مساله اش برقراری عدالت و آزادی و دفاع از حقوق محرومان و ستم دیدگان در ایران و جهان باشد.yadollah-baladi02.jpg
یدالله بلدی

ضرورت حمایت پیگیر از بیانیه 14 فعال سیاسی

خواستهای این بیانیه میتواند به یک جنبش ملی وفراگیر فرا روید وآغاز گر یک حرکت سراسری شود، بدیهیست در فراگیر شدن خواستهای این بیانیه وایجاد یک حرکت ملی نهادهای مدنی وصنفی وسندیکاهای داخل کشور ورسانه ها وارتباطات دنیای مجازی وجریانهای سیاسی خارج از کشور نقش ومسئولیت تعیین کنند ه ای برعهده دارند.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

مسکو به دلالی حریص، نه! روسیه به دلالی حریص و سیری ناپذیر بدل گردیده است

از هر ملیت وقوم که با آن عنوان شناخته می شوند. عمدتا روس. در ماشین های آخرین سیستم می چرخند و حضور خود را اعلام می کنند.این ها حداقل برای دوره ای آلکاپون های جدید روسیه خواهند بود تا جای گیر شوند و ته بگیرند. مافیائی که از سال ها قبل درون همین سیستم فعالیت می کرد و شبکه عظیمی را به وجود آورده بود. مافیائی که با هزار رشته به قدرتمندان حزبی متصل می شدند. شبکه ای گسترده از قفقاز تا آسیای میانه، تا کامچاتکا وسیبری که عمده بازار را بدست داشتند وفساد ودزدی را سازمان می دادند آماده برای هر جنایتی !تقی روزبه

شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟

حاکمیت حتی قبل از دیگران و از خیلی وقت پیش به خطرات بزرگ نفوذهای امنیتی آن هم در مراکزحساس و حیاتی پی برده است و تلاش های بسیاری را نیز برای خشکاندن ریشه های آن کرده است، اما وقتی کرم از درون خوددرخت تغذیه کند، این نوع تلاش ها عموما مذبوحانه بوده و طبعا کارسازنیستند. اما از آن جا که شرط ماندن مستلزم مسدودکردن این نوع نفوذهاست، رژیم سعی می کند از طریق نشان دادن خشونت و بحران آفرینی های بین المللی و ایجادحالت بسیج و فضای نظامی-امنیتی و حکم اعدام و اشاعه ترس، صفوف خود را تصفیه و فشرده کند و بقول وزیراطلاعات از حالت آفندی (دفاعی) به حالت پدافندی (تهاجمی) گذرکند.farid-ansari-d.jpg
فرید انصاری دزفولی

اوج حقارت جمهوری اسلامی!

چهل سال آمریکا ستیزی و درگیری و شاخ و شانه کشیدن با این کشور چه حاصلی داشته است. چهل سال شعار مرگ بر آمریکا سردادن، چهل سال از روی پرچم آمریکا عبور کردن و آن را آتش زدن و چهل سال آمریکا را به چالش و فحاشی گرفتن چه حاصلی و دستاوردی داشته است. خمینی گفت ما تا به آخر آمریکا را تحقیر می کنیم. اما چهل سال است دیپلماسی شما نتیجه ای بجر خواری و حقارت برای جمهوری اسلامی و ملت ایران در بر نداشته است.reza-akrami.jpg
رضا اکرمی

دو گرهگاه يا دوعامل مهم تفرقه در صف اپوزيسيون !

جمهورى ِايران ، بهترين پاسخ زمان كنونى خواهد بود به شكل قدرتى كه مى بايست جانشين جمهورى اسلامى شود ، كه جدائى دين از دولت جزء جدائى ناپذير آن خواهد بود. جمهوريخواهان نبايد يك سر سوزن از حق تبليغ و تلاش براى پيشبرد اين ايده دست بكشند ،اما در مرحله فعلى كه بسيج گسترده نيروهاى اجتماعى ضرورتى است اجتناب ناپذير ، آنچه نقش كليدى دارد ، توافق بر سر تشكيل يك مجلس مؤسسان خواهد بود كه از دل يك انتخابات آزاد و رقابتى بيرون مى آيد.mehrasa.jpg
محمد علی مهرآسا

چرا حاصل کار بزرگان ادب را بی مایه خراب می کنیم؟!

کی از خسارتهای وارده در زمینه دانش، ادبیات و معلومات عمومی مردم بویژه در میان کسانی است که به هر تقدیر گواهی نامه ای از دانشگاه های ایران گرفته اند؛ و حتا برخی نیز این معارف را با رفتن به کشورهای دیگر به زعم خود تکمیل کرده و به پایان رسانده اند.
tahere-barei1.jpg
طاهره بارئی

جنگ، جنگ داستان‌هاست
نه جنگ میان مردمان

پمپئو میگوید خدا به او لبخند زده زمانی که اسرائیل قصد پیوستن جولان به خاک خود را داشته و او با این موضوع موافق بوده است. آقای پمپئو در ساختن حاشیه و ضمیمه برای نقّالیش تا آنجا پیش می رود که مدعی ست ایرانی ها از زمان باستان به دنبال نابودی یهودیان بوده اند.»  از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم باسلام
»  پیش‌شرط گذار از نظام جمهوری اسلامی اتحاد بزرگ همه نیروهای ضد رژیم است
»  چطور فهمیده بودند که طرف یهودی ست!
»  آزادیخواهی ۱۴ مبارز درون کشور و سکوت کنگره حزب چپ
»  نقش چهارده نفر در شکستن تابوی خامنه‌ای !
»  شجاعت را ارج بگذاریم!
»  یادی از برادرم غلام ابراهیم زاده!
»  «جنبش رهایی‌خواهی» و مسأله‌ی قدرت، دولت و حزب
»  توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا!
»  عدمِ موفقیتِ مخالفان رژیم آیا راه نجاتی وجود دارد؟
»  باید جای قدرت را در تنظیم رابطه‌ها به حقوق سپرد
»  پیام به نخستین کنگره حزب چپ ایران (فداییان خلق)
»  نه جنگ نه تکثیر استبداد، طرد ولایت و حق تعیین سرنوشت ملل
»  ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟
»  سوسیالیسم و دموکراسی
»  آیا تلاش تازه مکرون برای گشودن پنجره تازهای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟
»  تاریخ‌نویسی یا تاریخ‌سازی؟
»  زنده آنهایند که پیکار می کنند!
»  حزب چپ ایران( فدائیان خلق) و توسعه پایدار
»  حزب چپ ایران نماد چپ تحول یافته کشور
»  اقدام تجاوزکارانه انگلیس و نقض قلدرمابانه منشور سازمان ملل و آزادی کشتیرانی جهانی توسط این سرکرده ارتجاع جهانی ( بریتانیا ) را محکوم است
»  ثبت جهانی جنگل های شمال ایران در یونسکو با نام ساختگی جنگل‌های هیرکانی
»  تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی درحمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور
»  عالم از ناله عشاق مبادا خالی چرا از بیانبه چهارده نفر حمایت می کنم ؟
»  اپوزیسیون خارج از کشور، کودک چهل ساله؟!
»  چرا استراتژی سیاسی نویسندگان سند سیاسی، کلی گویی در رابطه با دوران انتقال قدرت است؟
»  چالشهای نظام آموزشی ایران در حال و آینده
»  سکولاریسم در حکومت آینده ایران
»  ملاحظاتی درباره موضعگیری نیروهای چپ پیگیر در برابر خطر جنگ میان آمریکا و ایران
»  ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟
»  ابتکار شهرداری تهران در عقیم کردن گربه‌ها
»  جنگِ احتمالی و نقش مردم