فرهنگ حذف در بازخوانی یک کشتار

یادمان، هماره زندگان
جان باختگان پوینده حقیقت وآزادی
بزرگداشت محمد مختاری ،محمد جعفر پوینده
سخنرانی : اسد سیف نویسنده و پژوهشگر
شنبه دوازدهم ژانویه ۲۰۱۲
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران – سوئیس

دولت، مالکیت و کار مزدی

سخنرانان‌: شاهین یحیی پور - سعید حسینی - دکتر فرشيد فريدونى
زمان‌: یکشنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ١٤
مکان‌: کانون پناهندگان سياسى ايرانى در برلين
برگزار‌کننده‌: پژوهش جنبش‌هاى اجتماعى ايران

در گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر در کلن

شنبه ۸ دسامبر ۲۰۱۲- ساعت ۱۵
مقابل ورودی اصلی بان هوف کلن
همبستگی حامیان مادران پارک لاله دورتموند
با جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران

فراخوان به گردهمائی
به مناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر

سخنرانان: برنیس بولو، رضوان مقدم.....
زمان: دوشنبه ، ۱۰ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۳
مکان:مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلن
برگزارکنندگان:
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی- برلن
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلن

سخنران :دکتر سعید پیرمرادی
زمان : آدینه ۷ دسامبر ۲۰۱۲ ساعت ۱۹
انجمن فرهنگی دهخدا برلین

نسل جوان مهاجرین وچالش های هویتی آنان
(فرصت ها و محدویت ها )

mehrangiz-kar.jpg

موقعیت زنان در قوه قضائیه ی جمهوری اسلامی

مهرانگیز کار ( حقوقدان، نویسنده و پژوهشگر )
یکشنبه 9 دسامبر
کانون فرهنگی ایرانیان شهر اورلندو

یادمان داریوش کارگر، نویسنده و پژوهشگر

با حضور نسیم خاکسار، ناصر نجفی و گیل آوایی
آمستردام - یکشنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲
به کوشش همشهری ها، دوستان و رفقای او در هلند

نمایشگاه مینیاتور ایرانی آقای مرتضی رفیعی

۸ دسامبر ۲۰۱۲
انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان در فرانسه - وال د مارن