اعدام ها را متوقف کنید! - تظاهرات اعتراضی در شهر کلن

شنبه دوم نوامبر ٢٠١٣, مقابل در اصلی ایستگاه راه آهن- کلن
حامیان مادران پارک لاله ایران - دورتموند

سخنرانی،‌میزگرد و کارگاه آموزشی
درباره دمکراسی و مدرنیته در ایران

دکتر محمدرضا نیکفر و دکتر رسول نژادمهر
از ۸ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۱۳ در گوتنبرگ (سوئد)
شبکه پشتیبانی از مدرنیته و کانون پژوهش فرهنگ ایران

فراخوان به آکسیون اعتراضی
به اعدام زندانیان سیاسی حبیب گلپری پور، رضا اسماعیلی و ١٦ زندانی بلوچ اعتراض کنیم!

زمان: جمعه، ۱ نوامبر۲۰١٣
مکان: در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین
برگزارکنندگان:
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلن
کانون پناهندگان سیاسی ایران-برلن

آشنائی با استان یزد

سخنرانان: خسرو پورحسینی، - رحیم امیری - سوسن شمس - دکتر فریدون موید

زمان : جمعه ۸ نوامبر ۲۰۱۳ ساعت ۱۹
مکان: خانه ایران
انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم اتریش

کتاب خوانی و گفت و گو با پرستو فروهر

شنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۱۳
انتشارات فروغ - کلن ، آلمان

دعوت به جلسه

آشنائی با فرهنگ وادبیات کلاسیک ترکمن

بمناسبت ۲۸۰ مین سالگرد تولد مختومقلی بنیانگذار زبان ادبی معاصر ترکمن
سخنرانان: محمد صالح راسخ - دکترعلی شیرازی
روز جمعه ۲۵ اکتبر ۲۰۱۳
مکان : انجمن فرهنگی دهخدا

اوضاع کارگران در ایران

گفتگو با فعال کارگری علی نجاتی
جمعه ۱ نوامبر ۲۰۱۳
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران

قصه بگو

فیلم مستندی در مورد محمد بهارلو
کارگردان نیکلا دت
محل نمایش : دانشکده فیلم شناسی
۱۳ اکتبر ۲۰۱۳
فرانکفورت آلمان

نقش جنگل در احیای محیط زیست


سخنران: آقای دکتر مظفر شیروانی
زمان : جمعه ۲۵ اکتبر ۲۰۱۳ ساعت ۱۹
انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم اتریش
مکان، خانه ایران

فراخوان به گردهمائی
به مناسبت ١۰ اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام!

زمان: پنجشنبه، ١۰ اکتبر٢٠١٣، ساعت ١٧
(کلیسای شکسته) Breitscheidplatz مکان: در محل
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین

بررسی پرونده اتمی ایران

مهران مصطفوی، جمشید اسدی، نوشابه امیری، جلال لیجادی
پاریس - شنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۱۳
انجمن زندگی، زیستبوم و آزادی

سمينارِمشترک آموزگارانِ زبانِ فارسی در اروپا‌- لندن

لندن: جمعه اول تا يکشنبه سوم نوامبر ۲۰۱۳
انجمن زبان های مادریِ ایران– لندن (IMTS): مدرسه ی اندیشه، زبانکده ی خرد – پارسی، مدرسه ی صمد بهرنگی و مدرس هی فردوسی