سه شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۲۰ مه ۲۰۰۸

 صد و بیست و ششمین زاد روز دکتر محمد مصدق را

 گرامی میداریم

 

                                             

مصدق صخرهی غول پیكری بود كه تكیه بر خاك میهن داشت و

 زیرساخت استواری بود برای هر جنبشی كه پس از او پدید آمد.

 

بخشی از سخنان زنده یاد داریوش فروهر

 در مراسم ۱۴اسفند ۱٣٥۷

 

دکتر محمد مصدق فرزند راستین انقلاب مشروطیت ایران، رهبر نهضت ملی و جنبش ملی کردن صنعت نفت و نماد آزادی و استقلال و همبستگی ملی ایرانیان است. میراث فکری و فرهنگی مصدق و یاران همرزمش و همه آزاد زنان و آزاد مردان جنبش ملی، پشتوانه بزرگ جنبش دموکراسی خواهی امروز ایران میباشد

 

اکنون که ملت ایران هرچه بیشتر شاهد بن بست تاریخی رژیم فقهاست و به ورشکستگی و پوچی سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکمیت جمهوری اسلامی پی برده است و حکام رژیم نیز خود ناچار به این امر تکان دهنده اعتراف میکنند، صحنه گردانان نظام میکوشند تا با استفاده از نام و وجهه مصدق و فاطمی بیهوده برای خود اعتبار و مشروعیت دست و پا کنند

 

کار و پیکار خستگی ناپذیر دکتر مصدق در راه برپائی دولت حقوق مدار و ایجاد حاکمیت ملی و جامعه ای با موازین عرفی و مبتنی بر قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، امروز شفافتر و گسترده تر از هر زمان مورد اقبال نسل جوان و فعالان جنبش ملی و دموکراتیک ایران واقع گردیده است

 

کوشندگان جنبش ملی و دموکراسی خواهی ایران با بزرگداشت مصدق، آموزه های این آموزگار بزرگ ملت ایران را بعنوان افکار و اندیشه های راهنما و مشعل راهشان گرامی میدارند

زمان برگزاری مراسم: ساعت شش بعد از ظهر روز شنبه چهاردهم ژوئن سال ۲۰۰۸ میلادی

 

محل برگزاری این آیین ملی

Caritas

Stolzestr.1a

50674 Köln

(Barbarossaplatz, Luxemburger Str., Gabelsberger Str.)

 

 

هیئت برگزار کننده: نعمت آزرم، کمال ارس، بیژن دادگری، حسین رضازادگان

علی اصغر سلیمی، فرهنگ قاسمی، صادق محمودی ، فرشید یاسایی

 

برای اطلاعات بیشتر به سایت ویژه دکتر محمد مصدق نگاه کنید:

http://www.mossadeq.com/languages/farsi/index.html