سه شنبه ۶ شهريور ۱۳۸۶ - ۲۸ اوت ۲۰۰۷

تکمیل سند قتل عام سال ۶۷

براساس گزارشات دریافتی ازشهریور ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۸۶

 

                          

( بتول-آزاده ،  بنفشه- آذرکلاه)

 

درسال گذشته تعدادزیادی نامه الکترونکی از طرف دوستان وخانواده عزیزانی که درسال ۶۷ توسط رژیم جمهوری اسلامی  در زندانهای مختلف به قتل رسیدند دریافت نمودیم ،در این نامه ها ضمن آنکه  ما را مثل همیشه مورد لطف ومحبت خود قرار داده اند ، اطلاعاتی نیز در رابطه با تکمیل لیست قتل عام ۶۷ ارسال داشته اند. با تشکر فراوان از این عزیزان یادآورمی شویم که تکمیل این لیست بدون یاری وهمفکری شما امکان پذیر نیست و برای آنکه این جنایت هرگز ازیادها نرود ،امکان تکرارآن برای همیشه از کشور ما رخت بر بندد و مسببین آن در محکمه ای صالح به محاکمه کشیده شوند، بایستی تلاش نمود تا لیستی هرچه مستند تر، شامل تمامی اطلاعات مربوط به تک تک این عزیزان ازدست رفته تهیه گردد . این کار بدون حمایت،پشتیبانی ،کمک وهمفکری شما داغ دیدگان عزیز میسر نیست .

 

واما در میان نامه های دریافتی :

اطلاعات جدیدی دریافت داشته ایم که بیشتر آنها در جهت تکمیل لیست، بویژه هویت سازمانی شهدا بوده است . اما در مواردی نیزبه کار ما انتقاد داشته اند،  ازجمله دوستی که از ایشان به عنوان شاهد شماره 109 یاد می کنیم بما خرده گرفته اند که چرا می نویسید فلانی تیرباران شد «سریت حرف اول کشتار67بوده وشمامی آورید فلانی تیرباران ، مثلأ زندان گوهر دشت، اگر ما صدای تیری می شنیدیم که داستان حل بود....»ضمن تشکر فراوان ازاین دوست ارجمند که اطلاعاتی نیز در جهت تکمیل لیست قتل عام سال 67 در اختیار ما قرار داده اند .لازم دیدیم برای اطلاع ایشان و سایر بازدیدکنندگان سایت عصر نو به عرض برسانیم که ما در ابتدای کار با ارسال نامه ایی به تمامی سازمانها وجریانات سیاسی خواستیم که لیست شهدای خود که در قتل عام سال 67 جان باخته اند را در اختیار ما قرار دهند ،از طرف سازمان مجاهدین خلق پاسخی دریافت نکردیم ، از این جهت برای تهیه لیست جان باختگان این جریان تصمیم گرفتیم از لیست منتشر شده در روزنامه مجاهد شماره   427- 20/11/77استفاده کنیم  .دراین لیست نحوه شهادت شامل حلق آویز،تیرباران واعدام ذکر شده بود که ما عینا آن را بدون کوچکترین تغیری باز نویسی نمودیم  .

 

 با توجه به اطلاعات دریافتی 2 نام از لیست حذف  گردید دریک مورد خبر شدیم که فردی که نامش در ردیف شهدا آورده شده بود خوشبختانه از قتل عام جان بدر برده است ،در مورد دیگری اطلاع یافتیم که یکی از شهدا نه در جریان قتل عام سال 67 بلکه  در اثر فشار های ناشی از زندان در زمستان همان سال در زندان گوهردشت به علت سکته قلبی جان باخته است.

طی همین مدت از طریق نامه های شما متاسفانه مطلع شدیم دونفر دیگر هم جان باخته اند ونام آنها درلیست قتل عام های سال 67 وجود ندارد . نام این دوشهید را به لیست افزودیم.

 بسیاری از نامه های دریافتی شامل خاطرات ومشاهدات زندانیان و همبندان سابق جان باخته گان قتل عام ۶۷ می باشد ، با قدر دانی از تمامی این دوستان یاد آور می شویم که ما این مجموع یاداشتها را جمع آوری ودر آینده در معرض دید همگان قرار خواهیم داد. در این جا چند خطی ازنامه دریافتی همسر و همبند یکی از جانباختکان   را برای شما می آوریم.

«.....من درسال۱۳۶۶دستگیر شدم وهمسرم را زیربازجوئی دیدم در حالیکه دستهایش دورگردنش بود .ازکنارم ردشد پایم را فشارداد وگفت محکم باش . من داستانی نگفته دارم اما بدلیل مسائل امنیتی برای دیگران سکوت کردم که به قیمت سلامتی ام تمام شد . دکتر گفته که مغزم دیگر ادرینالین ترشح نمی کند ومن بایدمسائل ایران را دنبال نکنم اما من قصد دارم کتابی بنویسم ودردم را با کسانیکه بادیگران از روی تعصب و خصومت نگاه نمی کنند، تقسیم کنم .. .....»

دوستان وهم میهنان گرامی ،کار بر روی این پرونده برای ما تعطیل بردار نیست . همچنان چشم براه خاطرات ، مشاهدات ، عکس ها و اسناد و اطلاعات شما هستیم . 

 

    4   شهریور 1386

 

با ما با آدرس زیر تماس بگیرید

iran_a500@yahoo.fr