The list of 4415 political prisoners  who were executed during 
 the massacre of 1988 by the regime of Islamic republic in IRAN
1
  Last Name,  First Name  Place of Birth, Age Type of Execution Organizational
Affiliation
1 Aabaadi (man) Tehran, 27 Firing squad Mojahedeen
2 Aabaadi, Bahman  Tehran, 30 Firing squad Mojahedeen
3 Aabihak, Mokhtaar      
4 Aabkhoon, Yoosef   Firing squad Raahe Karegar
5 Aabsari, Doostali Pole Dokhtar Firing squad Mojahedeen
6 Aadaab Aavaaz, Esmat      
7 Aadaab Aavaaz, Fatemeh      
8 Aadaab Aavaaz, Hosein      
9 Aadi Shirin Poor, Ali  ardebil, 23 Firing squad Mojahedeen
10 Aadraab, Habeeb      
11 Aafaagh, Mehrangeez     Fadaiean orgMajority
12 Aafrand, Reza Maragheh 26 Firing Squad  Mojahedeen
13 Aagaah, Ali 22 Hung  Mojahedeen
14 Aagaahi, Abdolhosein     Tudeh party of Iran 
15 Aagaahi, Naaser      
16 Aaghaa Hoseini, Reza 20 Firing Squad  Mojahedeen
17 Aaghaa Khaani, Saeed Arak 28 Firing Squad  Mojahedeen
18 Aaghaabozorgi, Hosein Astaneh ashrafieh 28 Hung  Mojahedeen
19 Aaghaabozorgi, Magid   Firing Squad  Mojahedeen
20 Aaghaai, Majid      
21 Aaghaajaan Zaadeh, Siaavash      
22 Aaghaajaari, Mohammad   Firing Squad  Mojahedeen
23 Aaghaanour, Shahnaaz 28 Firing Squad  Mojahedeen
24 Aaghaapour, Jafar Bonab 33 Firing Squad  Mojahedeen
25 Aaghaayaan      
26 Aaghaayaan, Abdolaziz Larestan 32 Firing Squad  Mojahedeen
27 Aaghaayaan, Abdolvahhaab Larestan 23 Firing Squad  Mojahedeen
28 Aaghaayaan, Amir Shahroud 22 Firing Squad  Mojahedeen
29 Aaghaayaan, Farah Esfahan 28  Hung  Mojahedeen
30 Aaghaayi, Majid Behbahan 27 Firing Squad  Mojahedeen
31 Aaghaayi, Mehrangeez(aafaagh)      
32 Aaghdaaghi, Mojtaba Tabriz 25 Firing Squad  Mojahedeen
33 Aahang, Saeed 25 Firing Squad   
34 Aahangar, Javaad   Hung  Mojahedeen
35 Aahanpoosh, Hasan      
36 Aaik, Ali      
37 Aaik, Golali Massouleh 38   Tudeh party of Iran
38 Aain Pour, Hasan      
39 Aaineh, Yoosef 24 Hung  Mojahedeen
40 Aaini, Mahmood      
41 Aajini, Mahmood Tehran 25 Hung  Mojahedeen
42 Aajini, Sohaan   Firing squad Mojahedeen
43 Aajoudani, Esmail 27 Hung Mojahedeen
44 Aakhar Khoob, Hasan      
45 Aale Eshaagh, Mehdi Ghome 25 Firing Squad  Mojahedeen
46 Aale Shafeegh, Mostafa   Firing Squad  Mojahedeen
47 Aalian-Hodjat(kiyumars)   Firing Squad Toufan Party
48 Aamoli, Ahmad   Hung  Mojahedeen
49 Aamoozegaar, Naveed 26 Hung  Mojahedeen
50 Aamoozegar, Ali Shiraz 32 Firing Squad  Mojahedeen
51 Aamoozegar, Reza Fasa 34 Firing Squad  Mojahedeen
52 Aamozegaar, Ali Reza Fasa 29 Hung  Mojahedeen
53 Aamozegaar, Mehri   Firing Squad  Mojahedeen
54 Aaraam, Mojtaba 25 Hung  Mojahedeen
55 Aaraamesh   Firing Squad   
56 Aaraamin, Siaavosh Tehran Firing Squad  Mojahedeen
57 Aaraasteh, Asghar     Majority
58 Aaraasteh, Majid   Firing Squad  Mojahedeen
59 Aarang, Ali Tehran, 27 Hung Mojahedeen
60 Aariaan, Hamid      
61 Aariaan, Heshmatolaah 31 Firing Squad  Mojahedeen
62 Aariaan, Mohammad      
63 Aariaanejad, Mohsen   Firing Squad  Mojahedeen
64 Aarian, Bijan Tehran, 22 Hung  Mojahedeen
65 Aarian, Heshmatollah (Amir)     Majority
66 Aarmiaan, Mahmood 26 Hung  Mojahedeen
67 Aarmin, Mahmood 28 Hung  Mojahedeen
68 Aasekh, Ahmad Andimesh 28 Firing Squad  Mojahedeen
69 Aashoori, Mohammad Ashour Shahroud 25 Firing Squad  Mojahedeen
70 Aashtiaani, Ali Tehran 20 Firing Squad  Mojahedeen
71 Aasiaabaan, Hosein Kashan 28 Firing Squad  Mojahedeen
72 Aasiaabaani, Khosro khoy 30 Firing Squad  Mojahedeen
73 Aasoopa, Jafar 40 Firing Squad  Mojahedeen
74 Aavanesiaan, Kaageek      
75 Aavi Hang, Mokhtar      
76 Aayatollah Zaadeh Shiraazi, Rahim      
77 Aayatollah Zadeh Shiraazi, Marzieh 36 Hung  Mojahedeen
78 Aayatollahi, (mother)   Firing Squad  Mojahedeen
79 Aazaad Aabkenaari, Mazaaher Abkenar, 29 Firing Squad  Mojahedeen
80 Aazaad, Rahim Ghaemshar 23 Firing Squad  Mojahedeen
81 Aazaadegaan, Rahim Esfahan, 25 Firing Squad  Mojahedeen
82 Aazaadeh, (Woman)      
83 Aazaadeh, Hasan 25 Hung  Mojahedeen
84 Aazaadi, Homayoon     Minority
85 Aazaadikhaah, Rahim Houmayoonshahr 27 Firing Squad  Mojahedeen
86 Aazaadmanesh, Mohammad Reza Varamin 24 Hung  Mojahedeen
87 Aazaadmehr, Safdar Eslamabad, 30 Firing Squad  Mojahedeen
88 Aazanroosh, Kian Esfehan   Fadaayan
89 Aazar Aaz, Habib     Fadeian, Majority
90 Aazar Keyvaan, Anoosheh 26 Hung Mojahedeen
91 Aazar mokhtaar Daaraab, Faars   Mojahedeen
92 Aazari, Aadel      
93 Aazari, Daavar     Mojahedeen
94 Aazari, Daavoud     Tudeh party of Iran 
95 Aazarm, Yoosef lahijan 25  Hung  Mojahedeen
96 Aazerang, Daavoud 30, zanjaan   Mojahedeen
97 Aazerang, Saeed      
98 Aazmoodeh Lakaami, Fakhri Rasht 32 Firing Squad  Mojahedeen
99 Aazmoodeh, Alireza Tehran 31 Hung  Mojahedeen
100 Aazrash Gorgani, Ali 27, Tehran   Mojahedeen
101 Aazrvash, Kianoosh      
102 AbadyLary-Mahmoud Abadan 33 Hung Mojahedeen
103 Abady-Mehdi      
104 Abarghooi, Dr. Khalil Abarghoo 28   Tudeh party of Iran 
105 Abasian-Behrooz   Firing Squad Mojahedeen
106 Abasianhuseini-Maryam   Hung Mojahedeen
107 Abasishiraz-Mansoor Rezvan Shar 25 Hung Mojahedeen
108 AbasMirzadeh- Mohamad Reza  Karaj 30 Hung Mojahedeen
109 Abaspour -      
110 Abasy-   Firing Squad Mojahedeen
111 Abasy-Abdolmajeed Halabcheh   Mojahedeen
112 Abasy-Abdolreza Halabcheh Firing Squad Mojahedeen
113 Abasy-Ali Babol 26 Firing Squad Mojahedeen
114 Abasy-Alireza Haftgel 26 Firing Squad Mojahedeen
115 Abasy-Gholamreza Masjed Soleiman Firing Squad Mojahedeen
116 Abasy-Hafez    Hung Mojahedeen
117 Abasy-Hosain (Bahman) Hshtpar Tavalesh 30 Hung Mojahedeen
118 Abasy-Maghsood Masal 30 Firing Squad Mojahedeen
119 Abasy-Mahmood 28 Hung Mojahedeen
120 Abasy-Mansoor Hashtpar 28   Mojahedeen
121 Abasy-Mehrdad Abadan 30 Firing Squad Mojahedeen
122 Abasy-Mohamadjavad Tehran 26  Hung Mojahedeen
123 Abasy-Mohamadreza Tehran 29 Hung Mojahedeen
124 Abasy-Syrous    Hung Mojahedeen
125 Abaszadeh- Bhieh  25 Firing Squad Mojahedeen
126 Abaszadeh-Majid  Gazvin Hung Mojahedeen
127 AbaszadehSuremy- Majid  Soumeh sara 31  Hung Mojahedeen
128 Abdaam, Mortezaa      
129 Abdi Shiraz Firing Squad Mojahedeen
130 Abdi- Mohamadesmael 22 Firing Squad Mojahedeen
131 Abdi-Esfandiar 29 Firing Squad Mojahedeen
132 Abdi-Furozan      
133 Abdi-Furuzandeh      
134 Abdi-Ghanbar 25 Firing Squad Mojahedeen
135 Abdi-Gholamreza      
136 Abdi-Husein 15 Firing Squad Mojahedeen
137 Abdipeerbazaritehran- Fooroozan Tehran 31  Firing Squad Mojahedeen
138 Abdi-Rasool      
139 Abdolalinejad-Fateme   Firing Squad Mojahedeen
140 Abdolalipoor-Fateme Fasa 29 Firing Squad Mojahedeen
141 Abdolhuseini-GholamHusein Andimeshk Hung Mojahedeen
142 Abdolhuseiniroozbahai-Mohsen Broujerd 27 Hung Mojahedeen
143 Abdollapoor-Farhad     Rahe karegar
144 Abdollapoor-Omar      
145 Abdolrazagh 31, Khnge Larestan Firing squad Mojahedeen
146 Abdulikamali-Majeed 25 Firing Squad Mojahedeen
147 Abdullahi-abulhassan Tehran 22 Hung Mojahedeen
148 Abdullahi-Amir Tehran 23 Hung Mojahedeen
149 Abdullahi-Behzad     Fadayan org
150 Abdullahi-Javad Tabriz 37 Hung Mojahedeen
151 Abdullahi-Majeed      
152 Abdullahi-Mirfata   Firing Squad Mojahedeen
153 Abdullahzadehkakhaki-Mohsen 30 Hung Mojahedeen
154 Abdulvahab-Husein Tehran 22 Hung Mojahedeen
155 Abediny- Abass Kazeroun Firing Squad Mojahedeen
156 Abediny Abknary- Mostafa  Abknar Anzaly 27 Firing Squad Mojahedeen
157 Abediny- Monireh  24 Hung Mojahedeen
158 Abedinzadehsehsary-Kalil  Soumeh sara  Firing Squad Mojahedeen
159 Abedy-(Women)   Firing Squad Mojahedeen
160 Abedy-Bahram Shiraz 32 Firing Squad Mojahedeen
161 Abedy-Ebrahim   Firing Squad Mojahedeen
162 Abedy-Hasan   Firing Squad Mojahedeen
163 Abedy-Hasan   Firing Squad Mojahedeen
164 Abedy-Mostafa Abkenar Anzaly 23 Firing Squad Mojahedeen
165 Abedy-Sayedabas  Kazeroun 33 Firing Squad Mojahedeen
166 Abedy-Sayedkazem Kazeroun 29 Firing Squad Mojahedeen
167 Abolghasem(Saeed) 27, Araak Firing squad Mojahedeen
168 Abootoraab, Asghar 23 Hung  Mojahedeen
169 Abootoraab, Saeed 28 Hung  Mojahedeen
170 Abraari, Shamsi      
171 Abtahi, Mojtabaa Esfahan 31 Hung  Mojahedeen
172 Adab Aavaaz, Esmat Jahrom 25   Mojahedeen
173 Adab Aavaaz, Fatemeh Jahrom 23 Firing Squad  Mojahedeen
174 Adab Aavaaz, Hosein Jahrom 30   Mojahedeen
175 Adab Abaad, Fatemeh      
176 Adae- Masoud      
177 Adel - Abdoulhashem    Firing Squad Mojahedeen
178 Adely- Abdolghsem    Firing Squad Mojahedeen
179 Adely- Jamshid  Rasht 29 Hung Mojahedeen
180 Adibi, Mahmood 29 Firing Squad Mojahedeen
181 Adibi, Syrus (gholaamreza) 40 Firing Squad  Majority
182 Afgan-Abass Amol 27 Hung  Mojahedeen
183 Afgan-Mohamad shahrud 30 Firing squad Mojahedeen
184 Afkham- Vahab       
185 Afkhamy-Abass Yazd 28 Hung Mojahedeen
186 Afrani- Aboulghasem      Tudeh party of Iran 
187 Afravy-Naji  Abadan 22 Hung Mojahedeen
188 Afrazeh-Abass lahijan 27  Firing squad  Mojahedeen
189 Afrynejad- Zahra  Abadan 27 Firing Squad Mojahedeen
190 Afshahr-Fazlollah   Hung  Mojahedeen
191 Afsharlue  Ahmad  Roudsar 31 Firing squad  Mojahedeen
192 Afshar-Parviz   Firing squad  Mojahedeen
193 Afsharpour- Ahmad       
194 Afshary - Mahin  28 Firing squad  Mojahedeen
195 Afshary- Hamid  Babol 21 Firing squad  Mojahedeen
196 Afshary- Mohamad  Babol 27  Hung  Mojahedeen
197 Afshashndy- Rasoul  ourmieh 27  Firing squad  Mojahedeen
198 Afshon- zinlabedeen  Glpayegan 26 Hung Mojahedeen
199 Afshon-Alireza  25 Hung Mojahedeen
200 Afzaly- Esmaeel  Amol 28 Firing squad  Mojahedeen
201 Afzaly- Mohamad reza  Amol 28 Firing squad  Mojahedeen
202 Afzalypour - Ali  Gonabad 32 Firing squad  Mojahedeen
203 Aghely- Rahim  Rasht 30 Hung Mojahedeen
204 Aghily-Hamid   Firing Squad Mojahedeen
205 Aghily-Nahid      
206 Aghvamy-Maliheh Shahrud 26 Hung  Mojahedeen
207 Aghvamy-Mehdy   Hung  Mojahedeen
208 Aghvamypanah- Mohamad Reza  Tehran 23 Hung  Mojahedeen
209 Ahadi, Aboobakr      
210 Ahmad   Firing squad Mojahedeen
211 Ahmad Nejaad, farshid   Firing Squad  Mojahedeen
212 Ahmad Nejaad, Mohammad      
213 Ahmad Zaadeh, Aasieh Tehran 27 Hung  Mojahedeen
214 Ahmad Zaadeh, Mohammad Reza Abkenar, 25 Firing Squad  Mojahedeen
215 Ahmad Zadeh, Esmail 33 Firing Squad  Mojahedeen
216 Ahmad(Org. Name Farhad)     Rahe Karegar
217 Ahmadi Aaraam, Jamil      
218 Ahmadi Aloon Aabaadi, Ashraf Alsaadaat Tehran 47 Hung  Mojahedeen
219 Ahmadi Ghotbi, Nasir 24 Firing Squad  Mojahedeen
220 Ahmadi Vand, Maghsood Tabriz 39 Hung  Mojahedeen
221 Ahmadi, Abdollah Bousher 30 Firing Squad  Mojahedeen
222 Ahmadi, Ahmad Shiraz 24 Firing Squad  Mojahedeen
223 Ahmadi, Ahmad Garmsar 27 Firing Squad  Mojahedeen
224 Ahmadi, Ali Mashad 22 Hung  Mojahedeen
225 Ahmadi, Asghar   Firing Squad  Mojahedeen
226 Ahmadi, Ashraf Tehran Hung Mojahedeen
227 Ahmadi, Farahnaaz Abadan 20 Firing Squad  Mojahedeen
228 Ahmadi, Fariba Abadan 22 Firing Squad  Mojahedeen
229 Ahmadi, Hamid Mashad 23 Hung  Mojahedeen
230 Ahmadi, Hamid 31 Hung  Mojahedeen
231 Ahmadi, Hasan Tehran 24 Firing Squad  Mojahedeen
232 Ahmadi, Hooshang Asadabad 31 Firing Squad  Mojahedeen
233 Ahmadi, Jalil      
234 Ahmadi, Mansoor Abadan 26 Firing Squad  Mojahedeen
235 Ahmadi, Mehdi Tehran 25 Hung  Mojahedeen
236 Ahmadi, Mirzaa      
237 Ahmadi, Mohammad Abadan 32 Firing Squad  Mojahedeen
238 Ahmadi, Mohammad Tehran 24 Firing Squad  Mojahedeen
239 Ahmadi, Mohammad Reza Garmsar 25 Hung  Mojahedeen
240 Ahmadi, Morteza   Firing Squad  Mojahedeen
241 Ahmadi, Naader   Hung  Mojahedeen
242 Ahmadi, Naaser Tehran 36 Hung  Mojahedeen
243 Ahmadi, Raouf Sanandaj 23 Firing Squad Democrat party
244 Ahmadi, Sohraab      
245 Ahmadiaan, Mahin      
246 Ahmadiaan, Mahmood Tehran 40 Hung  Mojahedeen
247 AhmadiaanMoghaddas, Ahmad Ahvaz-28  Firing Squad  Mojahedeen
248 Ahmadian, Faraamarz Babol 32 Hung  Mojahedeen
249 Ahmadieh Akhavaan, Jalaleddin Tabriz 27 Firing Squad  Mojahedeen
250 Ahsani, Daavood Tehran 26 Hung  Mojahedeen
251 ajmandy- Akbar  Astara 35 Hung  Mojahedeen
252 Akbarian-Abdolsaheb  Behbahan 27 Firing squad  Mojahedeen
253 Akbariany-Hamid  Tehran 35  Hung  Mojahedeen
254 Akbarmofarah-Roghieh      
255 Akbarnezad-Hourieh 23 Firing squad  Mojahedeen
256 Akbary kordestany-kasra kermanshah   Tudeh party of Iran
257 Akbary- lila       
258 Akbary Momfared-Abdolreza  Tehran 23 Hung  Mojahedeen
259 Akbary monfared-Roghieh  Tehran 30 Hung  Mojahedeen
260 Akbary Namdar-Golamreza  Tabriz 29 Hung  Mojahedeen
261 Akbary-Ebrahim Ourmieh 25 Firing squad  Mojahedeen
262 Akbary-fizollah Bandargaz 31 Firing squad  Mojahedeen
263 Akbary-Gholamreza       
264 Akbary-Hasan langaroud 25  Firing squad  Mojahedeen
265 Akbary-Mahmud      
266 Akbary-Roghieh      
267 Akbarysefat-Ebrahim lahijan 30 Hung  Mojahedeen
268 Akbary-Siavash      
269 Akbarzadeh-MohamadAli      
270 Akbarzadehshokuhi-siavash     Fadaeian Majority
271 Akbarzadehyousefy-Mohamad hosein Tabriz 60 Hung Mojahedeen
272 Akhavaan EghdaamLangeroodi, Naser Langroud 40 Firing Squad Fadaeian  org
273 Akhavaan, Ali      
274 Akhavaan, Jalaal   Hung  Mojahedeen
275 Akhavaan, Naaser (Hasan)      Etehad org 
276 Akhgar, Masood      
277 Akhlaghi, Asghar      
278 Akhlaghi, Sarhang Mohammad   Firing Squad  Mojahedeen
279 Akhlaghi, Seyed Mohammad 30 Hung  Mojahedeen
280 Akhtari, Alireza Asadabad 30 Firing Squad  Mojahedeen
281 Akramy- Behrooz      
282 Akramy- shahram      
283 AkramyFarsi-(Man) shahr ray 22 Firing squad  Mojahedeen
284 Aky- Hamid    Firing squad  Mojahedeen
285 Alaee- Mansour       
286 Alaeekhasto - Masoud  Tehran 25 Hung Mojahedeen
287 Alaeldiny- Masoud    Firing Squad Mojahedeen
288 Alam- Ahmad    Hung Mojahedeen
289 Alameh araghy- Homayoun    Firing Squad Mojahedeen
290 Alameh haery- Fazilat  Shahroud 29 Hung Mojahedeen
291 Alavany-    Firing Squad Mojahedeen
292 Alavy-Mehrdad Lahijan 24 Firing Squad Mojahedeen
293 Alavy-Sayedreza  Dehkohneh 26 Firing Squad Mojahedeen
294 Alavytafreshy- Afshin  Mashad 23 Hung Mojahedeen
295 Ali 30, Tehran Firing squad Mojahedeen
296 Ali Mashad Hung Mojahedeen
297 Ali baik (baik ali) - Aliakbar  25 Hung Mojahedeen
298 Ali- Changiz Ardabil 26 Firing Squad Mojahedeen
299 Ali zaghy- Zia  Najaf 33 Hung Mojahedeen
300 Aliakbarian kahani- Majid  Ghochan 28 Hung Mojahedeen
301 Alian- Heshmatollah      
302 Alidoust- Ghanbar Lahijan 27 Firing Squad Mojahedeen
303 Alidoust- Masoud     Raheh Karegar
304 Alidoust- Reza  19 Firing Squad Mojahedeen
305 Alijany- Asghar   Firing Squad Mojahedeen
306 Alikhany-Akbar      
307 Alipour - Hamid  Astanehashrafieh Firing Squad Mojahedeen
308 Alipour - Hasan Abadan Firing Squad Mojahedeen
309 Alipour - Hosain Abadan Firing Squad Mojahedeen
310 Alipour - Parviz      
311 Alipour - Reza  Astanehashrafieh 17 Firing Squad Mojahedeen
312 Alirezaeian-Mohamad reza  Shahreray Hung Mojahedeen
313 Alizadeh- Mahmoud    Firing Squad Mojahedeen
314 Alizadeh- Mahmoud      Etehadehfadeian org
315 Alizadeh- Mehdi(Bijan)  Kantehran 25 Hung Mojahedeen
316 Alizadeh Rafi- Jafar Mohamad  44 Firing Squad Mojahedeen
317 Alizadeh- Mohamad taghy Kochesfehan 21 Firing Squad Mojahedeen
318 Alizadeh- Shaban ali  Babol 30 Hung Mojahedeen
319 Alizadehazamy-Mohamad       
320 Alizadehzahed sefat- Ghasem  Oromieh 28 Firing Squad Mojahedeen
321 Allahi- Mahmud       
322 Allahyary-Alireza Karaj 24 Hung  Mojahedeen
323 Allahyary-Majid Abadan 24 Firing squad  Mojahedeen
324 Allahyary-sartip    Firing squad  Mojahedeen
325 Almasian-Nasser     Paikar dar rahe Azady
326 Almasian-Parviz     Tudeh party of Iran 
327 Almasian-siamak   Firing squad   
328 Almaspour      Tudeh party of Iran 
329 Almasy-Hamzeh     Fadaeian org
330 Alvaky-Ghasem Tehran 29 Hung  Mojahedeen
331 Alvary-Reza 31 Firing squad  Mojahedeen
332 Amamy-   Firing squad Mojahedeen
333 Amamy-Hedayatollah Abhar 35 Firing squad Mojahedeen
334 Amamy-Mehrdad   Firing squad Mojahedeen
335 Amamy-Nasrolah Abhar 28 Firing squad Mojahedeen
336 Amany-Saeed      
337 Amerian- Ozra    Firing Squad Mojahedeen
338 Aminian-Alireza 26 Hung Mojahedeen
339 Aminian-Jamshid   Hung Mojahedeen
340 Amini-Ayoub Sepedan 26 Hung Mojahedeen
341 Aminifar-Baratali Meskinabad Firing squad Mojahedeen
342 Amini-Kamran   Firing squad Mojahedeen
343 Aminikhah-Mashallah   Firing squad Mojahedeen
344 Aminikhah-Saidmehdi 21 Firing squad Mojahedeen
345 Amini-Khosro Paveh 36 Firing squad Mojahedeen
346 Amini-Masood Saghezkliaye 25 Hung Mojahedeen
347 Amini-Masoumeh Sagez 25 Firing squad Mojahedeen
348 Amini-Mehdi      
349 Amini-Mohamadreza Hamedan 37 Firing squad Mojahedeen
350 Amininia-Jamshid Tehran 28 Firing squad Mojahedeen
351 Amini-Reza Saghezkliaye 28 Firing squad Mojahedeen
352 Amin-Masoud Astaneh Ashrafieh 16 Hung Mojahedeen
353 Aminoltohid-Shams      
354 Aminoltolaya-Saidshams Tehran 25 Hung Mojahedeen
355 Aminpour-Gamshid Karaj 28 Hung Mojahedeen
356 Amin-Reza Astaneh Ashrafieh 18 Hung Mojahedeen
357 Amin-Reza Astaneh Ashrafieh 19 Firing squad Mojahedeen
358 Amirakram-Esmail Teheran 27 Hung Mojahedeen
359 Amirbahrami-Mohamad 23 Firing squad Mojahedeen
360 Amiri(Amini)-Mohsen Shahzand Arak32 Firing squad Mojahedeen
361 Amiri-(Man) Fahlian hasani Firing squad Mojahedeen
362 Amiri-Alireza   Hung Mojahedeen
363 Amirian-Qiumars Saghez 20 Firing squad Mojahedeen
364 Amiri-Hamidreza   Hung Mojahedeen
365 Amiri-Jahanbakhsh Kermanshah Hung Mojahedeen
366 Amiri-Masoumeh      
367 Amiri-Morteza kermanshah 26 Firing squad Mojahedeen
368 Amiri-Parvin Gandooleh 27 Hung Mojahedeen
369 Amjadi Toosy-Khosro Abadan 29 Firing squad Mojahedeen
370 Amjadi-Abdolnaser Karaj 29 Hung Mojahedeen
371 Amjadi-Khosro      
372 Amjad-Majid   Hung Mojahedeen
373 Amri-Hamid Arak 29 Firing squad Mojahedeen
374 Amshasband-Mehdi Ghom 29 Hung Mojahedeen
375 Anesi-Sadigheh Tehran 24 Hung Mojahedeen
376 Anoushehbarikabi-Saidmohamad Andimeshk 29 Firing squad Mojahedeen
377 Ansari Azarbygan Hung Mojahedeen
378 Ansari-Ahmad     Fadaeian org
379 Ansari-Jaber 28 Hung Mojahedeen
380 Ansari-Khalil      
381 Ansari-Masood Lorestan    Fadaiean org
382 Ansari-Mohsen   Firing squad Mojahedeen
383 Anvarpour-Hasan      
384 Anzelian-Naser      
385 Arab- Ali Homayounshar  Firing Squad Mojahedeen
386 Arab- Majid Zahedan 21 Firing Squad Mojahedeen
387 Arab- Mohamad Ahvaz 25 Firing Squad Mojahedeen
388 Arab- Mohamadreza Zahedan 22 Firing Squad Mojahedeen
389 Arabi- Bahman Garmsar 24 Firing Squad Mojahedeen
390 Arabian- Mohamadali Sadeh Esfehan21 Firing Squad Mojahedeen
391 Arabikhader- Mehdi Kahder shandiz 26 Hung  Mojahedeen
392 Arabmojahed- Ali 22 Satel  Firing Squad Mojahedeen
393 Arabtaheri- Aliasghar Gorgan 25 Firing Squad Mojahedeen
394 Arabvazeri- Alireza 30 Hung  Mojahedeen
395 Araghi- Parviz      
396 Araghifarahani-majid Arak 27 Firing Squad Mojahedeen
397 Arbaab Ali Tehrani, Ghasem Tehran 27  Hung  Mojahedeen
398 Arbaab Zaadeh, Ali 29 Firing Squad  Mojahedeen
399 Arbaabi, Hosein Ghom 28 Hung  Mojahedeen
400 Arbaabi, Reza 40 Firing Squad  Mojahedeen
401 Ardabily - Mehrdad Tehran- 35 Hung  Mojahedeen
402 Ardekani- jafar Gorgan 30 Firing squad  Mojahedeen
403 Ardekani moghadam- Mohamad Tehran -26 Hung Mojahedeen
404 Ardely- Reza      
405 Ardeshiry-Man   Firing squad  Mojahedeen
406 Ardeshirzadeh- Bahram   Firing squad  Mojahedeen
407 Ardestany - Ardeshir       
408 Ardestany - Hamid      Mojahedeen
409 Ardestany- Hamidreza  Tehran -35 Hung Mojahedeen
410 Aref-Abdollah       
411 Arefi-Momen      
412 Arjmand     Mojahedeen
413 Arougyzaree-Gaber Astara 32 Firing squad  Mojahedeen
414 Arshady-Arash      
415 Arshady-Atash     Tudeh party of Iran
416 Arshady-Esmaeel      
417 Arshady-Javad zanjan 31 Hung Mojahedeen
418 Arshady-Mahnaz     Tudeh party of Iran 
419 Arzanghy- Houshang  Tehran-47 Hung Mojahedeen
420 Asad- Abdolreza shiraz-33 Firing squad  Mojahedeen
421 Asadolahi Asle Zarkhanh-Abdol Rahim   Firing squad  Majority
422 Asadolahi- Reza Tehran 35 Firing squad  Mojahedeen
423 Asadpour-Jalal  Mashad-30 Firing squad  Mojahedeen
424 Asady- Efhat  Ghom 28 Firing squad  Mojahedeen
425 Asady- Hojat  Lahijan 27 Hung  Mojahedeen
426 Asady Jabary-Mahmoud  Ahvaz-34  Firing squad  Mojahedeen
427 Asady- Jamshid  Brojerd 27 Hung  Mojahedeen
428 Asady- Nader  Masjed Soleiman-30 Firing squad  Mojahedeen
429 Asady-Alireza Masjed Soleiman-27 Firing squad  Mojahedeen
430 Asady-Jalal  Mashad-18 Firing squad  Mojahedeen
431 Asady-Khosro     Tudeh party of Iran 
432 Asfarayeni- shahriar  Bojnoord 26  Hung  Mojahedeen
433 Asghar Tinayee       
434 Asgharabady-Manucher      Tudeh party of Iran 
435 Asghari- (Mother)   Firing Squad Mojahedeen
436 Asghari- Alireza Tehran 29 Hung  Mojahedeen
437 Asghari- Mansure     Fadaeian org
438 Asghari- Mansure Azna agigoudarz 31 Firing Squad Mojahedeen
439 Asghari- Mohamad  Esfahan 22 Firing Squad Mojahedeen
440 Asghari- Mohamad reza 25 Firing Squad Mojahedeen
441 Asghari- Sayedmohamadhasan Mazandaran 27 Hung  Mojahedeen
442 Asghari- Shala(Zahra)  26 Hung  Mojahedeen
443 Asghari- Sirus Masjed Soleiman    
444 Asgharian-Nader  Babol 30 Firing squad Mojahedeen
445 Asgharihatamabady-Ahmad Tehran 28 Hung  Mojahedeen
446 Asgharizadeh- Mahmoud    Firing Squad Mojahedeen
447 Asgharkhani- Majid   Firing Squad Mojahedeen
448 Asgharkhani- Moshtava Tehran 25 Hung  Mojahedeen
449 Asgharnezad-Esmaeel 34 Firing squad Mojahedeen
450 Asgharshahi- Zahara Tehran 24 Firing Squad Mojahedeen
451 Asgharypour   Firing squad Mojahedeen
452 Asgharzadeh- Ali  Tehran  Firing squad  Mojahedeen
453 Asgharzadeh- Farid Tehran 25 Hung  Mojahedeen
454 Asgharzadeh-Mahmud Anzaly 28 Firing squad Mojahedeen
455 Asgharzadeh-Vahid    Firing squad Mojahedeen
456 Ashkurylangroudi      
457 Ashraf zadegan-sayed hasan Roudsar 23 Firing squad  Mojahedeen
458 Ashrafi- Ali  Tabriz 30 Firing squad  Mojahedeen
459 Ashrafi- Mohamad  Sharud 23 Firing squad  Mojahedeen
460 Ashtari-Aziz Behbahan Firing squad  Mojahedeen
461 Ashtari-Mehrdad Tehran 28  Hung  Mojahedeen
462 Ashuri- Bahram  Noushar  Firing Squad Mojahedeen
463 Aslani- Majid Mianeh 28 Firing squad  Mojahedeen
464 Ataabaki, Mostafa 26 Hung  Mojahedeen
465 Ataee-       
466 Ataee- Ahad khoram dareh 30 Firing Squad Mojahedeen
467 Ataee- Hasan 25 Hung  Mojahedeen
468 Ataee-Kamal Zanjan21    
469 Ataee- Hosain   Firing Squad Mojahedeen
470 Ataee- Mehdi Tehran 26  Hung  Mojahedeen
471 Ataee- Mohamad   Firing Squad Mojahedeen
472 Ataee- Nasser      Fadaeian org
473 Ataee- Sarhang aboulghsem       
474 AtaeeTehrani- Sayed Kambiz Tehran 22 Hung Mojahedeen
475 Ataran- Mohsen  28 Hung  Mojahedeen
476 Atardy-Mohamad  Gouchan 31 Hung  Mojahedeen
477 Atari- Ali Reza Sangarshagaji 27 Firing Squad Mojahedeen
478 Atariannjad- Saeed    Hung  Mojahedeen
479 Atarzadeh- Behrooz  Mashad 21 Hung  Mojahedeen
480 Atarzadeh- Mohsen   Hung  Mojahedeen
481 Atarzadeh(Atari)- Azam (Sharbanou)  Broujerd 27 Firing Squad Mojahedeen
482 Atefi - Mehrdad       
483 Atiyeh  Rasht Firing Squad Mojahedeen
484 Atighechi- Kamal Zanjan 31 Firing Squad Mojahedeen
485 Atraak, Ali Tehran 20 Firing Squad  Mojahedeen
486 Atraak, Farookhzaad Esfahan 21 Firing Squad  Mojahedeen
487 Atrak Farhad  Esfahan 31  Hung  Mojahedeen
488 Aubi-Hamid      
489 Ayatollah Zadeh Shiraazi, Raazieh 36 Hung Mojahedeen
490 Ayyoob 25, Bonaab Firing squad Mojahedeen
491 Azad-Mazaher Rasht Firing squad Mojahedeen
492 Azamy- Houshang Golpayegan 29 Firing squad  Mojahedeen
493 Azamy- Houshang   Firing squad  Mojahedeen
494 Azdar Afshar- Ali Asghar Mashad-30 Firing squad  Mojahedeen
495 Azdar Afshar-Akbar Abadan Firing squad Mojahedeen
496 Azimy-Bibi hamdam  Mashad 35  Hung Mojahedeen
497 Azimy-Hojat  Hersin Kermanshah 30 Firing Squad Mojahedeen
498 Azimy-Jamshid Tehran31 Firing Squad Mojahedeen
499 Azimy-Seid Ali Mashhad 28 Firing Squad Mojahedeen
500 Azimy-Kiumars  Rezvan Shar 25 Hung Mojahedeen
501 Azimzadehtork-Jamshid      
502 Azimzadehtork-Mehdy Tehran30 Hung Mojahedeen
503 AzizadehMaleki- Shapoor Tabriz 31 Firing Squad Mojahedeen
504 Azizi- Ali   Hung  Mojahedeen
505 Azizi- Ashraft (Maryam) Tehran 24 Hung  Mojahedeen
506 Azizi- Davar Ardebil 28 Firing Squad Mojahedeen
507 Azizi- Hadi Tehran 27 Hung  Mojahedeen
508 Azizi- Mohamadsadegh Mianeh 27 Hung  Mojahedeen
509 Azizi- Sohbat 60 Hung  Mojahedeen
510 Azizian- Mohamadali Tehran 22 Hung  Mojahedeen
511 Azizifardkhales- Zahrah Zargan Fars 30 Firing Squad Mojahedeen
512 Azizollaah 32, Sari Firing squad Mojahedeen
513 Azizsales- Khalil   Firing Squad Mojahedeen
514 Azkia-Mina (Ghamar) 22 Hung Mojahedeen
515 Azly-Reza 28 Hung Mojahedeen