عصر نو
www.asre-nou.net

بانو زهرا صفار پور دبیر کل حزب پان ایرانیست شد


Thu 9 10 2008

سازمان جوانان حزب پان ایرانیست: بانو زهرا صفار پور همسر شادروان مهدی صفار پور کوشنده دیر هنگام حزب پان ایرانیست در پی جلسه شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست به سمت دبیر کلی این حزب انتخاب شد.
این خبر بصورت رسمی در جلسه عمومی روز ۴ شنبه حزب در تهران از طریق ایشان به اطلاع عموم رسانده شد .همچنین ایشان در این پیام خود از زحمات و تلاش های دکتر سهراب اعظم زنگنه دبیر کل پیشین قدردانی کرده و بیان داشتند که پان ایرانیست ها در هر مقام و جایگاه که باشند ابتدا سرباز این خاک مقدس و این نهضت پر فروغ اند.
شایان ذکر است که کنگره حزب پان ایرانیست که قرار بود روز جمعه ۱۲ مهر ماه در تهران برگزار شود با فشارها و تهدیدهای نیروهای امنیتی به تعویق افتاد و طی جلسه ای دبیر کل حزب از دکتر زنگنه به بانو غلامی پور تغییر یافت.
به امید سربلندی و موفقیت این بانوی ایرانی در هدایت و پیشبرد اهداف مقدس حزب پان ایرانیست