logo

گزارشی از ژاله دفتریان

همایش ِ سالانه ی بنیاد ِ اروپایی ِ زرتشت

27-26 جون 2017 پاریس

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۹ ژوين ۲۰۱۷

* هفته پیش بنیاد جهان بینی زرتشت در در روزهای پنجم و ششم خرداد ماه در پاریس همایشی برگزار کرد.

‫* این گونه همایش ها چند سالی است در یکی از کشورهای اروپایی از سوی بنیاد اروپایی زرتشت شناسی به سرپرستی دکتر خسرو خزاعی (پردیس) برپا می شود و امسال برپاییِ این همایش را شاخه ی پاریس ساماندهی کرد.

* این همایش در دو روزِ پیاپِی، ناهید شید یا جمعه و کیوان شید یا شنبه ۲۶ و ۲۷ ماه مه 2017 ترسایی یا میلادی بدینگونه برگزار شد:

+ همه ی روز نخست و بامداد روز دوم، برنامه ها به زبان پارسی و برای هم میهنان پارسی زبان و در روزِ دوم، پس از نیمروز همان برنامه ها به زبان فرانسه و برای فرانسوی زبانان انجام گرفت.

‫* تالاری که در دسترس ما گذاشته شده بود با مهرِ به میهن و با همکاریِ یارانِ هم اندیش توانستیم آنرا با پرچم درفش کاویانی، پرچم شیرو خورشید، گل، سپندار یا شمع و فرتورهایی از فروهر به گونه ی زیبایی آذین بندی کنیم.

‫* برنامه ی روز نخست با سرود ای ایران آغاز شد.

+ سپس دکتر خزاعی به همه خوش آمد گفت،

‫+ پس از ایشان آبتین آیینه سراینده ی و پژوهشگر ِ ایراندوست، که از سوید برای این برنامه به پاریس آمده بود، سروده هایی از دفتر ِ سنگستان 1و2 خود را به نام سنگ نبشته ی زرتشت و سنگ ِ آتش خواند،

‫+ پس از ایشان، بانو منیژه نیری که از دانمارک آمده بود، سروده ی چهارم از گاتها را به نام آزادی اندیشه خواند که هنرمند ایرانی پارسا نیک اندیش ایشان را با سه تار همراهی کرد،

‫+ پس از هنرنمایی این دو تن دکتر خسرو خزاعی سخنان خود را زیر ِ نام زرتشت و جهان بینیِ او و بازسازی فرهنگ ایران، آغاز کرد. در پایان هم به پرسش های باشندگان یا حضار پاسخ داد.

+ در اینجا برنامه ی نیمروز ِ نخست به پایان رسید.

‫+ پس از ناهار

‫+ من ژاله دفتریان سخنانی در باره ی زبان ِ پارسی گفتم زیر نام «آنچه خود می داشت از بیگانه تمنا می کرد». در پایان به پرسش ها پاسخ داده شد،

‫+ پس از گفتارِ من، مهربان یاری که از اسپانیا آمده بود به نام سیاوش قویدل، زیر نامِ ِ «آموزگار خوب و آموزگار بد و تآثیرات آنها در بافتِ جامعه» سخنانی گفت،

‫+ سپس میان پرده یا آنتراکت بانا یا آقای رضا طباطبایی سخنانی گفتند زیر نام صادق هدایت ستایشگرِ تاریخِ باستان و مهرِ او به آیینِ زرتشت،

‫+ پس از ایشان، بانا کیانِ آژنگ سراینده و نویسنده ی ایرانی دیدگاه چند خاورشناس را در باره ی زرتشتِ بزرگ بازگو کرد که بسیار آموزنده بود،

‫+ گفتار این هم میهن که به پایان رسید، استاد جلال اخباری با سنتور خود خواننده ی جوان، بانو خاتون را همراهی کرده و آهنگ هایی برای باشندگان نواختند و خواندند.

* در اینجا برنامه ی روز نخست پیرامون سایه ی ۱۹ یا ۷ پس از نیمروز به پایان رسید.

*برنامه ی روز دوم باز هم برنامه با سرود ای ایران آغاز شد،

‫+ دیگر بار آبتین آیینه سروده های خودش به نام آتش ِ زرتشت از دفتر ِ آماده ی چاپ ِ آتشستان و سنگ ِ فَرَوَهَر از دفتر سنگستان 1و2 را با زیبایی و روش ِ ویژه ای خواند،

‫+ سپس بانا یا آقای سیروس کوهستانی سخنانی زیر نام ما و نیچه گفتند، که بسیار برای باشندگان یا حضار شنیدنی و پرسش برانگیز بود که ایشان پرسش ها را پاسخ دادند،

‫+ پس از آن نمایشی با هنرنمایی گروهی از دوستان که از دانمارک آمده بودند، به نام فرمان کوروش بزرگ، انجام شد، این دوستان با پوشاک هایی بومی، از بخش های گوناگون ایران کار چشمگیری را به نمایش گذاشتند،

‫+ پیش از پایان برنامه به زبان پارسی و فرارسیدنِ زمانِ ناهار برنامه ی سدره پوشی را دکتر خسرو خزاعی (پردیس) انجام دادند. زیرا دو تن از هم میهنان یک بانو و یک بانا یا آقا به آیین زرتشت گرویدند. و این برنامه همراه با شادی و هیجان بسیار انجام گرفت شایسته ی گفتن است که از سال دوهزارِ ترسایی یا میلادی تا پیش از این همایش، چهار هزار و دویست و هفده تن از سوی این بنیاد و به دست دکتر خسرو خزاعی (پردیس)، سدره پوشی شده بودند که با سه تنی که در این همایش به آیین زرتشت گرویدند شمارِ آنها به چهارهزار و دویست و بیست تن رسید.

‫* و بدینگونه برنامه ی همایش به زبان پارسی با برگزاری سدره پوشی، پایان پذیرفت.

‫+ در کنار همه ی این برنامه های هنری، آموزشی و فرهنگی، میزِ بزرگی در پشت باشندگان بود که نسک های گوناگونی بر روی آن به نمایش و برای فروش گذاشته شده بود. در میان همه ی نسک ها گاتها یا سخنان راستین زرتشتِ بزرگ خودنمایی می کردند که به سه زبان پارسی، فرانسه و انگلیسی چشمها را به سوی خود می کشیدند. برگردانِ گاتها به هر سه زبان کاری است از دکتر خسرو خزاعی (پردیس).

دیگر نسکی که هوادار پیدا کرد نسک ِ سنگستان ۱و2 بود که نسکی تازه از زیر چاپ بیرون آمده و کار سراینده ی جوان ما آبتین آیینه با پیشگفتاری از اسماعیل خویی است.

بی گفتگو نسک توجیبیِ واژه های پارسیِ ِ سره در برابر واژه های بیگانه کاری از سوی انجمن پارسی گویان پاریس بر رویِ میز نسک ها خودنمایی می کرد و خریدارانی هم پیدا کرد. یکی از مِهین ترین یا مهم ترین ویژگیِ این نسک این است که کوچک است و توجیبی.

نسکِ دیگر، زندگی نامه ی کوروش بزرگ نوشته ی گزنفون و برگردان شده به دست ِ دوست ِ گرانمایه ام خشایار رخسانی بود، که من ( ژاله دفتریان)، به خواست او، آنرا، به واژه های پارسی سره برگردانم که هوادار پیدا کرد و زود رفت. در کنار نسک ها، گردن بندهایی از فروهر، سنجاغ سینه یا پینزهای شیر و خورشید هم خریداران خود را پیدا کردند.

‫* برنامه ی روز دوم، پس از ناهار همه به زبان فرانسه بود و همان برنامه هایی که به زبان پارسی انجام شده بود، برای فرانسوی زبانان نیز به انجام رسید.

+ دکتر خسرو خزاعی (پردیس) با چیرگی ای که به زبان فرانسه دارد از آیین زرتشت به گستردگی سخن گفت. و مانند همیشه در پایان به پرسش ها پاسخ گفت.

+ سپس هنرمند ایرانی استاد جلال اخباری آهنگ هایی نواختند که بانو خاتون با آوای دلنشین خود ایشان را همراهی و شنوندگانِ فرانسوی را شاد و خرسند کردند،


+ بانویی بلژیکی به نام Sylvie Caspar بخشی از گاتاهای زرتشت را به زبان فرانسه خواند که پارسا نیک اندیش ایشان را نیز با ساز خود همراهی کرد. این بانو، گوینده ی پیشین تلویزیون Arte است که با گشاده رویی و شادی این برنامه را انجام داد،

‫+ در بخشی دیگر بانو آریانا وفاداری، خواننده ی اُپرا بخش هایی از گاتها، سروده های زرتشت را به گونه ی اُپرا خواند که بازهم هنرمند ما، پارسا نیک اندیش ایشان را با سازهای ایرانی همراهی کرد. که این آمیزه یا این تلفیق، که کاری تازه بود، بسیار هم دلنشین از آب درآمد.

آریانا وفاداری دختر روانشاد کسری وفاداری است که یکی از میهن دوستانِ راستین و در راه پیشبرد فرهنگ ایران بسیار کوشا بود،

‫+ بانوی بلژیکی دیگری به نام Diana Gonnissen با خواندن بخشی از نمایشی به نام Zara ، شادی ویژه ای در شنوندگان پدید آورد. این بانو آموزگارِ آواز، در کنسرواتوار بروکسل است،

+ شنیدنی تر از همه اینکه در بخش فرانسه زبان،Maître Emmaniel Doreau وکیل فرانسوی که سرپرست کانون وکلای پاریس است، به آیین زرتشت گروید و دکتر خسرو خزاعی (پردیس) سدره پوشی را برای ایشان نیز انجام دادند.

‫+ در پایان نیز از باشندگان یا حضار با چای و گهوه (قهوه) و شیرینی پذیرایی شد.

‫+ نمی توان از برپاییِ این همایش و برنامه های فرهنگی ایران، در این زمان از سال سخن گفت و یادی از کورش آریامنش نکرد. آن فرهیخته ی ایران دوست که آرمانی جز سرفرازی ایران و ایرانی نداشت، درست در روز ۲۷ ماه مه سال ۱۹۹۶ ترسایی یا میلادی، در خانه ی خودش در یکی از شهرک ها نزدیک پاریس به دست دژخیمان رژیم ِ اسلامی کشته شد. گناه او ایراندوستی و مبارزه با یاوه ها یا خرافه های اسلام و اسلامیون و حکومت جمهوری اسلامی بود. او نخستین تنی بود که یخِ اسلام را شکست و با نوشته هایش که بی هیچ نگرانی و هراسی به خمینی و دار و دسته اش می تاخت، به ایرانیان نشان داد که این آخوندها، نه تنها سپنتا یا مقدس نیستند، که هیچ، که مشتی آدم کش و پشت به ایران کرده، هستند. و جدا از این اگر از اسلام و محمد و علی خرده گیری کنی، نه کَر می شوی، نه کور می شوی و نه لال. روانش شاد و راهش پُر رَهرو باد.

‫+ سخن پایانی: از آنجایی که جمهوری اسلامی دریافته ایرانیان از اسلام و مسلمانی سرخورده و نا امید شده اند و به فرهنگ پربارِ خود رو می آورند و گواه این برداشتِ درست این است که جوانانِ ایرانی روز به روز به خویشتن خویش باز می گردند، ترفند دیگری را پیاده کرده و در کنار هر برنامه ی راستینِ فرهنگِ ایرانی، همراستایی یا موازی سازی می کند تا ایرانیان را گیج و آشفته کند. و ما می باید در این باره بسیار هشیار باشیم و بکوشیم سره را از ناسره یا درست را از نادرست بازشناسیم و پایمان در تله ی جمهوری اسلامی فرو نرود.

ناهید شید (جمعه) 17خرداد ۲۵۷۶ ایرانی
برابر با 7 جون 2017 ترسایی (میلادی)


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد