logo

سرافراز زیست و آرام رفت

شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۳ ژوييه ۲۰۱۶پرویز خان اعظمی بیرانوند روز سه شنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۵ خورشیدی در تهران چشم از جهان فروبست . زندگانی بلند، پر تب وتاب و سرافرازانه ، جایگاه اجتماعی و اداری ، کار وکردار و کنش فردی و اخلاقی او پیوسته و آمیخته است با پاره ای رویدادها ی سخت و دگرگونی های بزرگ اجتماعی و سیاسی ایران معاصر. پرویز خان اعظمی ، زاده ی 1۱۲۹۹ خورشیدی در لرستان . درسال های شورش های ایلی وسرکوب وتالانگری « قشون جدید»، امیرلشکر حسین آقا ( سرلشکر خزاعی بعدی) ، به نیرنگِ پایانِ مأ موريت و دعوت به میهمانی خداحافظی ، سیزده تن از سران لر را در میدانگاهِ اردوی بروجرد(فرماندارى كنونى) بردار می کند روز جمعه 27 شهریور ۱۳۰۴ خورشیدی . غلامعلی خان بیرانوند (امیرهمایون) ، شیر محمدخان سگوندعالیخانی (پدر پورسرتیپ ها) ، میرزا رحیم خان معین السلطنه نایب الحکومه خرم آباد (پدر بزرگ معینی ها) و شیرمحمد خان بیرانوند (پدر پرویز خان و پدر بزرگ اعظمی ها ) در شمار بردار شدگان اند . پرویز خان اعظمی پنج ساله است . امیر لشکر احمد آقا (سپهبد امیراحمدی بعدی) بعدها با بیگناه شمردن بسیاری از بردار شدگان ــ و بویژه میرزا رحیم خان معین السلطنه ـ نوشت : « من در سال ۱۳۰۲ چهار نفر از سران لر را دار زده بودم امیر لشکر حسین آقا برای این که پیش رضا شاه خودی نشان بدهد و خود را از من قوی تر نشان دهد در سال ۱۳۰۴ سیزده نفر را دار کشید .»سال ۱۳۱۱ خورشیدی به پیشنهاد شخص سپهبد احمدی و اجازه ی مستقیم رضا شاه هزاران تن از خانوارهای ایل های بیرانوند و سگوندودیگر طایفه ها و تیره ها از لرستان کوچانده و تبعید می شوند به خراسان . در این سال پرویز خان نوجوانی ست ده دوازده ساله . با برافتادن رضا شاه در شهریور ۱۳۲۰ خورشيدى ، بازگشت تبعیدیان و در شرایط دگرگونی اجتماعی و سیاسی سال های بعد ، پرویز خان اعظمی در سمت معاون اداره راه فرمانداری کل لرستان و سپس اداره ی راه استان خوزستان به کار می پردازد .

پرویز خان اعظمی با پیوستن به دستگاه اداری جدید و زندگی شهری ،همراه و همپای سلطنت خانم اعظمی کانون خانوادگی بنا می کند سرشار از مهر برای پروردن دختران و پسرانی یکسره آزاده وفرزانه ، پروردگان دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی ،همپای بسیارانی از هم نسلان گام نهاده در راه آزادی و برابری در افق اندیشه های چپ نوین ایران . در آغازه ی دهه ی پنجاه خورشیدی ، فریده ، فرخنده ، فرشته، - هرسه فرهنگى وآموزگار- فریدون و محمد اعظمى فرزندان پرویز خان و بسیاری دیگر از زنان و مردانِ خویشاوندِ او ، در پیوند با گروه دکتر هوشنگ اعظمی ، دستگیر ، شکنجه و زندانی می شوند . پرویز خان اعظمی با آن مهرِچون شکر آمیخته در جان ، به دفاع از فرزندان و خویشان زندانی برخاست . پشت دیوار زندان های خرم آباد و بروجرد و جمشيديه و قزل قلعه و اوین و قصر تهران به انتظار ایستاد . درآستانه ی انقلاب و رهائی زندانیانِ سیاسی ، در روزها و ماه های پس ازانقلاب ، خانه ی پرویز خان و سلطنت خانم در بروجرد پذیرای بی پرهیزِ انبوهِ جوانان و کوشندگانِ سیاسی بود از همه ی گرایش ها و گروه های سیاسی . همگی خود را صاف و ساده فرزندان و خویشان سلطنت خانم و پرویزخان می دانستند . مهر ومحبت زلال پرویز خان گاه آميخته با کنایه های شوخِ سرخوشانه وپدرانه .

با گسترش نظم واپسگرای جمهوری اسلامی ، خاندان اعظمی نیز همچون بسیاری خانواده ها قربانی داد . نخست ودر مهرماه ۱۳۵۹ ، جان باختن سیامک اسدیان ،چريك فدائی خلق ، سازمان اقلیت . در مراسم بزرگداشت سیامک ،شمار بزرگی از خویشان ، نزدیکان و آشنايان در خرم آباد دستگیر شدند . سپس در آذر ماه ۱۳۶۰ توکل اسدیان عضو سازمان چریک های فدائی خلق ـ اقلیت ، همسر فرخنده اعظمی ــ در زندان خرم آباد به گونه ای هولناك جان باخت ، در همان ايام عبدالرضا نصيرى مقدم خواهر زاده پرويز خان اعدام شد . درآبان ماه ۱۳۶۱ فریدون اعظمى كادر برجسته ی سازمان « پیکار» اعدام شد . هبت معینی عضو رهبری سازمان فدائیان خلق ــ شانزده آذر ، همسر فرشته اعظمی و حميد رضا نصيرى مقدم ، همچون برادرش عضوسازمان اقليت در کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ اعدام شدند . تنی چند از فرزندان پرویز خان و شمار بسیاری از خویشان و نزدیکان نیز زندانی جمهوری اسلامی بودند .در همه ی این سال های سیاه ، پرویز خان و سلطنت خانم ، زهرِ روزگارِ تلخ و شوگارِ تلخ تر را فرو دادند ، جسم را کاستند ، روح را اما برفراز کردند. پرویز خان با مهر بیدریغ به فرزندان و خویشان ، در بیش از دو دهه در نظام شاهنشاهی و درنظم جمهوری اسلامی ، حصار زندان های قزل قلعه و کمیته و اوین و قصر و گوهر دشت را شرمنده ی حضور شریف خویش کرد . زندگانی بلند را سرافرازانه وپرتب و تاب زیست . در پایان آرامِ جهان را وانهاد وآرام رفت . تسلای خود را تقدیم می داریم به فرزندان ، همه ی خویشان و نزدیکان و دوستان خانواده ی بزرگ اعظمی .

- با قر ابراهيم زاده - رسول آذرنوش- ابراهيم آوخ - یوسف اردلان- فروغ اردشيرى - عزيزه ارشدى - مستوره احمد زاده -مهدى اخوان -مهران اعظمى - قادر اسکندانی- بانو اسکندانی- مهرى اسلامى - مهدى اسلامى - جهانگير اسماعيل پور -فريد اشكان - مهدى اصلانى - آذر افروز - رضا اکرمی- بهمن امینی- حسام امام - نوروز اميديان - منصور انصاری- رضا انصارى - محمد انصارى ( مملى ) - محمود انصارى - ایراندخت انصاری- وهاب انصارى- پوران انصارى - نسان انصارى، مهرداد بابا على - دنا بابا احمدى - احمد باقرى - مهرداد بران - علی برزو- بیژن برهمندی- فرامرز بهار- اميرحسین بهبودی-سهراب بهداد- اژدر بهنام - محمود بهنام- عباس بختيارى - يدى بلدى - عليرضا( اردشير ) بهتوئى - ف . تابان - تقى تام -راحله تارانى - زرى تأثرى - ايرج تقى زاده - ناصر پسانيده - ناصر پاکدامن- مهدی پرویز- ژینوس پزشکی- حسین پورجانکی - حميد پور عالى -احمد پورمندی- علی پورنقوی - فریبا ثابت- زهره حبيب محمدى - بيژن حكمت - محمود حمزه لوئى - اسفند جاوید- فلور جاوید- مهدی جباری- میهن جزنی- حسن جعفرى -عاطفه جعفری- ناهید جعفرپور- فردوس جمشیدی رودبارى- رضا جوشنى - اصغر جيلو - شهرزاد چگنی- ويدا حاجبى - فرنگيس حبيبى - ناهيد حسينى - عطاء حسينى - رحيم حسينى نسب - علی اصغر حاج سید جوادی- محمد حداد پور - نقی حمیدیان- نسيم خاكسار - اسماعیل ختائی- اصغر خرسند- بهروز خسروی- بهروز خلیق- توران دانا- مجيد دارابيگى- رقيه دانشگرى (فران) - مهرداد درویش پور- محمد دستگير- رضا درخشان - رضا دقتى - حسين دولت آبادى - سهیل رسولی – ناصر رحمانى نژاد - ناصررحيم خانى- فرهمند ركنى- احمد رناسى - سلامت رنجبر- حميد زنگنه - رحمان ساكى - فرج سركوهى - حسين سازور - نسرین سلمانی مظفر- هدايت سلطان زاده - بيژن سعيد پور - اکبر سوری - اکبر سیف- مجيد سيادت - فاطمه شايگان ( مادر) - شهلا شفيق -شمسى شفيع - فاطى شمس - كيتاش شمس - حماد شیبانى - مهدى سامع-محمد صديق يزدچى - يدى عباسى - فرح اردشيرى - رحمان عبدى - مجيد عبدالرحيم پور - حسن عزیزی- نادر عصاره- رضا علامه زاده - مه دی علوی- رضا عليجانى - محمد صادق على اصغرى - سرور علیمحمدی- ثریا علیمحمدی- فرزانه عظیمى - حسن عرب - ناهيد عزآبادى - جمشید طاهری پور- فروغ طيارى - كامبيز فاروغى - مهدی فتاپور- مسعود فتحی- فرزانه فتحى - مسعود فراز - اصغر فتاحى - حسن فخرى - شكر فلاح - احمد فرهادی- ويدا فرهودى - منير فرهودى - مسعود فروزش راد - ملیحه فرهنگ- ناهيد قاجار - وجى قاسمى - ناصر قاضی زاده- پرويز قليچ خانى - قدرت قلی زاده- عفت قلى زاده - باقر قليائى - پرويزقريشى- بهروز فدائى - شهرام قنبری- هایده قهرمانی- على كريم زاده - فرشين كاظمى نيا - كيان كاتوزيان - رضا کاویانی- مقصود کاسبی- اسفندیار کریمی- بهزاد کریمی- فرزاد كريمى - على كريمى - سودابه کسرائیان- سیروس کسرائیان- علی کشتگر- زريون كشاورز صدر - رئوف کعبی- رضا كعبى - معروف كعبى - سيامك كلهر - اكرم كوهسارى مرند - منوچهر گلشن - حسن گلشاهی- سهیلا گلشاهى - كمال ماكوئى - جليل مبشرى - مريم متين دفترى - هدايت متين دفترى - مصطفی مدنی-مهناز متين - مرتضى محيط - عطا محسنی- مرسده محسنى - ضرغام محمودى - پرویز مختاری- منوچهر مختاری- مليحه محمدى - احمد محمودى - عطاء محسنى - مرسده محسنى - فائزه محسنى - شهين محسنى -على مختارى - عزت مصلى نژاد - بهروز مطلب زاده- مسعود ملا زاده - ميلاد ملك - سيروس ملكوتى - عزت مصلی نژاد- منوچهر مقصود نيا - مهرى معماريان- خاطره معينى - باقر مؤمنى - محمد مؤمن پور- ذبیح موسوی- ناصر مهاجر- امیر ممبینی- محمد رضا مهجوريان - جمشيد مهر - محمد رضا مهجوريان - بهروز مطلب زاده - حسين منفرد زاده - انور میرستاری- هادى مير مؤيد - اشرف میرهاشمی- حجت نارنجى- حسن نادرى -رضا نجابت - پروين نجابت - رضا ناصحى - ناهيد ناظمى - شیدانبوی- فرهاد نعمانی- زهره نعميى - حميد نعميى - فرخ نگهدار- داوود نوائیان- حمید نوذری- پرویز نویدی- مسعود نقره كار - ايرج نيرى - ايرج واحدى پور -آمنه هادى طلب - علی رضا هادی طلب- احمد هاشمى - شهلا هوشیار- توران همتى - محسن يلفانى
ایرج حیدری ـ بهروز فراهانی ـ بهروز عارفی ـ علی اعتدالی ـ فرج آلیارgoogle Google    balatarin Balatarin    twitter Twitter    facebook Facebook     
delicious Delicious    donbaleh Donbaleh    myspace Myspace     yahoo Yahoo     


نظرات خوانندگان:

تسليت
مهوش و محمدساكى
2016-07-26 12:40:51
محمد جان و خانواده محترم اعظمى
درگذشت پرويز خان اعضمى بيرانوند عموى بزرگوارتان را به شما عزيزان تسليت عرض مى كنيم و شريك غمتان در از دست دادن ان شريف بزرگوار هستيم.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد