logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  «همه با هم» وعلت مخالفت فرقه گرایان اپوزیسیون با آن [۰۲ سپتامبر ۲۰۱۹]
»  با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست. [۱۵ اوت ۲۰۱۹]
»  پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد. [۰۶ اوت ۲۰۱۹]
»  تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی درحمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور [۰۴ ژوييه ۲۰۱۹]
»  انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [۱۰ فوريه ۲۰۱۹]
»  اقای رضا پهلوی! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [۱۶ ژانويه ۲۰۱۹]
»  حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  به هوش باشید! سپاه وبسیج وقوه قضائیه وشورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده اند. [۱۷ مه ۲۰۱۷]
»  حماس مرزهای اسرائیل رابرسمیت شناخت،ولایت فقیه همچنان بدنبال نابودی این کشوراست. [۰۳ مه ۲۰۱۷]
»  روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [۰۸ آپريل ۲۰۱۷]
»  درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید،به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید. [۰۹ فوريه ۲۰۱۷]
»  مرقد"امام راحل" است یا محل دفن"ساکت فتنه " ؟! [۱۲ ژانويه ۲۰۱۷]
»  خامنه ای ورئیس قوه قضائیه، حامی قاری قرآن لواط کار [۲۸ اکتبر ۲۰۱۶]
»  بازیگرسینما از"کرامات" سردارسلیمانی می گوید! [۰۵ اکتبر ۲۰۱۶]
»  آیا جمهوری اسلامی کمترازحکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [۱۰ ژوين ۲۰۱۶]
»  به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی [۱۰ فوريه ۲۰۱۶]
»  رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی. [۱۴ ژانويه ۲۰۱۶]
»  "مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی" [۰۴ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [۱۷ ژوييه ۲۰۱۵]
»  م - معلم نان ندارد ، معلم قرض دارد [۰۹ مه ۲۰۱۵]
»  پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است [۰۳ مارس ۲۰۱۵]
»  نقل جمله "من شارلی هستم" درایران مجازات دارد! [۲۰ ژانويه ۲۰۱۵]
»  آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی! [۲۰ دسامبر ۲۰۱۴]
»  آمران بمعروف(اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند وگوش بفرمان رهبر. [۰۲ دسامبر ۲۰۱۴]
»  علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [۲۲ نوامبر ۲۰۱۴]
»  قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  باریکه غزه نمایشگاه توحش هر دو طرفِ جنگ [۱۵ ژوييه ۲۰۱۴]
»  عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی [۱۴ ژوين ۲۰۱۴]
»  تعریف جُرم سیاسی در مجلس شوربای اسلامی ! [۲۱ مه ۲۰۱۴]
»  بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم .» [۰۱ مه ۲۰۱۴]
»  شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [۲۲ آپريل ۲۰۱۴]
»  عارف نبود قاتل بود ! [۲۸ مارس ۲۰۱۴]
»  اعدام فرزانه ، هدیه خامنه ای بمناسبت ۸ مارس به زنان ایران [۰۶ مارس ۲۰۱۴]
»  حقوق شهروندی پیش کِش ، ازحقوق و اختیارات خود دفاع کنید آقای روحانی ! [۲۷ فوريه ۲۰۱۴]
»  دیکتاتورها اصلاح نمی شوند، سرنگون می شوند، آقای حجاریان! [۱۷ فوريه ۲۰۱۴]
»  سوریه ولبنان وعراق قربانی"داعش وماعش" [۲۹ ژانويه ۲۰۱۴]
»  مدّاح ششلول بند و مهاجم "شکوفا" شده است ! [۲۰ ژانويه ۲۰۱۴]
»  قوه قضائیه رهبر، عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [۱۲ ژانويه ۲۰۱۴]
»  ماهی حکومت اسلامی از َسرتا دُم گندیده است [۰۴ ژانويه ۲۰۱۴]
»  جنجال آفرینی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات یک دروغ ! [۲۷ دسامبر ۲۰۱۳]
»  دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [۱۸ دسامبر ۲۰۱۳]
»  نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [۰۵ دسامبر ۲۰۱۳]
»  گفتمان جدائی دین ازدولت ، ضرورت امروزاست [۲۸ نوامبر ۲۰۱۳]
»  انفجار سفارت و نعل وارونه سفیر خامنه ای درلبنان [۲۰ نوامبر ۲۰۱۳]
»  زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبر برای افزایش جمعیت [۱۶ نوامبر ۲۰۱۳]
»  "برادران قاچاقچی"درجه میگیرند ، خرده پاها اعدام میشوند ! [۰۷ نوامبر ۲۰۱۳]
»  دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [۳۰ اکتبر ۲۰۱۳]
»  چرا خامنه ای آقای توفیقی رااز گردونه خارج ساخت؟ [۲۶ اکتبر ۲۰۱۳]
»  همجنس گریان ایران ، بی دفاع ترین گروه اجتماعی [۱۸ اکتبر ۲۰۱۳]
»  لگد پرانی کیهان شریعتمداری به جام زهررهبر! [۰۹ اکتبر ۲۰۱۳]
»  لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر) [۰۱ اکتبر ۲۰۱۳]
»  روضه خوانی"قهرمانانه" آقای روحانی در سازمان ملل متحد [۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  "نرمش قهرمانانه" همان جام زهر است [۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  باند خامنه ای شریک جنایات در سوریه [۱۰ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [۰۶ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک [۳۰ اوت ۲۰۱۳]
»  "خود تنظیمی" نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [۱۹ اوت ۲۰۱۳]
»  نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [۱۰ اوت ۲۰۱۳]
»  در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است ! [۰۶ اوت ۲۰۱۳]
»  رهبرنانجیب، کمتراز"توبه" رضایت نمی دهد ! [۰۱ اوت ۲۰۱۳]
»  زیاد نخواهید ! عجله نکنید ! مبادا"اعتدال" بهم بخورد ! [۲۴ ژوييه ۲۰۱۳]
»  فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [۱۸ ژوييه ۲۰۱۳]
»  خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد ! [۰۴ ژوييه ۲۰۱۳]
»  اصلاح طلبانی که برای بازگشت به قدرت"معتدل" می شوند! [۲۶ ژوين ۲۰۱۳]
»  رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [۱۵ ژوين ۲۰۱۳]
»  کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [۰۸ ژوين ۲۰۱۳]
»  پایان دوران "طلائی" انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [۲۳ مه ۲۰۱۳]
»  رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد [۲۱ مه ۲۰۱۳]
»  هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی [۰۷ مه ۲۰۱۳]
»  «حق» مردم ایران! ازانتخاب بین بد و بد‌تر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر! [۲۰ فوريه ۲۰۱۳]
»  خامنه ای کمترازتوبه وذوب درولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [۱۲ ژانويه ۲۰۱۳]
»  سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون، تجربه ای دمکراتیک وموفق [۰۲ ژانويه ۲۰۱۳]
»  دفاع از زندانیان سیاسی -عقیدتی ، مهم ترین وظیفه اپوزیسیون خارج [۱۲ دسامبر ۲۰۱۲]
»  سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران [۰۳ اکتبر ۲۰۱۲]
»  کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [۲۶ اوت ۲۰۱۲]
»  ایجاد فضای نظامی و امنیتی درمناطق زلزله زده برای چیست ؟ [۲۱ اوت ۲۰۱۲]
»  سخن بگوئید شاهزاده ! [۱۱ ژوييه ۲۰۱۲]
»  جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان [۲۹ فوريه ۲۰۱۲]
»  نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک) [۲۳ فوريه ۲۰۱۲]
»  حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل"امپریالیسم وارتجاع" می داند ! [۰۷ فوريه ۲۰۱۲]
»  بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [۰۲ دسامبر ۲۰۱۱]
»  طرح "کنگره ملی" و فقدان اراده ملی [۱۱ اکتبر ۲۰۱۱]
»  سرنگونی قذافی ، وسوسه ی"دخالت محدود نظامی خارجی"! [۳۱ اوت ۲۰۱۱]
»  مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد» [۱۶ اوت ۲۰۱۱]
»  امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [۰۵ اوت ۲۰۱۱]
»  بر محور دفاع اززندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام وسنگسارمتحد شویم. [۱۵ ژانويه ۲۰۱۱]

بهروز ستوده

صفحه اول