logo

آرشيو مقالات


»  نگاه تطبیقی به ازدواج کودکان و فرایندهای آن در نقض حقوق انسانی کودکان [۰۹ اکتبر ۲۰۱۷]
»  ملاحظاتی درباره حضور زنان در قوه قضاییه و قضاوت زنان [۰۲ اوت ۲۰۱۷]
»  طرح کارورزی؛ مدیریت بحران دانش آموختگان بیکار یا نیروی کار ارزان؟ [۲۷ ژوين ۲۰۱۷]
»  ملاحظاتی در زمینه‌ی رویکردهای “خیر محوری” و “حق محوری” و عدالت/ [۰۶ فوريه ۲۰۱۷]
»  دیپلماسی جنسیتی، حقوق بشر، و نقش زنان در معامله ایران [۲۲ اکتبر ۲۰۱۶]
»  توسعه‌ی پایدار، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان [۰۶ آپريل ۲۰۱۶]
»  تعریف و باز تعریف هم اندیشی و کنش مندی فمینیستی در جنبش زنان [۱۳ ژوين ۲۰۱۲]
»  «شب را بازپس بگیریم» [۳۰ آپريل ۲۰۱۲]
»  زنان سیاه پوست در فرهنگ و تاریخ آمریکا [۱۹ مارس ۲۰۱۲]


الهه امانی

صفحه اول