‍‍‍‍جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۵ اوت ۲۰۰۸

تعیین زمان دادگاه محبوبه کرمی

 

تغییر برای برابری: دادگاه انقلاب 11 آبان ماه سال جاری را برای رسیدگی به اتهامات محبوبه کرمی تعیین کرده است و در صورت پایین نیاوردن مبلغ وثیقه وی باید تا آن زمان در زندان بماند.

هوشنگ پوربابایی، وکیل محبوبه با بیان این مطلب به سایت تغییر برای برابری گفت:" بالاخره اجازه مطالعه پرونده به من داده شد و من هفته آینده برای ملاقات با خانم کرمی به زندان می روم."این اولین دیدار محبوبه کرمی با وکیلش از زمان دستگیری است.

به گفته پوربابایی بر اساس مندرجات پرونده، محبوبه کرمی به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است و با گذشت 2ماه از بازداشت محبوبه کرمی و تعیین وثیقه 100 میلیون تومانی برای وی، تقاضای خانواده محبوبه برای کاهش مقدار وثیقه به جایی نرسیده است. پوربابایی در رابطه با امکان تخفیف در وثیقه گفت:" بنا به عرف دادگاه در این مرحله و پس از تعیین وقت دادرسی وارد مسئله پایین آوردن وثیقه و یا تبدیل آن به کفالت نمی شود."

با این وجود تلاش های مادران کمپن و صلح برای اژادی محبوبه کرمی ادامه دارد و روز یکشنبه 20 مرداد تعدادی از اعضاء کمیته مادران کمپین به همراه تعدادی از اعضاء گروه مادران صلح با ارسال نامه هایی به رئیس قوه قضائیه ( آقای شاهرودی ) ، رئیسن کمسیون زنان قوه قضائیه ( خانم خالقی ) – سخنگوی قوه قضائیه ( آقای جمشیدی) و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خواستار توجه به وضعیت وخیم مادر و پدر محبوبه و همچنین بیماری محبوبه در زندان شدند.

صدیقه مصایبی، مادر محبوبه کرمی نیز که دقائقی پیش از شیمی درمانی به خانه برگشته بود، از بیماری محبوبه در زندان خبر داد" یک هفته است که دخترم مریض شده و چند روز گذشته هم زیر سرم بوده است."

وی که نگران سلامتی محبوبه بود ادامه داد:"مثل اینکه امروز بهداری هم نبرده اندش و خودشان رفته اند چند تا قرص برایش آورده اند. آنجا هم که وضغ تغذیه مناسب نیست و هرچه انرژی داشته در این 60 روز از بین رفته است."

مادر مجبوبه که در نبود دخترش هر بار با یک نفر از دوستان و آشنایان برای شیمی درمانی می رود،اضافه کرد:"در بیمارستان بودم که محبوبه زنگ زد و خبر دادگاه را به من داد. مگر دختر من چکار کرده که وثیقه اش را پایین نمی آورند؟چرا کسی به داد ما نمی رسد و فکر بیماری من و پدر محبوبه را نمی کند؟ خب وقتی هیچ کس حرف مان را گوش نمی کند مجبو.ریم با رسانه ها صحبت کنیم شاید صدایمان شنیده شود."

وی که این روزها به خاطر بیماری اش زیر سرم است و توان ایستادن را ندارد، گفت:"هر جور که شده با همین حالم می روم دادگاه شاید کاری برای محبوبه کنند."