‍‍‍‍چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۳ اوت ۲۰۰۸

معرفی کتاب
«زبان سرخ»
نوشته‌ ی م.ف.فرزانه
رود تلخ زنده ‌ام نگهدار!
مجموعه شعر تازه ‌ای از ژیلا مساعد
«پاورقی»
هشتمين دفتر شعر رباب محب
مجموعه داستان مادام X
نوشته مهرنوش مزارعی