‍‍‍‍دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۰ اوت ۲۰۰۸

اولیور توئیست

درتهران

 

خیابانیهای هراس

 نمی گریند

پیر زود رس  میشوند

 

کوه دلهره

 بر گلویشان نشسته ست

 

پر تاب ِ سنگ

نگاه ِ قهوه ای ِ تلخ

کود کا ن ِ کار تونی

 

 ماتم ِ ابری

 و خیابان شهر ِ ری

 

صدای ریل قطار

بوق ِ تاسف می زند

 

لباسهای کلو دیا شیفر

 اززیر ِعمامه ی

 چندهزارتومانی

ازتومان ِ یارو

که شبیه

به مو ش ِ بُوش ست

 دُلار دُلار بالا می رود

 

 روسپییان ِ

 ِسیزده ساله ی لهیده

صیغه های  کوپه ای

 

 چهره ی الیورتوییست ها

بدرقه ی استخوان ِ تهران

 می شوند

 

مردی تریاکی

 که خو دکشی های

 دسته جمعی را

 اعلام کرده ست

روحش مرده

 

جلوی دفتر های  ثبت ِ نام

 کفش هارا در بیاورید

 

دانشگاه ِ عدالت ِ

مُهر و مو م شده

ضامنِ ِ ریش ِ فلان کس ست

و

دختران ِ تبریز

ایستاده بر تیغه های توفان

 مو میایی می شوند

 

تلویزیون تبعید ی را

می بندم

اشک ِ تمساحی

 ریز تیز

از کا نال ِواژگونِ  ِغالب

 عبور می کند

 

 ملکه ی انگلیس

از خطابه ی مدالهای

 جنگ ِ سر بازان

 می گوید

 

صندلی سلطنتی

 سخت

به رانهایش چسبیده

 

پر تاب پر تاب

چادر سیاه

 برسر ِ

 مجسمه آزادی

" نیویورک"

سنجاقسنجاق می شود   

و  ُرمان چارلز دیکنز

نخوانده

 ازعقربه های ساعتِ لندن

"بیگ بن"

  پایین میا فتد

 

تبار ِ حزب های

الله
تهدید ِ حماقت

هار هار

 جار می زنندسیم ِ  شماره بندی

اولیورتوئیستهای تهران

صف به صف

 پشت ِ خار های

  زوال بسته

 

جهان ِ زخمی

 پراز

 تلفات ِ انسا ن

دراز کش ست

 

 دندانهای طلایی

 دراز دراز

 بیرون می کشند

 

خیابانی ها ی وحشت

  نمی خندند

در دلخوشیهای

 پارانویید

ِ  افسرده

زود پیر

 می شوند....

 

 

 

شهلا آقاپور

برلین  2008

 

ا.ولیور تویست  Oliver Twist

یکی از رمانهای معروف اجتماعی  چارلر دیکنزبین سالهای 1837 فوریه تا 1838 مارس نوشته شد ه است

ا.ولیور تویست  شخصیت داستان کودک بتیمی  ست که چگونه در اجتماع بوسیله اعضای حامعه  دزدی یاد می گیرد و قربانی سیستم  آن حامعه می شود

    .......... چارلر دیکنز 1812- 1870 نویسنده انگلیسی Charles Dickens

پارانویید. بیمارروحی که اکثرا بر اثرآسیبهای خوشونت  خانواده و اجتما ع بوجود  می اید. Paranoid

.... 25آگوست   .. متولد آلمان (راینبرگ 1970مدل معروف جهانی) Claudia Schiffer