‍‍‍‍دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۰ اوت ۲۰۰۸

گردهمایی سراسری سوم

 جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

از ۱۹ تا۲۱ سپتامبر در بروکسل

 

جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران به پیشواز برگزاری سومین گردهمایی سراسری خود می رود. گردهمایی سوم با همت همراهان و همچنین همیاری "جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ایران" در بلژیک و در روزهای  19  تا 21 سپتامبر در شهر بروکسل برگزار می گردد.

در روز اول جمعه 19 سپتامبر کنفرانسی با حضور نمایندگان احزاب و شخصیت های بلژیکی و ایرانی برگزار خواهد شد. شرکت در کنفرانس برای عموم آزاد است کنفرانس عمومی 19 سپتامبر ضمن معرفی این جنبش به بررسی موارد زیر خواهد پرداخت: 1- زمینه ها و چالش های گفتمان های لائیسیته، دمکراسی و جمهوری در ایران 2- ضرورت همبستگی ملی و بین المللی در تقویت صدای سوم در حمایت هرچه گسترده تر از جنبش های دمکراتیک در ایران و افزایش فشارهای سیاسی بین المللی برای به عقب راندن جمهوری اسلامی و وادار کردن آن در به رسمیت شناختن حقوق شهروندی، برقراری آزادی های دمکراتیک و رعایت حقوق بشر در ایران به عنوان شالوده "راه سوم" که دست ردی است هم به سینه طرفداران همسویی با جمهوری اسلامی ایران و هم طرفداران هرنوع  حمله نظامی به ایران. 

گردهمایی سراسری در روزهای شنبه و یکشنبه 20 و 21 سپتامبر یکسره به بررسی مسائل ویژه جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران اختصاص خواهد یافت. از جمله ارزیابی از اوضاع سیاسی روز و موضع ما، ترازنامه و چشم انداز این جنبش، ساختار و برنامه عمل آن، فراز و فرودها و دشواری های تاکنونی، چگونگی گسترش پیوند با جنبش های دمکراتیک و حقوق بشری در داخل و همکاری با دیگران در دستور کار این دو روز خواهد بود.

از همراهان و علاقه مندان به شرکت در سمینار و گردهمایی سراسری درخواست می کنیم برای سازمان دادن هر چه بهتر گردهمایی تا 10 سپتامبر از طریق تلفن و آدرس های میل تماس گرفته و ثبت نام نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر از تدارکات سیاسی و عملی گردهمایی سوم می توانید به سایت ندای آزادی http://www.tabja.de/ مراجعه کنید.

 

زمان و مکان:

 

جمعه 19 سپتامبر از ساعت 17 تا 23،  دانشگاه آزاد بروکسلULB  دانشکده جامعه شناسی ( سوسيولوژي)

Avenue Jeanne ، 1050-IXELLES،    Bruxelles    :  آدرس

شنبه 20 سپتامبر  از ساعت 9 تا 21 و  یکشنبه 21 سپتامبر از ساعت 9 صبح تا 18 دانشگاه آزاد بروکسلULB   ساختمان  H سالن 2215  

Avenue Paul HEGER، 1050-IXELLES،  Bruxelles : آدرس

شماره تلفن  ها و آدرس های میل برای تماس با مسئولین برگزاری نشست 0046736631177 ، info.nedayeazadi@gmail.com (اطلاعات عمومی)   

 

و 17622084732) ae@kargah.de   0049برای ثبت نام، رزو هتل  و امور مالی) 

 

 شماره تلفن تماس با مسئولین محلی برگزاری گردهمایی: 0032475716925 wwww@skynet.be

و  0032476551832 alisamadpouri@walla.com

 

 

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران 7 آکوست 2008